Til hovedinnhold

Digitalt utenforskap: – Det skal bli lettere å få hjelp

Gunn Karin Gjul åpnet eForvaltningskonferansen med et innlegg om digitalt utenforskap. Departementets mål er at alle skal få hjelp, uavhengig av digitale ferdigheter, sa Gjul.

Gunn Karin Gjul åpnet eForvaltningskonferansen med et innlegg om digitalt utenforskap. Departementets mål er at alle skal få hjelp, uavhengig av digitale ferdigheter, sa Gjul. (Foto: Skjermdump / Fagforbundet)

Ikke alle klarer å henge med i den digitale utviklinga. – Vi må sikre at alle får et godt offentlig tjenestetilbud, sa statssekretær Gunn Karin Gjul under eForvaltningskonferansen.

22.09.2022 av André Haugen
Sist oppdatert: 22.09.2022

Trond Finstad, AU-medlem og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon åpnet eForvaltningskonferansen 2022. Der var digitalt utenforskap ett av hovedtemaene.

– Fagforbundets motto, omtanke, solidaritet og samhold innebærer en ivaretakelse av dem som faller utafor. Det gjelder også digitalt utenforskap, som må bekjempes. Det hjelper lite at velferdstjenester digitaliseres dersom store brukergrupper havner utafor. Det rammer livskvalitet, men også demokratisk deltakelse, sa han i innledningen.

Men er det i det hele tatt mulig med et digitalt samfunn der «alle skal med»?

Spørsmålet var temaet for første innlegg, hvor Gunn Karin Gjul talte. Hun er tidligere leder for politikk- og samfunnsavdelinga i Fagforbundet, men har nå ansvaret for digitaliseringa i staten som statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Blir enda mer krevende

Svaret kom kjapt, og både Gjul og deltakerne i salen rista på hodet.

– Det vil aldri være mulig. Samtidig er vi i den situasjonen at digitaliseringa i samfunnet vil skyte fart de kommende åra. Det gjør at det blir enda mer krevende for dem som er utafor, sa Gjul.

Hun trakk fram eldre som mangler grunnleggende digitale ferdigheter, folk med funksjonsnedsettelser og de med manglende språkkunnskaper, som for eksempel som flyktninger.

– I tillegg er det interessant å se at også unge med gode digitale ferdigheter kan falle utafor. De skjønner rett og slett ikke forvaltningsspråket, sa Gjul.

Alle skal få hjelp

Derfor mener hun at det er viktig med løsninger som sørger for at alle får et godt offentlig tjenestetilbud.

– Målet fra departementets side er at alle skal få hjelp, uavhengig av digitale ferdigheter. Og det skal bli enklere å få hjelp enn det har vært fram til nå, fortalte Gjul.

Hun trakk fram en lang rekke tiltak som skal gjøre det enklere å bruke offentlige digitale tjenester, slik som universell utforming, en offentlig løsning for elektronisk ID, digitale opplæringstilbud i kommunene og systematisk gjennomgang av tjenestene for å gjøre språket forståelig for vanlige folk.

– Vi trenger mennesker

Gjul erkjenner likevel at dette ikke er nok til å få med alle på digitaliseringa, enten fordi de ikke kan eller fordi de ikke ønsker.

– Da må vi også ha et tilbud for dem. Vi er nødt til å ha analoge tjenester i det offentlige også.

Det er et syn som også Trond Finstad deler.

– Jeg har selv bakgrunn fra kemnerkontor, og har sett hvordan mennesker har havnet i problemer fordi de ikke har behersket teknologien. Mange opplysninger fra stat og kommune sendes digitalt via for eksempel Altinn. Det er dessverre mange som ikke er i stand til å være digital innbygger. Da trenger vi mennesker, for eksempel på et servicetorg, som kan bistå dem, sier Finstad.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?