Til hovedinnhold

Nyheter

FagforbundetsforhandlingsdelegasjonforanNHOhusetpåMajorstua

Resultat i lønnsoppgjøret for NHO-barnehager

Fagforbundet kom i havn med NHO Geneo i oppgjøret for barnehager. – Etter to dager med konstruktive forhandlinger er vi fornøyde med et godt økonomisk oppgjør for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen.

Overgangsordninga er endra sånn at ein må oppfylle krava innan 2030, og ikkje 2022 som var det opphavlege forslaget.

Endeleg er overgangsordninga til paramedisin på plass!

Fagforbundet har fått gjennomslag for betydeleg utviding av tida ein har til å oppfylle krava. – Dette er ein gledens dag, no kjem alle som har starta på utdanninga med i ordninga, seier Iren Luther.

Bjørn Ingar Skogvang, tillitsvalgt, Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Senterpartiet og Cecilie Haga, rådgiver, Fagforbundet deltok på framleggingen av ny stortingsmelding

– Viktige og nødvendige forbedringer for fosterhjemsforeldrene

– Endelig tas det skikkelig grep for å gi fosterforeldre og barn i fosterhjem den tryggheten de trenger, sier Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

ForhandlingsdelegasjonenstårutenforNæringslivetshus

Lønnsoppgjoret for NHO-barnehager i gang

Lønnsoppgjøret for medlemmer i NHO-barnehager er i gang. Fagforbundet forhandler med NHO Geneo for å sikre medlemmene lønns- og arbeidsvilkår på linje med barnehagesektoren forøvrig.

FORNØYD, MEN UTÅLMODIG: Mette Nord er glad for at arbeidet med ny barnehageenighet er i gang, men mener regelverket må på plass raskt.

Fornøyd med gode føringer for framtidas barnehage

– Det er oppløftende at et samlet storting jobber med et felles grunnlag for en ny barnehagelov, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Hun trekker spesielt fram føringene for videre arbeid med bemanning, opptaksregler og pensjonstilskudd.

Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet, takker Mette Nord for fem år med stødig ledelse i EPSU, Europeisk sammenslutning av fagforbund i offentlig sektor.

Takker av som leder for europeisk fagbevegelse

Mette Nord har holdt sin siste tale som leder av EPSU, som organiserer åtte millioner offentlig ansatte i Europa. Det har vært fem dramatiske år.

Oljefondkampanjen juni 2024

Oljefondet investerer milliarder i våpenselskaper som selger våpen til Israel

Ny rapport avslører at oljefondet er blant de største europeiske finansinstitusjonene som investerer i internasjonale våpenprodusenter som selger våpen til Israel.

Jeanette Lea Romslo, leder Fagforbundet Ung.

Sterk offentlig sektor nødvendig for grønt skifte

Fagbevegelsens medlemmer står i front når katastrofene inntreffer. Europa klarer ikke å ta seg gjennom tørke, skogbrann, hetebølger og flom uten en sterk offentlig sektor.

Fagforbundets delegasjon på landsmøtet for europeisk fagbevegelse i Bucuresti, Romania: Hanna-Mari Anttila-Kvåle, Helene Harsvik Skeibrok, Trond Finstad, Mette Nord, Odd Haldgeir Larsen, Jeanette Romslo og Emilie Storli.

Står opp for offentlige tjenester i Europa

Europeisk fagbevegelse gjør seg klare for utfordringene som venter de neste fem årene. De er samstemte om at et rettferdig arbeidsliv skal bygges på gode offentlige tjenester.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?