Nyheter

Fagforbundet fikk gjennomslag for uttalelse om internasjonal boikott av Israel

"LO støtter også en internasjonal boikott av Israel". Fagforbundet og Fellesorganisasjonen tok dissens og fikk sitt endringsforslag tatt inn i LO-Kongressens Palestina-uttalelse.

Sissel Skoghaug valgt til ny nestleder i LO

Fagforbundets nestleder ble valgt til ny nestleder i LO til full applaus fra 315 delegater. – Jeg er veldig glad og stolt over å bli vist tilliten og få representere nesten 1 million fagorganiserte i 25 forskjellige forbund, sier Sissel Skoghaug.

Enighet i lønnsoppgjøret for Virke boligbyggelag

Fagforbundet og Virke ble i kveld enige om ny tariffavtale for boligbyggelag. Det generelle tillegget utgjør 11.800 kroner til alle omfattet av avtalen. Lokale forhandlinger gjenstår.

Storrengjøring i arbeidslivet: Vasker for harde livet

Onsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre opp på LO-kongressen for å snakke om regjeringas storrengjøring i arbeidslivet. – Vi lovet en storrengjøring i arbeidslivet etter åtte år med høyrepolitikk. Nå vasker vi for harde livet!

Medlemmene sa nei til oppgjøret i Posten Norge

57,8 prosent stemte nei til lønnsoppgjøret i Posten i uravstemningen. Partene skal nå snakke sammen, med bistand fra LO Stat og Spekter. Om det ikke blir enighet, blir det mekling - og vi må vente på tur i meklingskøen. I så fall vil meklingen trolig skje først over sommeren.

Medlemmene i Bring-selskapene sa ja til lønnsoppgjøret

Uravstemningsresultatene er klare i lønnsoppgjørene for Bring-selskapene i Spekter område 8 Posten. De viser et klart ja-flertall.

LO-kongressen: Kjemper for klimakutt og anerkjennelse av Palestina

Fagforbundet tar kampen for å kutte klimagassutslippene og at Norge skal anerkjenne Palestina. – Kampen for klima og anerkjennelse av Palestina sier noe om hvilken verden vi vil leve i, sier Victoria De Oliveira og Tarjei Leistad.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?