Nyheter

Ligger det løsninger i det ufargede barneblikket?

Er det slik at vi, gjennom å tilrettelegge for bedre læringsmiljø og øke barns kompetanse, kan nå målet om en bærekraftig jordklode i fremtiden?, spør pedagogisk leder i Ilabekken barnehager, Ståle Skagen i sin fagartikkel til Barnehagedagen 2021.

Mandag, 1. Februar 2021

Hvordan unngå moralisme og dommedagspedagogikk?

Barnehagen skal bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Dette er et etisk aspekt som må ses i sammenheng med hva slags barndom vi ønsker at barna skal ha. Skal barn leve i et fremtids- eller samtidsperspektiv? spør barnehagelærer og leder i Norsk Reggio Emilia nettverk, Mona Nicolaysen.

Mandag, 14. Desember 2020

De du kjenner bryr du deg om

De fleste av oss er nok litt sånn at de vi bryr oss om er de vi kjenner. De som er litt fremmede eller de vi ikke vet så mye om er det vanskeligere å bry seg om. Og slik er det nok også med vårt forhold til dyr og natur. Og det er nok litt dumt for alle de som lever i vann og sjø, fordi de er ofte ikke like synlige som de som lever på landjorda.

Onsdag, 2. Desember 2020