Nyheter

Fortellingen om Norge – hvilket mangfold?

Det erklæres stadig vekk at vi er et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Samtidig synes diskursen om vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn å være mer preget av ensidighet.

02.02.2009

Helse for de rike og friske

EU-kommisjonen har lagt fram sitt forslag til hvordan den vil regulerer helsetjenestene i Europa. Ved første øyekast ser det tilforlatelig ut. Pasientrettighetsdirektivet, heter kommisjonens forslag. Og hvem er vel imot det?

15.01.2009

Troverdighet og tillit

Jeg er stolt av hva vi har fått til under Fagforbundsukene. Disse aktivitetsukene blir startskuddet for et politisk arbeid for å sikre best mulig arbeidsforhold og rettigheter også etter valget i 2009, skriver forbundsleder Jan Davidsen.

20.12.2008

Likelønn

Arbeidstakarorganisasjonane må stå saman i arbeidet med å fylgje opp forslaga frå Likelønnskommisjonen, skriv leiar i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

15.11.2008

Innsats som lønner seg!

Målrettet HMS-arbeid og fokus på arbeidsmiljø er viktig i arbeidet med å sikre trygge pensjonsordninger i fremtiden. Vi i KLP vet at satsing på HMS kommer alle parter til gode: det er rett og slett en vinn-vinn situasjon, mener konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

15.10.2008