Til hovedinnhold

Nyheter

Illustrasjonsfoto.

Søk opptak til vårt studietilbud innen ledelse og digitalisering

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet tilbyr Fagforbundet studieåret 23/24 studiet ledelse og digitalisering. Studiet passer for deg som er interessert i digitale prosesser, og hvilke implikasjoner, muligheter og utfordringer digitalisering har for ledelse og arbeidsliv. Du må være medlem for å kunne delta på dette studiet.

Gunn Karin Gjul åpnet eForvaltningskonferansen med et innlegg om digitalt utenforskap. Departementets mål er at alle skal få hjelp, uavhengig av digitale ferdigheter, sa Gjul.

Digitalt utenforskap: – Det skal bli lettere å få hjelp

Ikke alle klarer å henge med i den digitale utviklinga. – Vi må sikre at alle får et godt offentlig tjenestetilbud, sa statssekretær Gunn Karin Gjul under eForvaltningskonferansen.

Trond Finstad i debatt under Arendalsuka 2022.

God arkivering har aldri vært viktigere

- Fagforbundet mener det er et viktig prinsipp at det offentlige skal forvalte innbyggernes offentlige data, både av demokratiske, sikkerhetsmessige og personvernmessige hensyn. Nå trengs det handling, sier Trond Finstad som er AU-medlem i Fagforbundet.

Fagdager arkiv

Se fagdagene for dokumentforvaltning og arkiv i opptak

Vi fikk besøk av mange interessante og spennende innledere. Her kan du se hele arrangementet i opptak.

Logo

Hold av datoen! Arkivkonferansen 16-17. november 2022.

Den årlige Arkivkonferansen er satt til 16-17. november 2022. Hold av datoen, påmelding kommer!

Møte med Arkivverket

Fagforbundet drøftet viktige utfordringer med Arkivverket

Mangel på arkivering er en trussel mot vår rettsikkerhet og demokratiet. Fagforbundet og Arkivverket har inngått et samarbeid for å sette dette på agendaen. Du treffer oss blant annet på Arendalsuka!

Sommer

Sommerhilsen fra faggruppe dokumentforvaltning og arkiv

Faggruppe dokumentforvaltning ønsker alle en riktig god sommer!

Nytt e-læringskurs i journalføring og arkivering

Er du saksbehandler, prosjektleder eller leder i offentlig sektor? Nå tilbyr vi et e-læringskurs for deg om arkivering og journalføring.

Endringer i riksarkivarens forskrift fra 1. mars

Arkivverket sendte forslag til endringer i riksarkivarens forskrift på høring 11. mai 2021. Intensjonen har vært å oppdatere og forbedre forskriften innenfor gjeldende regelverk, i påvente av en større revisjon som naturlig vil skje når ny arkivlov trer i kraft.

Arkiv

Høring - Forslag til ny arkivlov

Les Fagforbundets høringssvar til høringsnotatet - forslag til ny arkivlov her.

Fagforbundet i møte med Arkivverket

Fagforbundet, ved Yrkesseksjon kontor og administrasjon, møtte Arkivverket for å snakke om behovet for kompetanseløft innen arkiv og dokumentforvaltning.

kampanje 2022

Siste mulighet til å nominere fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge!

Siste mulighet til å bli med på å kåre fremtidens ledere i Kommune- og Helse-Norge 2022! På fredag går fristen ut! Hjelp oss med kåringen!

Jan Davidsen og ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, mener de har vist at rødgrønn politikk duger. Men begge vil ha mer drahjelp fra regjeringa for å skape aktivitet og arbeidsplasser i kommune-Norge.

Stor interesse for etter- og videreutdanning

Stadig flere ser verdien i å ta faglig påfyll. Studiet ledelse og digitalisering på oppdrag fra Fagforbundet fikk 627 søkere til 100 studieplasser.

storsommer09 184

Webinar med Kurt O. Bjørnnes om personvern og arkiv, 14.oktober 2020

Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en sikker og effektiv måte til det beste for individet og samfunnet som helhet. Formålet med webinaret er å gi en oversikt om forholdet mellom personvernloven og arkivlovgivningen.

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

Gratis fagkveld: Støvete arkiv eller digitale og effektive data?

Agendakveld på Kulturhuset (Oslo) 1. april, klokka 1730 – 1845: Media avslører igjen og igjen at norske kommuner mangler vesentlig dokumentasjon både i store økonomiske saker og viktige beslutninger som påvirker livssituasjonen til enkeltmennesker. Digitaliseringen av samfunnet gjør situasjonen enda vanskeligere.

Arkivenes dag

Arkivenes dag feires alltid 2. helg i november, og Fagforbundet vil gratulere alle arkivarer med dagen.

Konferanse om vold og trusler i Tromsø 13. september

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse i Tromsø om vold og trusler 13. september.

Stein Guldbrandsen. Leder Seksjon samferdsel og teknisk (SST)

Meld deg på fagdager arkiv 5. og 6. september ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo

Fagforbundets årlige konferanse for arkivansatte arrangeres i år 5.-6. september. Programmet er oppdatert.

Andre: kurs og konferanser sensommeren og høsten 2018

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?