Nyheter

Tillitsvalgte gjør medlemmene fornøyde

Tusenvis av tillitsvalgte står hver dag på for Fagforbundets medlemmer. Det betaler seg. Åtte av ti mener medlemskapet er viktig.

Høyreregjeringa har sviktet distriktene

Fagforbundet har spurt medlemmene og et overveldende flertall i Distrikts-Norge mener at regjeringa har sviktet. – Vi trenger ikke fire nye år med sentralisering. Det vi trenger er en ny rødgrønn regjering som lytter til våre medlemmer i hele landet, sier Sissel Skoghaug.

Uakseptabelt med vold mot sykehjemsbeboere

Mange sykehjemsansatte rapporterer om vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere på sykehjem, viser forskningsrapport fra NTNU. Fagforbundets Iren Mari Luther etterlyser bedre vilkår på sykehjemmene for å hindre at det skjer.

Vant over omsorgsgigant: Kan ta 60 ukers ferie

Det lønner seg å være fagorganisert. Omsorgsarbeider Eirik Reberg avviser at det er som å vinne i lotto: - Jeg har ærlig tjent hver smitt og smule. Se hele reportasjen på dagbladet.no.

Dette betyr Stendi-dommen - for Fagforbundet, medlemmene og arbeidslivet

Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen som utvetydig slår fast at omsorgsselskapet Stendi år etter år har brutt loven og utsatt omsorgsarbeidere for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Hva betyr det for arbeidslivet om dommen blir stående?

Brakseier for Fagforbundets medlemmer i Stendi-saken i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har gitt de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende (oppdragstakere). Nå får omsorgsarbeiderne etterbetalt millioner fra velferdsselskapet.

Siste mulighet for forhandlingsløsning for pensjonsfloka i kultursektoren

Onsdag 30. juni avholdes avsluttende forhandlinger i årets mellomoppgjør for teater og opera. Partene har så langt ikke kommet til enighet, hverken i lokale forhandlinger eller bistandsforhandlinger. Fagforbundets krav i årets mellomoppgjør er å få på plass en varig pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livslang.