Til hovedinnhold

God arkivering har aldri vært viktigere

Trond Finstad i debatt under Arendalsuka 2022.

Trond Finstad i debatt under Arendalsuka 2022. (Foto: Steinar Ottesen/fagforbundet.no)

- Fagforbundet mener det er et viktig prinsipp at det offentlige skal forvalte innbyggernes offentlige data, både av demokratiske, sikkerhetsmessige og personvernmessige hensyn. Nå trengs det handling, sier Trond Finstad som er AU-medlem i Fagforbundet.

24.08.2022
Sist oppdatert: 25.08.2022

7 av 10 saksbehandlere arkiverer ikke godt nok. Dette kan ha svært alvorlig konsekvenser. Ble jobbet du hadde regnet med tatt med i din pensjon? Blir bevis i straffesaker tatt vare på i politiet? Finner du ikke igjen barnehagesøknaden? Kampen om dokumenter kan faktisk være så alvorlig at den former den politiske fremtiden i USA. Dette var innledningen til Fagforbundet og Arkivverket på vårt fellesseminar under Arendalsuka.

- Så lenge myndighetene selv ikke vil satse på området vil problemene vedvare. Arbeidsgiver og myndighetene må prioritere området slik arkivering i større grad blir en integrert del av arbeidslivet. Forslag til ny arkivlov var et steg i riktig retning, men det er fortsatt en lang vei å gå, sier Trond Finstad som er leder av Yrkesseksjon for kontor og administrasjon og deltager under debatten.

Regjeringa må handle

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er dypt bekymret for hvordan det arkiveres i kommune, fylke og stat. Fagforbundet er helt enig at det trengs handling.

- Det er urovekkende at en undersøkelse i 2017 viste at tilstanden var dårlig. En ny undersøkelse i 2021 viste at det var ennå verre. Det er bekymringsfullt. Vi må erkjenne hvor dypt problemet er. Regjeringa må ta opp denne saken selv om de ikke vinner noen stemmer på det, sier, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

- Regjeringa ønsker å løfte problematikken. Ja, ressurser er viktig, men politiske lover og strukturer må på plass. Og det er viktig med kompetanseheving, sier statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann.

Viktig sak for våre medlemmer

Yrkesseksjon for kontor og administrasjon i Fagforbundet organiserer over 30 000 medlemmer. Mange av disse jobber i kommunesektoren.

- De fleste av våre medlemmer jobber i kommunesektoren. Vår hensikt er å ivareta våre medlemmers rettigheter, og jobbe med de utfordringene våre medlemmer opplever i sin arbeidshverdag. Derfor er ansvarlig arkivering en av våre viktigste saker, sier Trond Finstad.  

- Fagforbundet organiserer mange arkivarer, dokumentforvaltere og arkivansatte og er opptatt av å løfte faget opp og fram. Vi har selv undersøkt mangelfull arkivering blant våre medlemmer som viser at mange av våre medlemmer opplever mangelfull arkivering på sin arbeidsplass, avslutter Finstad.

Her kan du se hele debatten fra Arendalsuka 2022. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?