Til hovedinnhold

Kurs i samtaleteknikk

Gode samtaler er en sentralt verktøy i godt miljøarbeid. På dette kurset får deltakerne mulighet til å "prøve seg i praksis", kombinert med en god teoretisk innføring.

09.05.2019 av Yrkesseksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 28.05.2019

Teori om kommunikasjon.

Kurset går gjennom relevant vitenskapsteori med vekt på fenomenologi. Betydning av kontekst og konktekstforståelse er sentalt.

Undervisningsform: Forelesning, eksempler og øvelser

Kursets varighet kan justeres etter behov.

Kursholderene har omfattende arbeiderfaring fra feltet, og legger vekt på kunnskapens nytterverdi og praktisk handlingskompetanse.

Kursholdere
Erik Leinum er psykologspesialist. med erfaring fra Bjørnebekk kursted for alkoholikere, Utekontakten i Sandefjord og psykiatrisk ungdomsteam på Gaustad. Han har vært fagsjef på Vestfoldklinikkene, inntaksansvarlig på Lassonløkken (dobbeldiagnose) og nå på Prindsen mottakssenter.

Ada Rudskjær (bildet) har sosionomutdanning, videreutdanning i familieterapi og i rus og psykiatri, samt en master i rus og avhengighet. Hun her erfaring fra sosialkontor, Uteseksjonen i Oslo, overdoseteamet, Tyrili, Oslo fengsel, avrusningsenhet, metadonprosjektet, Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere, Lassonløkken (inntaksansvarlig sammen med Erik) og jobber nå  ved Vestli rehabiliteringssenter.

Kursets varighet
1 dag

Pris
Etter avtale

Kontaktinformasjon

Ada Rudskjær

mobil: 959 99 252

mail: ada.rudskjar@vel.oslo.kommune.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?