Barnehagedagen

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema. I 2020 arrangeres dagen 10. mars og slagordet er "Ulike sammen".

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være "rom og plass" til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. 

Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Denne dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt. Vi håper dere benytter muligheten den 10. mars til å løfte fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og synliggjøre mangfoldet og fellesskapet blant barn og voksne i deres barnehage. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn.

Aktuelt

Barnehagedagen 2020: «Ulike sammen»

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Denne gangen vil vi synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn.

Se flere artikler

Hør Barnehagedagens egen podcast om undring

Hvordan kan barnehageansatte ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet?

Fagartikler til Barnehagedagen