Til hovedinnhold

Vil du være med og påvirke endringer i arbeidslivet?

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde. (Foto: Werner Juvik / Fagforbundet)

Er du opptatt av endringene som for eksempel digitalisering fører til i din arbeidshverdag? Har du også lyst til å styrke faglig kompetanse og bidra til fremgang innenfor ditt fagfelt? Da kan du si ja til å være med i Fagforbundets faggruppe «Det nye arbeidslivet.» Der kan du dele kunnskap og erfaring, og bidra til utvikling på et viktig område for Fagforbundet.

04.10.2023 av Hege Kristin Traagstad
Sist oppdatert: 04.10.2023

Arbeidslivet endrer seg raskere enn noensinne og fører til hyppige endringer i både arbeidsoppgaver og krav til kompetanse. Teknologiske fremskritt med økt digitalisering gjør at mange opplever at drift med egne ansatte utfordres med nye selskapsformer og konkurranseutsetting.

Vi ser at dette skaper muligheter, men også utfordringer for våre medlemmer. Vi er derfor på jakt etter engasjerte folk som ønsker både å være i forkant av denne utviklingen, men også bidra til å forme fremtidens arbeidsliv.

Hvem leter vi etter?

Vi søker etter en mangfoldig gruppe med ulik erfaring og bakgrunn. Alle våre yrkesgrupper er velkommen til å søke, men primært ønsker vi medlemmer som jobber innenfor økonomi, arkiv og dokumentforvaltning og digitalisering.

Hvorfor bli med?

Du vil blant annet få muligheten til å utforske, debattere og utforme yrkesfaglige argumentasjoner som vil bidra til å påvirke måten vi arbeider på, samt identifisere problem- og satsingsområder som er aktuelle innenfor våre yrkesgrupper. Du blir også en del av et nettverk der vi legger til rette for erfaringsutveksling og systematisk arbeid med aktuelle temaer.

Slik blir du med

Du skriver litt om deg selv og bakgrunnen din og hvorfor du har lyst til å være med. Finn frem en CV og send det samlet til faggrupper@fagforbundet.no. I etterkant vil du bli kontaktet av en i yrkesseksjonen for en samtale pr. telefon. eller digitalt, alt etter hva som passer for deg.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med enhetsleder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Hege Kristin Traagstad på telefon 95 26 86 01.

Hva skjer på et møte i faggruppene?

I faggruppene vil du bidra til høringer, yrkesfaglig argumentasjon og uttalelser, diskutere aktuelle saker for fagområdet og noen ganger svare på saker/spørsmål som yrkesseksjonsstyret har bedt om innspill på. Faggruppene er et uformelt rådgivende organ som skal sørge for at yrkesseksjonsstyret holdes orientert om utvikling innenfor sitt område.

Hvor mye tid vil det ta?

Møter i faggruppene vil fortrinnsvis være digitale. Antall møter vil være ca. 2-4 per år, men det kan også være behov for hyppigere kontakt når det er hensiktsmessig. Hvis det blir aktuelt med fysiske møter eller deltakelse på seminar, vil utgifter til reise og opphold bli dekket. Du velges for denne årsmøteperioden, det vil si frem til landskonferansen i slutten av 2025.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?