Til hovedinnhold

Enighet i hovedoppgjøret for Bedriftsavtalen

F.v: Roy Rindal, Trond Evertsen, Liv Else Kallhovd, Odd-Haldgeir Larsen, Stian Bryde-Erichsen, Bjørn Fornes og Ingrid Myran

F.v: Roy Rindal, Trond Evertsen, Liv Else Kallhovd, Odd-Haldgeir Larsen, Stian Bryde-Erichsen, Bjørn Fornes og Ingrid Myran (Foto: Ingvild Hunsrød)

Natt til onsdag 15. mai ble det enighet i lønnsoppgjøret for 5855 ansatte i Bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene. – Det har vært viktig for Fagforbundet med et rettferdig lønnsoppgjør for hele laget, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen.

14.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 15.05.2024

Kort om oppgjøret:

  • Stillinger uten særskilt krav om utdanning får et tillegg på 19 400 kroner
  • Fagarbeiderstillinger får et tillegg på 20 200 kroner
  • Fagarbeider med fagskole får et tillegg på 21 200 kroner.
  • De unormerte stillingene får 3,6%.
  • Virkningstidspunkt er 1. mai 2024
  • Minstelønnssatsene ble hevet med det generelle tillegget, pluss ytterligere kr 2000

I tillegg vil det være en pott på 1% til lokale forhandlinger med virkning fra 1. september 2024. Det tilsvarer i gjennomsnitt ca. 5700 kr per årsverk.

Oppgjøret er på linje med frontfaget. Det vil nå gå til uravstemming.

Her ligger protokollen for hovedoppgjøret 2024 i Bedriftsavtalen (pdf)

Her er tariffsidene for Bedriftsavtalen.

Kompetanseutvikling

Det er kommet inn et nytt punkt i tariffavtalen. Det vil gi permisjon med lønn og dekkede nødvendige utgifter som bedriften mener er nødvendig for å øke kunnskap og ferdigheter som kreves for jobben.

Konkurrerer med privat sektor

Samfunnsbedriftene står overfor konkurranse fra privat sektor når det gjelder å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Larsen understreker viktigheten av å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser for å sikre rekruttering av dyktige fagfolk.

– Det kommer til å bli en utfordring å få tak i de dyktige fagarbeiderne, sier forhandlingslederen.

–  Det er klart at lønna vil ha betydning for rekrutteringa framover, sier han.

Viktig for det grønne skiftet

Larsen påpeker at Samfunnsbedriftene utgjør en av de mest avgjørende områdene i overgangen til et grønnere samfunn. Han mener at de vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Om Bedriftsavtalen

Avtalen omfatter ansatte i kommunalt eide AS og interkommunale selskaper innen avfall/gjenvinning, biblioteksentralen, IKT-bedrifter, næring/eiendom, parkering, revisjon og vann og avløp.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?