Nyheter

Ansatte i offentlig sektor holder velferdsstaten i gang

23. juni er FNs dag for offentlige tjenester. - Det siste året har vi sett hvor viktige offentlige ansatte har vært for å bekjempe pandemien og betydningen av en sterk offentlig sektor. Gratulerer med dagen, sier Mette Nord.

Enighet med Virke om tariffoppgjøret for museer, høgskoler og virksomheter med lønnsstruktur lik staten

Første del av forhandlingene i helse-, utdanning- og kulturområdet (HUK) med Virke er ferdig. Partene har kommet til enighet om et oppgjør på lik linje med oppgjøret i statlig sektor.

Røde Kors-streiken over: Fullt gjennomslag for pensjon

Fagforbundets medlemmer ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Sunnfjord får forhandlingsrett på pensjon. Fire ukers streik er over.

Vi hyller våre sju streikende i Sunnfjord

Dere står ikke alene. Dere har Fagforbundets snart 400.000 medlemmer og LOs nærmere én million medlemmer i ryggen.

Oppstart forhandlinger sykehusoppgjøret 24. juni

Fagforbundet starter forhandlingene i Spekter helse, sykehusoppgjøret, torsdag neste uke.

Ingen skal tjene seg rike på barnehagedrift

Fagforbundet støtter flertallet i Storberget-utvalget. – Forslaget sikrer at fellesskapets midler går til barnehagene, og hindrer at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Landets minste streik er landets viktigste

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug hyller de sju Røde Kors-ansatte i Fjaler i Sunnfjord for sin utrettelige kamp for en rettferdig pensjon.

Renholdernes kampdag 2021 – Hvordan har renholdere det på jobb, egentlig?

Over hele verden markeres renholdernes kamp i dag. Dagen blir brukt til å sette lys på utfordringene i bransjen og stille krav til arbeidsgivere og politikere. I år har våre medlemmer valgt å sette søkelyset på hele stillinger, da en av de største utfordringene for renholdere er ufrivillig deltid.

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

Mandag 7. juni vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Landsstyret i Fagforbundet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

Røde Kors Haugland: Liten streik - stor støtte

Sju modige medlemmer ved Røde Kors Haugland står nå i front i kampen for gode og trygge pensjonsordninger. Streiken er inne i sin fjerde uke, og støtteerklæringene strømmer inn. Det varmer og motiverer.

Enighet i forhandlingene med Samfunnsbedriftene - Energiavtale 1

Fagforbundet og Samfunnsbedriftene kom til enighet om årets mellomoppgjør rundt Energiavtale 1.

Pensjonssviket: Bli med på opprop for å bevare særaldersgrensa

Mandag 7. juni vedtok regjeringa og Frp i Stortinget endringer som vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker, forsvinner. Bli med og si at det ikke er greit!

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Godt resultat i Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Forhandlingene mellom LO Kommune og bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene (Tidligere KS Bedrift) endte med enighet onsdag ettermiddag 1.6. Resultatet gir generelle tillegg på mellom 8 000.- og 11 600.-, med virkning fra 1. mai. Resultatet er på linje med andre deler av offentlig sektor.

Sikret kjøpekraft for LO-medlemmene i lønnsoppgjøret i kommunene

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Over 190.000 av LO Kommunes medlemmer unngår dermed streik.  

Meklingen i Oslo kommune endte med minst 16 500 for alle

Etter 14 timers mekling på overtid er det enighet mellom Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som forhandler på vegne LO-forbundene, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. – Våre medlemmer får reallønnsvekst. Med et kronetillegg på minst 16 500 kr for alle medlemmer mener vi det er godt oppgjør, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo.

Streik avverget - godt meklingsresultat i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. Lavlønn, likelønn og ellers god fordelingsprofil var viktige krav.

Det mekles fremdeles i staten (klokka 15:00)

LØSNING TORSDAG ETTERMIDDAG - se lenke i saken. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er fare for streik fra torsdag morgen. LO Stat har tatt ut 1752 medlemmer i førsteuttaket ved en eventuell streik. De er fordelt over hele landet, men med tyngdepunkt i Oslo.

Meklingen i kommuneoppgjøret fortsetter på overtid

Partene i kommuneoppgjøret mekler på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Partene er samlet hos riksmekleren for å gjøre et siste forsøk på å unngå kommunestreik. Dersom det ikke blir enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Meklingen i kommunesektoren er i gang

Partene i kommuneoppgjøret er nå samlet hos riksmekleren for å gjøre et siste forsøk på å unngå kommunestreik. Dersom riksmekleren ikke lykkes med å finne en enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.