Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i kirkeoppgjøret er fornøyde med oppgjøret. Fra venstre Kai Nygård, Kristin Bakker, Marianne Bratsveen, Bjørn Flikke og Thore Wiig Andersen

Sosial profil i oppgjøret i kirken

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Enighet i mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.

Godt resultat for tannhelsesekretærer

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer er forhandlet ferdig med Den norske tannlegeforening.

Utsnitt plakat fra Fagforbundets valgkamp i Trondheim.

Fagforbundet vil ha rødgrønne kommuner

Høstens valg handler om hvilken retning det norske velferdssamfunnet skal ta. Høyresida har varslet at de vil gjennomføre omfattende privatisering og kommersialisering, mens rødgrønne politikere vil videreutvikle velferdstjenestene med offentlig drift.

Enighet i lønnsoppgjøret i Norlandia-barnehagene.

Enighet i Norlandia-barnehagene

Tirsdag kveld kom partene til enighet i forhandlingene for Norlandia-barnehagene med bistand fra Spekter og LO Stat.

Fagforbundets leder Mette Nord

Trygger velferden og reduserer forskjeller

– Et budsjett som bekjemper forskjeller, styrker velferden og trygger arbeidsplasser, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Forhandlingslederne i PBL-området: Fra venstre; Marit Solheim (Delta), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) og Jørn-Tommy Schjelderup (PBL).

Lønnsoppgjøret for PBL-barnehager er i havn

Forhandlingene i mellomoppgjøret for PBL-barnehagene kom i havn mandag ettermiddag. - Vi er fornøyde med et solid lønnsløft på linje med kommunesektoren, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Lønnsoppgjøret i private barnehager i PBL er i gang.

Lønnsoppjøret for PBL-barnehager er i gang

Fagforbundet møter PBL til forhandlinger i årets mellomoppgjør, mandag 12. juni.

Oksana Huz-Blanc fra det ukrainske forbundet for statlige ansatte, SEUU på Fagforbundets allmøte.

Frihet er vår religion – fagbevegelsen er vår vei

Ukrainske Oksana Huz-Blanc har vært på besøk i Fagforbundet og ga et rystende innblikk i situasjonen i hjemlandet. Grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir satt til side samtidig som offentlige ansatte jobber døgnet rundt for både å forsvare landet og sikre et minimum av tjenester til tross for at arbeidsplasser, boliger og infrastruktur er bombet i stykker, og det er mangel på strøm, mat og nødvendig utstyr.

Vi kjemper for gode lønns- og arbeidsvilkår med og for medlemmene våre, uavhengig av om de jobber i privat eller offentlig sektor, sier Mette Nord.

Privatisering gjør arbeidslivet uryddig

Aftenposten gikk onsdag til frontalangrep på Fagforbundet, og hevder at vi forsøpler debatten om privatisering. Her er leder av Fagforbundet, Mette Nord, sitt svar.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?