Barnehagedagen 2021

I 2021 arrangeres dagen 9. mars og temaet er klima og miljø. Det er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og FUB (foreldreutvalget for barnehager) som er initiativtakere og dagen markeres av mange barnehager rundt om i landet.

Tema for dagen er barnehagens arbeid med natur og miljø, under slagordet: «Små steg for kloden». Vi vil legge ut materiell, fagartikler og andre hjelpemidler som dere kan bruke til å planlegge markeringa når det nærmer seg.

Barnehagedagen

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema.

Aktuelt

Ligger det løsninger i det ufargede barneblikket?

Er det slik at vi, gjennom å tilrettelegge for bedre læringsmiljø og øke barns kompetanse, kan nå målet om en bærekraftig jordklode i fremtiden?, spør pedagogisk leder i Ilabekken barnehager, Ståle Skagen i sin fagartikkel til Barnehagedagen 2021.

Se alle nyhetssaker

Hør Barnehagedagens egen podcast om undring

Hvordan kan barnehageansatte ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet?

Aktuelt

Ligger det løsninger i det ufargede barneblikket?

Er det slik at vi, gjennom å tilrettelegge for bedre læringsmiljø og øke barns kompetanse, kan nå målet om en bærekraftig jordklode i fremtiden?, spør pedagogisk leder i Ilabekken barnehager, Ståle Skagen i sin fagartikkel til Barnehagedagen 2021.

Se alle nyhetssaker

Aktuelt

Øyeblikk av gull

I barnehagene våre møter vi et utsnitt av de barna som vokser opp i Norge i dag. Det er en sammensatt gjeng med ulike historier og ulikt erfaringsgrunnlag.

Se alle nyhetssaker

Aktuelt

Små barns undring – en ressurs i hverdagen

For at små barns undring skal bringe dem videre i deres utvikling, trenger de å få utforske sin verden sammen med engasjerte voksne som deler sin kunnskap med dem og som støtter dem til stadig å få til og forstå mer, skriver May-Britt Drugli, professor i pedagogikk.

Se alle nyhetssaker