Til hovedinnhold

Nyheter

Mette Nord, Fagforbundets leder, var krystallklar om målet for lønnsoppgjøret under LOs representantskapsmøte: økt kjøpekraft til hele laget, og mest til de med minst.

LO står samla i kravet om økt kjøpekraft

– Det er rom for et godt og solid oppgjør i år, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik under LOs representantskapsmøte. Den tariffpolitiske uttalelsen som nå er vedtatt legger grunnlaget for kravene LO-forbundene vil stille i lønnsoppgjøret.

kommuneoppgjøret 2023for LO Kommune Mette Nord

Hele laget av arbeidsfolk må få økt kjøpekraft

– Tallene for lønnsutviklinga i fjor viser at vi i årets lønnsoppgjør må sikre at hele laget av arbeidstakere får økt kjøpekraft, og at de med minst får mest, sier Mette Nord.

LO har sikret medlemmene over hundre millioner i erstatning i 2023.

Så mye fikk LO-medlemmene i erstatning 2023

Totalt ble det utbetalt 115 millioner kroner i erstatningsutbetalinger til LO-medlemmer som fikk hjelp av LOs advokater i 2023.

Pensjonistkontingenten for første halvår 2024 er på 750 kroner.

Fagforbundets pensjonister får giro i posten

I disse dager sendes første halvårsfaktura ut til 74 000 pensjonistmedlemmer. Fagforbundet får en del spørsmål fra medlemmer som lurer på om beløpet er riktig.

Garderobe i barnehage.

Spørsmål og svar om endringer i barnehageloven

Det er for tiden mye debatt om forslaget til ny barnehagelov. Vi i Fagforbundet mener forslaget styrker barnehagetilbudet for barna og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Sjekk ut våre spørsmål og svar for å holde deg oppdatert!

Hva som helst kan skje i resepsjonen hos Fagforbundet denne torsdagen. Robert Stoltenbergs "trønderdame" ønsker velkommen, her omkranset av filmteamet fra Dinamo.

Men HVEM er det som sitter i Fagforbundets resepsjon?

Gjester og ansatte ved Fagforbundets hovedkontor fikk seg en overraskelse ved ankomst en helt vanlig torsdag. I resepsjonen satt nemlig en bestemt "trønderdame"!

Fagforbundet mener det er nødvendig med mer kontroll over barnehagesektoren.

Læringsverkstedet kan få kjempekrav

– Jeg blir opprørt av at enkeltpersoner bygger seg opp store formuer på skattefinansierte og foreldrebetalte barnehager og deretter tar med seg pengene til Sveits. Det som opprører meg mest, er at dagens barnehagebarn får et dårligere tilbud, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Fagforbundet er kritisk til at Nav har lagret persondata i amerikanskeid skyløsning.

NAV lagrer personopplysninger i amerikanskeide skytjenester

I november 2023 avdekket Datatilsynet omfattende personvernbrudd i NAV. Nå kan NAV ilegges et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for avvik knyttet til informasjonssikkerheten i IT-systemene.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?