Nyheter

LO-kongressdelegat: Svein Morten Sørensen, Vestfold

(44), SST, på sin 1. kongress: - Det viktigste for meg er pensjonsspørsmålet, kort og godt.

LO-kongressdelegat: Grete J. Thomassen, Finnmark

Nestleder i SKKO, på sin 2. kongress: - Jeg tror den viktigste saken blir diskusjon om hvorvidt det skal utvinnes olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Troms.

LO-kongressdelegat: Raymond Turøy, Hordaland

(47), leiar av SHS Hordaland, på sin 2. kongress: - Eg tror organisering av helseforetakene blir viktig for oss i Fagforbundet på denne kongressen.

LO-kongressdelegat: Per Jarle Valvatne, Hordaland

(42) SST Hordaland og leiar i Fagforbundet Stord/Fitjar. På sin første kongress

LO-kongressdelegat: Elin Veimo, Nord-Trøndelag

(55) Nestleder i fylket. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Svend Morten Voldsrud, Oppland

(41), fylkesleder, på sin 3. kongress, understreker at det er mange viktige saker: - Pensjon, både offentlig ansattes tjenestepensjon og uførepensjonen; politisk styring av sykehusene og arbeidet med rett til heltid.

LO-kongressdelegat: Margaret Wilthil, Buskerud

(59), fylkesleder, på sin 3. kongress: - Det viktigste synes jeg er å få på plass et godt handlingsprogram og at en samlet kongress stiller seg bak våre forslag, for å beholde en sterk offentlig sektor, uten anbud og privatisering.

LO-kongressdelegat: Randi Munch Aanonsen, Sogn og Fjordane

(60), fylkesnestleiar. På sin 5. kongress: - Mange viktige saker, men sykehuspolitikk er avgjerande - altså kamp for å få til endra styring i spesialisthelsetenesta.

LO-kongressdelegat: Britt Ås, Troms

(50) fylkesleder, på sin 2. kongress: - Det må i første rekke bli sykehusene med foretaksorganiseringen. Ut over dette nordområdespørsmål - herunder oljeboring utenfor Lofoten/Vesterålen. Så er jeg jo spent på diskusjonen rundt tjenestedirektivet.

Ny: Janne Andresen

Janne Andresen innrømmer at det var skremmende å skulle lede en helt ny fagforening som 27-åring. Særlig når flere av de tillitsvalgte hun skulle lede hadde vært medlem omtrent siden hun selv ble født.

Aktuell: Herdis Schärer

Herdis Schärer rakk knapt å bli varm i trøya i sin første jobb i Fredrikstad kommune i 1990 før hun ble tillitsvalgt - bare to uker etter at hun ble ansatt. I februar i år ble hun rådgiver på kompetansesenteret for Østlandet.

Ny: Une Grefsrud

Klart vi er stolte av at Hole kommune er best i en brukerundersøkelse om hjemmeomsorg! Une Grefsrud sprudler på telefonen.

Aktuell: Humberto Matthews

LO Oslo har laget en viktig, lærerik og humørfylt dokumentarfilm om inkludering av innvandrere i fagbevegelsen. I filmen møter vi fire tillitsvalgte som forteller om sin opplevelse av den rollen de har.

Aktuell: Bjarne Tapio

I desember ble målet om over 200 000 yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet nådd. Leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Karasjok, Bjarne Tapio gleder seg sammen med den politiske ledelsen sentralt over at forbundet vokser - og over at han vant vervekonkurransen i seksjonene i Finnmark.

Nytt verv: Britt Ås

Ferdig utdanna hjelpepleier i 1979, tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesleder i Norsk Helse- og Sosialforbund, nestleder i Fagforbundet Troms og nettopp fylt femti.

Aktuell: Kirsti Rørmyr

- Konkret hjelp og synlige resultater for enkeltmedlemmer er det beste verveargumentet ei fagforening kan ha, sier leder av Fagforbundet Halden.

Ny: Tore Karlsen

- Læringskurva mi har gått så bratt til værs de siste månedene at det føles som jeg henger og dingler i løse lufta, ler hovedtillitsvalgt ved avdeling 448, tidligere Tromsbuss, Tore Karlsen.