Til hovedinnhold

Nyheter

LO-kongressdelegat: Jorunn Romsdal, Finnmark

(52) Fylkesleder. På sin 2. eller 3. kongress

LO-kongressdelegat: Hilde Thorstensen Rosvold

SHS, landsstyret

LO-kongressdelegat: Berit Rustad, Troms

(58), opplæringsansvarlig. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Torill W. Sandanger, Rogaland

(58), SHS-leder i fylket, på sin 1. kongress: - Sosial dumping og gode strategier for å kjempe mot at samfunnet godtar at enkelte mennesker skal godta andre lønns- og arbeidsvilkår enn den øvrige befolkninga. Ellers synes jeg at en stor sak for Fagforbundet må være å fremme større folkevalgt styring av sykehus. Vi må finne nye styringsformer uten at markedsøkonomiske tanker skal ligge til grunn for hvem som skal prioriteres.

LO-kongressdelegat: Mari Sanden, Oslo

(57) Fylkesleder. Har vært på mange kongresser tidligere.

LO-kongressdelegat: Arnt Silseth, Møre og Romsdal

(44) Nestleder i fylket og SKA-styremedlem. På sin 1. kongress: - Det er viktig at LO løser problemstillingen om organisasjonstilknytning. Vi må ikke komme i en situasjon der de ulike LO-forbunda krangler om hvilken organisasjon som skal ha rett til å organisere ulike grupper.

LO-kongressdelegat: Arne Jan Skjerdingstad, Sør-Trøndelag

(58) Fylkesleder. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Sissel Merete Skoghaug, Troms

(37), SHS. På sin 1. kongress: - Ta tilbake politisk styring over sykehusene - med regnskapsførsel som i offentlig forvaltning forøvrig. Samhandlingsreformen må gjøre kvalitetsforskriften reelt styrende for pleie- og omsorgstjenestene, bl.a. ved økt grunnbemanning og at deltidsstillinger omgjøres til hele. Dette vil også bidra til at flere velger å utdanne seg i denne retninga, og at allerede godt kvalifisert helsepersonell ønsker å stå i slikt arbeid. Organisatorisk må det bli økt profilering av enkeltyrker, spesielt høyskolegrupper. Satsing på høyskolegrupper vil sikre LO økt innflytelse i høyskolesystemet og ute i arbeidslivet.

LO-kongressdelegat: Grete Skovli, Vest-Agder

(49) Opplæringsansvarlig i fylket. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Nina Solem, Hordaland

(59) Leder kompetansesenteret i Bergen. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Bjørg Solheim

(70) Leiar, sentralt pensjonistutval, på sin 1. kongress: - Vern og utvikling av velferden er svært viktig og gjeld alle. Eg er spesielt opptatt av at dei eldre skal ha ein trygg og verdig alderdom. Det betyr at pensjonsordningane må sikre det økonomiske. Eldreomsorga i kommunane må bli betre, det må byggast nok sjukeheimsplassar med meir bemanning, også legar med geriatrisk utdanning. Sjukehusa må opprette geriatriske avdelingar. Vi har også mange uførepensjonistar. Dersom uførepensjonen skal bli "lønn", er eg redd for at dei kjem dårlegare ut økonomisk enn i dag.

LO-kongressdelegat: Helge Sporsheim, Oslo

(47), SHS-leder i Oslo, på sin 2. kongress: - Viktigst? Det er mye, det! Miljø, spesialisthelsetjenesten, utdanning og velferdsstatens utvikling. Noen kaller det fornying.

LO-kongressdelegat: Doris Standal, Aust-Agder

(52), fylkesnestleder, på sin 1. kongress: - Den viktigste saken er sykehussaken.

LO-kongressdelegat: Vidar Stang, Telemark

(56), fylkesleder, på sin 3. kongress, tar fram tre viktige saker: - Vi må igjen få politisk styring over helsepolitikken, da tenker jeg på sykehusene. Staten må opprettholde sitt eierselskap i private bedrifter. LO må bli en mer moderne organisasjon. Her må vi få til en vitalisering av de fylkesvise LO-kontora med valg av styre, leder og representantskap.

LO-kongressdelegat: Kristine Bjella Stavn, Buskerud

(52), nestleder og seksjonsleder SHS Buskerud: - Den viktigste saken for meg er at noe blir gjort i forhold til sykehusene i sammenheng med samhandlingsreformen. Det må bli en finansieringsmodell som gjør kommunene i stand til å møte dette!

LO-kongressdelegat: Tove Strandbakke, Telemark

(52), nestleder i fylket. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Oddbjørg Strømme, Østfold

(56), fylkesleder, på sin 4. kongress: - At vi får kongressen til å ta klar stilling mot dagens organisering av sykehusdriften blir det viktigste.

LO-kongressdelegat: Ragnhild Svartbekk, Oppland

(41), SKKO. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Arne Sveen, Oppland

(62), leder av kompetansesenteret Østlandet, på sin 3. eller 4. kongress: - Å forhindre stor arbeidsledighet og komme raskest ut av den økonomiske krisa blir det viktigste spørsmålet for LO-kongressen.

LO-kongressdelegat: Svein Morten Sørensen, Vestfold

(44), SST, på sin 1. kongress: - Det viktigste for meg er pensjonsspørsmålet, kort og godt.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?