Nyheter

LO ber internasjonal fagbevegelse om Israel-boikott

– Dialog har knapt hatt noen effekt, derfor ber vi den internasjonale fagbevegelsen gå inn for boikott av Israel, sier Mette Nord når internasjonal fagbevegelse er samlet på verdenskongress i København.

Onsdag, 5. Desember 2018

– Kommunene er blitt en gullgruve for internasjonale spekulanter

– Jeg er overrasket over hvor mye norske kommuner bruker på å kjøpe helse- og velferdstjenester. Tallene viser at internasjonale spekulanter har fått et stadig sterkere grep om vår felles velferd, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Onsdag, 7. November 2018

Regjeringas forslag til oppgaver for nye regioner forsvarer ikke tvangssammenslåing

Hensikten med større regioner faller bort dersom det ikke blir overført oppgaver av betydning. Det legger ikke stortingsmeldingen om regionreformen opp til, mener Fagforbundet.

Onsdag, 24. Oktober 2018

Særaldersgrensene skal videreføres

– I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon blir det tydelig slått fast at det fortsatt vil være behov for disse, også i framtida.

Onsdag, 3. Oktober 2018

Aleris-avsløringer sjokkerte de tillitsvalgte

Det er en ære å være tillitsvalgte for denne flotte, tøffe gjengen. Trude Stavheim og Ivar Romundstad snakker om de 26 medlemmene som har saksøkt Aleris Ungplan og BOI.

Mandag, 1. Oktober 2018

Nå kan du bestille almanakk 2019 - TOMT PÅ LAGER

I uke 42 kommer Fagforbundets almanakk for 2019 på lager! Medlemmer og tillitsvalgte bestiller selv fra nettbutikken og det er gratis. OPPDATERT JANUAR: TOMT PÅ LAGER

Mandag, 24. September 2018

Kutt i sykelønna vil straffe arbeiderne, ikke eliten

Det virker som høyresiden mener at arbeidstakere som blir syke og skadet på grunn av jobben de utfører, i tillegg skal straffes med karensdager og tap av inntekt, skriver Fagforbundets leder Mette Nord i Dagbladet.

Fredag, 14. September 2018

Godt oppgjør for de ansatte i FUS-barnehagene

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

Torsdag, 13. September 2018

Fagforbundet i Stortinget om luftambulansesaken

Fagforbundet er kritiske til at konkurranse basert på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår settes foran sikker drift av luftambulansen.

Torsdag, 24. Mai 2018

Fagforbundet sa ja til bussbransjeavtalen

63 prosent av Fagforbundets medlemmer stemte ja til bussbransjeavtalen mellom LO Stat/Nettbuss og Spekter.

Fredag, 27. April 2018

Tariffoppgjøret skal speile helheten i kommunene

– Forbunda i LO Kommune speiler hele kommunesektoren, og Fagforbundet som det største forbundet er et forbund for profesjoner, ikke et profesjonsforbund, derfor må vi ivareta helheten når vi fremmer krav.

Tirsdag, 10. April 2018

Kan bli storstreik fra søndag 8. april

Plassfratredelse ble meldt NHO i dag, 3. april klokka 13.00. Det betyr at LO og YS har offentliggjort hvilke bedrifter som blir berørt av en mulig streik. Rundt 36.000 ansatte, 650 fra Fagforbundet, streiker dersom det ikke blir enighet innen fristen.

Tirsdag, 3. April 2018

Norge kan trenge over dobbelt så mange helsepersonell i 2040

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse tegner fire ulike scenarioer for behovet for helsepersonell i 2040. I ett av dem mer enn dobles behovet for helsepersonell og for leger.

Fredag, 16. Mars 2018

Arbeidsgiverpris til Helse Midt-Norge

Nestleder Sissel M Skoghaug overrakte Fagforbundets pris for årets beste arbeidsgiver i sykehus til divisjonssjef Tove Ofstad Holan ved St. Olavs Driftsservice. - Prisen henger høyt for det er dine egne som har nominert deg, og forslagsstillerne til prisen vektla spesielt tiltakene «partssamarbeid» og «medarbeiderskap», sa Skoghaug.

Torsdag, 15. Mars 2018

Samarbeidsavtale signert mellom Fagforbundet og Spekter

På sykehuskonferansen signerte Sylvia Brustad, direktør for Spekter-Helse og leder i Fagforbundet, Mette Nord, en samarbeidsavtale som har i seg at gode løsninger best utvikles gjennom samarbeid i topart- og trepartssamarbeidet.

Torsdag, 15. Mars 2018