Til hovedinnhold

Bistand i dagliglivet: Inviterende og insisterende praksis

Tjenesteutøvere skal bidra i brukeres liv og hverdagsliv på måter som ivaretar deres frihet og selvbestemmelse så langt som mulig innenfor det som er faglig forsvarlig.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 16.05.2019

Likevel oppstår det i mange tilfeller dilemmaer der tjenesteutøvere, av hensyn til bruker eller andre, er nødt til å prioritere andre verdier høyere enn brukers selvbestemmelse.

Kurs: Inviterende og insisterende praksis

Innholdsbeskrivelse:

Begrepsparet “inviterende og insisterende praksis” er hentet fra en teoretisk modell utviklet av Thomas Owren og Sølvi Linde og presentert i boken “Vernepleiefaglig teori og praksis” fra 2011. Modellen fokuser på forholdet mellom personalatferd og brukers autonomi, og er utviklet for å tilby tjenesteutøvere et mer finmasket begrepsapparat enn bare “selvbestemmelse” og “tvang”. En fordel er en skarpere innramming av det krevende og dilemmafylte området mellom selvbestemmelse og tvang, som her kalles “insisterende praksis”. Målet er å gi tjenesteutøvere et sett med begreper som er enkle å forstå og enkle å ta i bruk. Begrepene kan brukes til å analysere og reflektere over egen praksis i møte med bruker, til å evaluere tjenestetilbud og til å beskrive morgendagens ønskete praksis med større presisjon. Modellen er i utgangspunktet ikke normativ: Det kan være like rett å utøve tvang for å avverge vesentlig skade i en situasjon, som det kan være å la seg styre av personens innspill og ønsker i en annen.

Owren legger vekt på enkle og gjenkjennbare eksempler, som etter ønske kan være hentet fra arbeid med personer med psykisk lidelse eller fra arbeid med personer med psykisk utviklingshemning.

Målgruppe:

Personalgrupper som yter hjelp og tjenester i dagliglivet til personer med psykiske lidelser eller med psykisk utviklingshemning - i bofellesskap, på dagsenter eller tilrettelagt arbeid.

Varighet:

Modellen kan presenteres på en halvtime eller en time som inspirasjon til videre lesing på egenhånd, gås mer grundig gjennom på to timer, eller danne grunnlag for en eller to dagers workshop der en arbeider i gruppe og plenum med eksempler fra kursdeltakernes egen praksis.

Kurstilbyder:  

Thomas Owren er en engasjert vernepleier, faglig veileder og fagbokforfatter med lang erfaring med undervisning og dialogbasert formidling. Han holder til i Bergen og har nettsiden www.steinkjelleren.no

 

Kontakt:

Thomas Owren, e-post thomas@steinkjelleren.no

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?