Nyheter

Fagforbundet protesterer mot undergraving av særaldersgrensene

Mandag 7. juni vedtok Stortinget endringer i regelverket for særaldersgrenser som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for yngre arbeidstakere med farlige eller fysisk krevende yrker kan forsvinne. Landsstyret i Fagforbundet mener dette både er et svik og et løftebrudd.

Fredag, 11. Juni 2021

Røde Kors Haugland: Liten streik - stor støtte

Sju modige medlemmer ved Røde Kors Haugland står nå i front i kampen for gode og trygge pensjonsordninger. Streiken er inne i sin fjerde uke, og støtteerklæringene strømmer inn. Det varmer og motiverer.

Torsdag, 10. Juni 2021

Enighet i forhandlingene med Samfunnsbedriftene - Energiavtale 1

Fagforbundet og Samfunnsbedriftene kom til enighet om årets mellomoppgjør rundt Energiavtale 1.

Tirsdag, 8. Juni 2021

Pensjonssviket: Bli med på opprop for å bevare særaldersgrensa

Mandag 7. juni vedtok regjeringa og Frp i Stortinget endringer som vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker, forsvinner. Bli med og si at det ikke er greit!

Fredag, 4. Juni 2021

Regjeringen og Frp kutter kraftig i pensjonen til 250 000 arbeidstakere 

Mandag 7. juni vedtar Stortinget endringer som i realiteten vil bety at retten til å gå av tidlig for de med farlige eller fysisk krevende yrker forsvinner. – Et svik og et løftebrudd, sier Fagforbundets leder Mette Nord. 

Torsdag, 3. Juni 2021

Godt resultat i Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Forhandlingene mellom LO Kommune og bedriftsavtalen i Samfunnsbedriftene (Tidligere KS Bedrift) endte med enighet onsdag ettermiddag 1.6. Resultatet gir generelle tillegg på mellom 8 000.- og 11 600.-, med virkning fra 1. mai. Resultatet er på linje med andre deler av offentlig sektor.

Tirsdag, 1. Juni 2021

Sikret kjøpekraft for LO-medlemmene i lønnsoppgjøret i kommunene

LO Kommune og KS er enige om et lønnsoppgjør som sikrer LOs medlemmer i kommunene mellom 10.000 og 22.000 kroner mer i året. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger. Over 190.000 av LO Kommunes medlemmer unngår dermed streik.  

Torsdag, 27. Mai 2021

Meklingen i Oslo kommune endte med minst 16 500 for alle

Etter 14 timers mekling på overtid er det enighet mellom Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som forhandler på vegne LO-forbundene, og Oslo kommune i tariffoppgjøret. – Våre medlemmer får reallønnsvekst. Med et kronetillegg på minst 16 500 kr for alle medlemmer mener vi det er godt oppgjør, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo.

Torsdag, 27. Mai 2021

Streik avverget - godt meklingsresultat i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. Lavlønn, likelønn og ellers god fordelingsprofil var viktige krav.

Torsdag, 27. Mai 2021

Det mekles fremdeles i staten (klokka 15:00)

LØSNING TORSDAG ETTERMIDDAG - se lenke i saken. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det er fare for streik fra torsdag morgen. LO Stat har tatt ut 1752 medlemmer i førsteuttaket ved en eventuell streik. De er fordelt over hele landet, men med tyngdepunkt i Oslo.

Torsdag, 27. Mai 2021

Meklingen i kommuneoppgjøret fortsetter på overtid

Partene i kommuneoppgjøret mekler på overtid. Fristen gikk ut ved midnatt. Partene er samlet hos riksmekleren for å gjøre et siste forsøk på å unngå kommunestreik. Dersom det ikke blir enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Onsdag, 26. Mai 2021

Meklingen i kommunesektoren er i gang

Partene i kommuneoppgjøret er nå samlet hos riksmekleren for å gjøre et siste forsøk på å unngå kommunestreik. Dersom riksmekleren ikke lykkes med å finne en enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Tirsdag, 25. Mai 2021

Vi er i streik for en god pensjonsordning

Fagforbundets medlemmer på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er nå i streik for å få på plass en god pensjonsordning, både for de som jobber der nå og for fremtidige ansatte.

Tirsdag, 25. Mai 2021

Fagforbundet gir 100 000 kroner til nødhjelpsarbeid i Gaza

Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps arbeid i Gaza. - Det er en umenneskelig situasjon som palestinerne har levd under i lang tid og bombeangrepene de siste ukene har gjort at det har gått fra vondt til verre. Palestinere trenger vår hjelp nå, sier Sissel Skoghaug.

Fredag, 21. Mai 2021

Varsler streik for over 4700 kommuneansatte

Dersom riksmekleren ikke lykkes med å finne en enighet mellom partene kan over 4700 av LO Kommunes medlemmer være i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai. Streikeuttaket vil ta tydelige koronahensyn.

Torsdag, 20. Mai 2021

Mekling og fare for streik i kommuneoppgjøret

Det er fare for storstreik i kommunesektoren. LO Kommune og Fagforbundet er innkalt til riksmekleren tirsdag og onsdag 25. – 26. mai. Lykkes ikke riksmekleren i å oppnå enighet mellom partene vil det være streik i kommunesektoren fra torsdag 27. mai. 

Torsdag, 20. Mai 2021

Se Harald Eia forklare frontfagsmodellen i lønnsoppgjøret

Skulle du gjerne hatt frontfagsmodellen, som ligger til grunn for lønnsoppgjørene, forklart på en enklere måte? Du er ikke den eneste, og derfor inviterte vi Harald Eia på frokostmøte 20. mai for å forklare frontfagsmodellen. Du kan se opptaket her i 14 dager.

Torsdag, 20. Mai 2021

Streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Nattas mekling mellom LO Stat/Fagforbundet og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter førte ikke til enighet. Dermed er sju ansatte i Fjaler i Vestland i streik fra onsdag morgen. Striden står om pensjon.

Tirsdag, 18. Mai 2021

Fare for streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Det kan bli streik ved rehabiliteringssenteret i Fjaler i Vestland fra 19. mai. Fagforbundet har tatt ut sju ansatte i første fase.

Fredag, 14. Mai 2021

Fagbevegelsen sier klart nei til regjeringens tukling med særaldersgrensene

I et uvanlig krast brev sier alle de tre hovedsammenslutningene LO, Unio og YS klart nei til å diskutere hvilke yrkesgrupper som skal ha plikt til å fratre ved særaldersgrensen og hvem som skal miste denne rettigheten.

Torsdag, 13. Mai 2021