Nyheter

Stor interesse for etter- og videreutdanning

Stadig flere ser verdien i å ta faglig påfyll. Studiet ledelse og digitalisering på oppdrag fra Fagforbundet fikk 627 søkere til 100 studieplasser.

Fredag, 12. Februar 2021

Webinar med Kurt O. Bjørnnes om personvern og arkiv, 14.oktober 2020

Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for at personvern og arkiv kan kombineres på en sikker og effektiv måte til det beste for individet og samfunnet som helhet. Formålet med webinaret er å gi en oversikt om forholdet mellom personvernloven og arkivlovgivningen.

Tirsdag, 30. Juni 2020

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

Torsdag, 16. April 2020

Gratis fagkveld: Støvete arkiv eller digitale og effektive data?

Agendakveld på Kulturhuset (Oslo) 1. april, klokka 1730 – 1845: Media avslører igjen og igjen at norske kommuner mangler vesentlig dokumentasjon både i store økonomiske saker og viktige beslutninger som påvirker livssituasjonen til enkeltmennesker. Digitaliseringen av samfunnet gjør situasjonen enda vanskeligere.

Tirsdag, 26. Mars 2019

Arkivenes dag

Arkivenes dag feires alltid 2. helg i november, og Fagforbundet vil gratulere alle arkivarer med dagen.

Torsdag, 8. November 2018

Konferanse om vold og trusler i Tromsø 13. september

Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon inviterer til konferanse i Tromsø om vold og trusler 13. september.

Fredag, 7. September 2018

Meld deg på fagdager arkiv 5. og 6. september ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo

Fagforbundets årlige konferanse for arkivansatte arrangeres i år 5.-6. september. Programmet er oppdatert.

Fredag, 10. August 2018

Norsk Arkivråd: Møte med innspill til arkivlovutvalget

"Norsk Arkivråd hadde 15. februar møte med arkivlovutvalget der vi la frem våre innspill. Det var et bra møte med mange gode spørsmål og diskusjoner. Her kan du se NAs presentasjon og lese de skriftlige innspillene som ble sendt utvalget i etterkant av møtet."

Onsdag, 27. Juni 2018

Søk om prosjekt- og utviklingsmidler 2018

Arkivverket inviterer til søknader om prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv, faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider med dokumentforvaltning og arkiv. Søknadsfrist 15.september 2018

Onsdag, 27. Juni 2018

Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale arkiv

Norsk sjømatnæring er en av landets viktigste bransjer. Den har påvirket og formet vårt samfunn i generasjoner og er fortsatt en næring i sterk vekst. Derfor er det svært viktig å bevare næringens arkiver for ettertiden. Det vil tjene næringen selv, forskningsinteresser og samfunnet som helhet.

Torsdag, 31. Mai 2018

Drammen byleksikon

Drammen byleksikon ble utgitt første gang i 1979 av journalisten Arnt Ruud (1917-1987), som videreførte en artikkelserie som avisen Drammens Tidende trykket i 1954 og 1955. Arnt Ruuds byleksikon var basert på Drammens gatenavnregister, men supplert med artikler om ca. 100 av byens viktigste hjørnestensinstitusjoner. Utgiver var Buskerudbanken, og da Arnt Ruud døde ble byleksikonet verken videreført eller videreutviklet.

Torsdag, 31. Mai 2018

Erfaringer fra et BK-prosjekt

Noe av det siste Arkivtjenestene i gamle Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner gjorde var å ferdigstille en komplett bevarings- og kassasjonsplan. Daværende konstituerte fylkesarkivar deler gjerne gode råd og erfaringer med andre som skal i gang med BK-vurderinger.

Torsdag, 31. Mai 2018

Arkiv, personvern og GDPR. Arkivere eller slette?

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Når det gjelder arkiv, innebærer forordningen i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett etter dagens personopplysningslov. Behandling for arkivformål er ikke uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamling av opplysninger.

Torsdag, 31. Mai 2018

Åpenhetsindeksen 2018

Pressens offentlighetsutvalg har gransket åpenheten i norske kommuner. Her er resultatene. (NB: oppdaterte tall!)

Torsdag, 31. Mai 2018

Offentleglovas virkeområde: KS (Kommunesektorens organisasjon)

Saken gjelder krav om innsyn i KS' postjournal. KS og Fylkesmannen i Oslo og Akershus kom til at KS ikke er omfattet offentleglovas virkeområde, og at journalisten derfor ikke hadde krav på innsyn.

Torsdag, 31. Mai 2018

Ny personopplysningslov tidligst i juli

Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort at den nye personopplysningsloven tidligst vil kunne settes i kraft i juli i år.

Torsdag, 31. Mai 2018

Åpent for nominasjoner til Norges dokumentarv

Nå kan du nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 15. juni 2018.

Torsdag, 31. Mai 2018