Til hovedinnhold

Nyheter

LO-kongressdelegat: Sissel Merete Skoghaug, Troms

(37), SHS. På sin 1. kongress: - Ta tilbake politisk styring over sykehusene - med regnskapsførsel som i offentlig forvaltning forøvrig. Samhandlingsreformen må gjøre kvalitetsforskriften reelt styrende for pleie- og omsorgstjenestene, bl.a. ved økt grunnbemanning og at deltidsstillinger omgjøres til hele. Dette vil også bidra til at flere velger å utdanne seg i denne retninga, og at allerede godt kvalifisert helsepersonell ønsker å stå i slikt arbeid. Organisatorisk må det bli økt profilering av enkeltyrker, spesielt høyskolegrupper. Satsing på høyskolegrupper vil sikre LO økt innflytelse i høyskolesystemet og ute i arbeidslivet.

LO-kongressdelegat: Grete Skovli, Vest-Agder

(49) Opplæringsansvarlig i fylket. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Nina Solem, Hordaland

(59) Leder kompetansesenteret i Bergen. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Bjørg Solheim

(70) Leiar, sentralt pensjonistutval, på sin 1. kongress: - Vern og utvikling av velferden er svært viktig og gjeld alle. Eg er spesielt opptatt av at dei eldre skal ha ein trygg og verdig alderdom. Det betyr at pensjonsordningane må sikre det økonomiske. Eldreomsorga i kommunane må bli betre, det må byggast nok sjukeheimsplassar med meir bemanning, også legar med geriatrisk utdanning. Sjukehusa må opprette geriatriske avdelingar. Vi har også mange uførepensjonistar. Dersom uførepensjonen skal bli "lønn", er eg redd for at dei kjem dårlegare ut økonomisk enn i dag.

LO-kongressdelegat: Helge Sporsheim, Oslo

(47), SHS-leder i Oslo, på sin 2. kongress: - Viktigst? Det er mye, det! Miljø, spesialisthelsetjenesten, utdanning og velferdsstatens utvikling. Noen kaller det fornying.

LO-kongressdelegat: Doris Standal, Aust-Agder

(52), fylkesnestleder, på sin 1. kongress: - Den viktigste saken er sykehussaken.

LO-kongressdelegat: Vidar Stang, Telemark

(56), fylkesleder, på sin 3. kongress, tar fram tre viktige saker: - Vi må igjen få politisk styring over helsepolitikken, da tenker jeg på sykehusene. Staten må opprettholde sitt eierselskap i private bedrifter. LO må bli en mer moderne organisasjon. Her må vi få til en vitalisering av de fylkesvise LO-kontora med valg av styre, leder og representantskap.

LO-kongressdelegat: Kristine Bjella Stavn, Buskerud

(52), nestleder og seksjonsleder SHS Buskerud: - Den viktigste saken for meg er at noe blir gjort i forhold til sykehusene i sammenheng med samhandlingsreformen. Det må bli en finansieringsmodell som gjør kommunene i stand til å møte dette!

LO-kongressdelegat: Tove Strandbakke, Telemark

(52), nestleder i fylket. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Oddbjørg Strømme, Østfold

(56), fylkesleder, på sin 4. kongress: - At vi får kongressen til å ta klar stilling mot dagens organisering av sykehusdriften blir det viktigste.

LO-kongressdelegat: Ragnhild Svartbekk, Oppland

(41), SKKO. På sin 1. kongress

LO-kongressdelegat: Arne Sveen, Oppland

(62), leder av kompetansesenteret Østlandet, på sin 3. eller 4. kongress: - Å forhindre stor arbeidsledighet og komme raskest ut av den økonomiske krisa blir det viktigste spørsmålet for LO-kongressen.

LO-kongressdelegat: Svein Morten Sørensen, Vestfold

(44), SST, på sin 1. kongress: - Det viktigste for meg er pensjonsspørsmålet, kort og godt.

LO-kongressdelegat: Grete J. Thomassen, Finnmark

Nestleder i SKKO, på sin 2. kongress: - Jeg tror den viktigste saken blir diskusjon om hvorvidt det skal utvinnes olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Troms.

LO-kongressdelegat: Raymond Turøy, Hordaland

(47), leiar av SHS Hordaland, på sin 2. kongress: - Eg tror organisering av helseforetakene blir viktig for oss i Fagforbundet på denne kongressen.

LO-kongressdelegat: Eldbjørg Tvergrov, Møre og Romsdal

Landsstyret

LO-kongressdelegat: Per Jarle Valvatne, Hordaland

(42) SST Hordaland og leiar i Fagforbundet Stord/Fitjar. På sin første kongress

LO-kongressdelegat: Elin Veimo, Nord-Trøndelag

(55) Nestleder i fylket. På sin 2. kongress

LO-kongressdelegat: Svend Morten Voldsrud, Oppland

(41), fylkesleder, på sin 3. kongress, understreker at det er mange viktige saker: - Pensjon, både offentlig ansattes tjenestepensjon og uførepensjonen; politisk styring av sykehusene og arbeidet med rett til heltid.

LO-kongressdelegat: Margaret Wilthil, Buskerud

(59), fylkesleder, på sin 3. kongress: - Det viktigste synes jeg er å få på plass et godt handlingsprogram og at en samlet kongress stiller seg bak våre forslag, for å beholde en sterk offentlig sektor, uten anbud og privatisering.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?