Barnehagedagen

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norskebarnehager, hvert år med nytt tema og slagord. I 2019 er temaet undring, med slagordet "Jeg lurer på..."

Aktuelt

Barnehagedagen 2019: «Jeg lurer på …»

12. mars arrangeres Barnehagedagen 2019. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager. Under slagordet: «Jeg lurer på …» vil Barnehagedagen 2019 vies til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.