Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets forhandlingsleder under meklingen i lønnsoppgjøret i staten.

Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets forhandlingsleder under meklingen i lønnsoppgjøret i staten. (Foto: Kristian Brustad, LO Stat)

Det ble enighet for LO-forbundene i statsoppgjøret etter åtte timer på overtid hos Riksmekleren.

24.05.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 29.05.2024

Det har vært ulike tariffavtaler, og ulike lønns- og arbeidsvilkår i staten over flere år. Det har hatt store konsekvenser, og har mange steder medført ei ulikebehandling av ansatte.

- Med to ulike tariffavtaler har lønnsutviklingen i mange tilfeller vært vilkårlig. Det var en utvikling som ikke kunne fortsette, og det er staten enig med oss i, kommenterer Svend Morten Voldsrud, forhandlingsleder i Fagforbundet.

Akademikerne og Unio gikk ut i streik, se Fagbladet-sak: Derfor sier Fagforbundet ja til omstridt avtale

Krevende mekling

LO Stats leder Egil André Aas legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende.

- Dette har vært det vanskeligste oppgjøret i min tid som LO Stat-leder. Vi måtte ta noen tunge valg, men tilbakemeldingene fra medlemmer og tillitsvalgte før dette oppgjøret har vært at det viktigste er å komme tilbake til likelydende tariffavtaler, der forhandlinger skjer i samme rom, og alle statsansatte ivaretas, sier Aas.

Det har vært en lang kamp for likelydende avtaler i staten. Fagforbundet og LO Stat gikk inn i forhandlingene med stor tro på å få i havn en rettferdig og framtidsrettet tariffavtale. Derfor svarte vi også ja til tilbudet fra staten.

- Det store flertallet av LOs medlemmer i staten er langtidsutdannet, men siden vi har alt fra professorer til renholdere som medlemmer er det viktig for oss å ivareta alle, og ikke bare enkeltgrupper, sier Egil André Aas.

Aas medgir at veien tilbake til likelydende avtaler også kommer med en pris. For å komme i mål har vi akseptert at andre viktige krav ikke ble innfridd.

- Totalen i dette meklingsresultatet er imidlertid noe vi har grunn til å være tilfreds med, og flertallet i forhandlingsdelegasjonen stemte ja, sier Egil André Aas.

Hovedtrekkene i meklingsresultatet

  • Lønnsoppgjøret er innenfor frontfaget på 5,2 prosent.
  • Fordelingen sentralt/lokalt 25/75
  • Sentralt generelt tillegg på 0,75 % til alle
  • Lokal avsetning på 2,15 % av lønnsmassen i den enkelte virksomhet
  • En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten.

Mer om resultatet i Riksmeklerens møtebok

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?