Nyheter

Øyeblikk av gull

I barnehagene våre møter vi et utsnitt av de barna som vokser opp i Norge i dag. Det er en sammensatt gjeng med ulike historier og ulikt erfaringsgrunnlag.

Onsdag, 4. Mars 2020

Mamma, mammi og meg

Tematisering av familiemangfold som tilhørighetsskapende i barnehagen. Vi mennesker har behov for å kunne speile oss i andre. Det å finne gjenkjennelse i omgivelsene våre styrker en følelse av å høre til, av å ikke være alene i verden.

Tirsdag, 25. Februar 2020

Å bygge gode fellesskap i barnehagens foreldregruppe

I hvilken grad opplever foreldrene i barnehagen at de er en del av et fellesskap? Hva gjør personalet for at foreldre skal oppleve seg sett, hørt og inkludert, spør Vibeke Glaser, dosent i barnehagepedagogikk, Dronning Mauds Minne Høgskole.

Tirsdag, 18. Februar 2020