Nyheter

Søk etter nyheter

Krever utvidet forsikring for koronasmittet personell

Fagforbundet krever nå at ansatte som på grunn av koronasmitte blir uføre eller i verste fall dør må forsikres bedre. Det er stor usikkerhet om dagens regler for yrkesskade dekker korona.

03.04.2020

Vil trygge ansatte i skoler og barnehager

– Fagforbundet jobber for at skoler og barnehager ikke skal åpnes før det er trygt for både voksne og barn, sier leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst May-Britt Sundal.

03.04.2020

- En barnehage uten barn blir jo bare en bygning

I Medbroen gårdsbarnehage på Stjørdal passer assistent Monika Skjerdingstad Gjøra (46) og barne- og ungdomsarbeider Siv Monica Gulaker (47) på fire barn. Vanligvis er det et yrende liv her med 77 barn, høns og kyllinger, sau og lam, en marihøne og planter som spirer.

03.04.2020

Frisørenes Fagforening tror på hjelp til mange

Fagforbundet Frisørenes fagforening synes det er en bra løsning dersom det på tirsdag blir vedtatt at frisørsalonger og andre som måtte stenge over natta får opptil 90 prosent av sine faste kostnader dekket, sier leder Vivian Jacobsen

02.04.2020

Vil åpne barnehager og skoler når det er trygt

Fagforbundet mener at skoler og barnehager bør åpnes når det er faglig forsvarlig. I et høringssvar til Helsedirektoratet skriver Fagforbundet at vi er bekymret for at stengte skoler og barnehager rammer barn som lever i hjem med sviktende omsorg.

02.04.2020

Vil at skoler og barnehager skal være åpen i påska

Leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal, mener det er riktig av regjeringen å be skoler og barnehager holde åpent i påska. – Vi ser positivt på dette slik at barn blir ivaretatt på best mulig måte i denne krisesituasjonen. Barn som har foreldre i samfunnskritiske yrker må sikres et godt og trygt tilbud. Det får dem av de ansatte i barnehagene og skolene våre.

02.04.2020

  Deltid kan øke korona-smitte

Mangel på fulle stillinger fører til at helsearbeidere må ta jobber flere steder. – Mange av dem som jobber deltid, jobber på ulike arbeidsplasser. Da kan vi få kryssmitte ved at man tar smitte fra et sted til et annet, sier Mette Nord til Klassekampen.

31.03.2020

SFO-ansatte lagde musikkvideo til elevene

Ansatte ved Nyborg SFO sendte i dag ut en musikkvideo til sine elever med budskap om at alt skal bli bra, selv om musikalen deres ble avlyst. – En elev sa at hun først lo fordi hun syntes at vi var så artig. Så ble hun rørt fordi hun forstod hvor mye vi tenkte på dem, og da kjente vi at vi hadde nådd fram med filmen, sier leder av Nyborg SFO, Linda Eggen Rønning.

31.03.2020

Krever utvidet forsikring for koronasmittet personell

En samlet arbeidstakerside ber nå arbeidsgiverforeningen Spekter om å utvide forsikringsdekningen for helsepersonell som blir smittet av Covid-19.

31.03.2020

Forventer mye mer til kommunene

– Dette var helt nødvendig akutthjelp både for kommuner og fylkeskommuner, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en kommentar til at Stortinget la en ny krisepakke som blant annet inneholdt fem milliarder kroner til kommunesektoren.

31.03.2020