Barnehagedagen

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema. I 2020 arrangeres dagen 10. mars og tema er ikke bestemt ennå,

Hør Barnehagedagens egen podcast om undring

Hvordan kan barnehageansatte ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet?

Fagartikler til Barnehagedagen

Aktuelt

Kongsvinger samarbeider smart om Barnehagedagen

Når du deler fagforeningskontor med Utdanningsforbundet og den videregående skola med barne-og ungdomsarbeiderlinja er nærmeste nabo, er det et fantastisk utgangspunkt når den årlige Barnehagedagen skal markeres.

Se flere artikler