Til hovedinnhold

Nyheter

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon: F.v: Lodve Beite, Arne Løseth, Anne Green Nilsen, Kristin Helene Adams, Tonje Skjauff Bråseth

Ingen ytterligere økning av minstelønnssatsene i NHO-barnehagene

Fagforbundet har forhandlet minstelønnssatser for barnehagene i NHO-området 590, slik det ble åpnet for etter de samordnede forhandlingene mellom LO og NHO i vår.

Forbundsleder Mette Nord har ledet forhandlingene om nye regler for offentlige ansatte med særaldersgrenser. Her med Pål Skarsbak, leder Lov og avtaleverksavdelingen og pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Pause i forhandlingene om særaldersgrenser for offentlig ansatte

Partene i forhandlingene om nye regler for offentlig ansatte med særaldersgrenser har tatt pause til over sommeren.

For Lars Vereide var det enkelt å si ja til å være med i Fagforbundets valgkamp.

Medlemmer stiller opp i kampen for å vinne valget

I disse dager er Fagforbundet godt i gang med kommunevalgkampen, og i år skal vi fylle valgkampen med medlemmer fra det ganske land. Vi har tatt en prat med en av dem.

Tirsdag signerte Toppe en avtale som skal styrke samarbeidet med ideelle aktører på barnevernsområdet. Bak frå venstre: Anne-Lena Brustad, medlem i Ideelt Barnevernsforum sitt arbeidsutval og Helene Harsvik Skeibrok, nestleiar i Fagforbundet. Foran frå venstre: Bernt Apeland, administrerande direktør i Virke, barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), Mimmi Kvisvik, leiar i Fellesorganisasjonen (FO) og Øystein Eriksen Søreide, administrerande direktør i Abelia. Foto: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familieministeren styrker samarbeidet med ideelle aktører

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen å redusere antallet på kommersielle velferdsaktører kraftig. Det arbeidet er nå barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i gang med. Ministeren samarbeider tett med Fagforbundet i arbeidet med å styrke de ideelle aktørene.

Nå er den nye årsturnusveilederen klar til bruk!

Lanserer ny veileder for årsturnus

Nå har den kommet i omforent utgave, veilederen som både arbeidsgivere og tillitsvalgte bør kjenne til: Årsturnusveilederen!

Mellomoppgjøret 2023 er i havn for blant andre barnehageansatte i Virke HUK.

Godt resultat i oppgjøret for helse, kultur og utdanning (Virke HUK)

Fagforbundet og Virke kom mandag 19. juni til enighet i forhandlingene om alle avtalene i Virke HUK-oppgjøret. Resultatet er i hovedsak i tråd med korresponderende avtaler i kommunal og statlig sektor samt helseforetakene.

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa tar behovet for å rekruttere og å beholde personell på alvor. (Illustrasjonsbilde)

Eldrereform: Tar behovet for fagarbeidere på alvor

I sin nye eldrereform kommer regjeringa med svar på hvordan vi skal møte utfordringa med at vi i 2030 vil være flere eldre enn barn i Norge. Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa virkelig tar fagarbeideren i helsesektoren på alvor.

Justisministeren mottok rapport om brann- og redning

Justisministeren fikk rapport om brannvesenet

Fagforbundet var representert da justisminister Emilie Mehl besøkte Briskeby brannstasjon fredag 16. juni. Arbeidsgruppa som har gjennomgått brannvesenets oppgaver og organisering leverte rapporten «Fremtidens brann- og redningsvesen» til ministeren. Fagforbundet er fornøyd med innholdet i rapporten.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon i kirkeoppgjøret er fornøyde med oppgjøret. Fra venstre Kai Nygård, Kristin Bakker, Marianne Bratsveen, Bjørn Flikke og Thore Wiig Andersen

Sosial profil i oppgjøret i kirken

Fagforbundet og de andre LO-forbundene i kirkelig sektor har forhandlet fram et lønnsløft for de ansatte. Resultatet er på linje med oppgjørene i offentlig sektor og sikrer en god lavlønnsprofil både i felles- og menighetsrådene og i rettssubjektet Den norske kirke. 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?