Barnehagedagen

Barnehagedagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa. Målet er å synliggjøre kvaliteten i norske barnehager, hvert år med nytt tema.

Barnehagedagen 2020: Ulike sammen

I 2020 arrangeres dagen 10. mars. Årets tema er tilhørighet og slagordet er "Ulike sammen". Vi håper så mange som mulig benytter Barnehagedagen til å løfte fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og synliggjøre mangfoldet og fellesskapet blant barn og voksne i deres barnehage. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn.

Fagartikler til Barnehagedagen - og gratis kafèseminar

Som i fjor kommer det egne fagartikler til Barnehagedagen, som har med temaet tilhørighet og det å være ulike sammen å gjøre.

Utdanningsforbundet, FUB og Fagforbundet inviterer også til kveldskafé den 9. mars i Lærernes hus, Oslo, i forbindelse med Barnehagedagen. Temaet er «Tilhørighet – ulike sammen». Da kommer de tre forfatterne av fagartiklene til Barnehagedagen med sine innspill på temaet: Anne-Linn Bang, Vibeke Glaser, og Sunniva Hall Jarmann. Har du ikke mulighet til å komme, vil arrangementet bli streamet. :)

Meld deg på og følg arrangementet på Facebook

Aktuelt

Se flere artikler

Fagartikler til Barnehagedagen 2020

Fagartikler til Barnehagedagen 2019