Nyheter

Fortsatt uavklart om pensjon i kultursektoren

LO Stat, Fagforbundet, NTL og Creo har i dag møtt Spekter for å starte jobben med å etablere en permanent pensjonsordning.

Polsk søsterorganisasjon åpner kontorene for flyktninger

Fagforbundets polske søsterorganisasjon, Solidarność, gjør om møterom til mottakssenter for ukrainske flyktninger.

Tapte rettssak om medleverturnus

Arbeidsretten ga ikke LO og Fagforbundet medhold i at medleverturnus er tariffstridig. – Vi jobber videre med hvordan vi skal håndtere denne typen arbeidstidsordning gjennom tariffavtalen, sier Pål Skarsbak, leder i avdelingen for lov og avtaleverk i Fagforbundet.

Verdens vanndag – grunnvann – den usynlige skatten

22. mars er verdens vanndag. En dag hvor hele verden ser på hva vann betyr for oss mennesker, og hvordan vi kan beskytte og ta vare på denne viktigste av alle ressurser. Verdens vanndag handler i år om grunnvann.

Stans krigen i Ukraina

Fagforbundet fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Angrepet er et klart og alvorlig brudd på folkeretten og Ukrainas suverenitet. Fagforbundets landsstyre støtter kravet om en fredelig løsning og en umiddelbar stans i Russlands militære angrep.

Vi er ikke de som roper eller klager høyest

I en ny forskningsrapport pekes det på opplevelser av A- og B-lag blant ansatte lokalt i Den norske kirke. – Dette er et arbeidsmiljøproblem og en trussel mot fremtidig rekruttering og kvaliteten til tjenestene, sier leder av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal.

Sosialarbeiderdagen 2022

Den 15. mars, var den internasjonale sosialarbeiderdagen. Denne dagen markeres verden over, hvert eneste år, på den 3. tirsdagen i mars.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?