Til hovedinnhold

Kampen må tas lokalt

illustrasjon

illustrasjon (Foto: Trude Tjensvold)

Fagforbundets leder Jan Davidsen er glad for at Fagforbundet har fått flere medlemmer i løpet av 2010. Han oppfordrer alle Fagforbundets medlemmer til å holde trykket oppe og ta de politiske kampene lokalt.

09.12.2010 av Jan Davidsen
Sist oppdatert: 13.12.2010

Fagforbundet har styrket seg i løpet av 2010. På et år har vi vokst fra ca 310 600 til bortimot 318 000 nye medlemmer. Vi er blant de flinkeste i klassen i norsk fagbevegelse. Fafo-notatet Fagorganisering i Norden som kom i begynnelsen av desember viser dessverre at organisasjonsgraden i Norge totalt har sunket med fire prosent siden 1995. Det er privat sektor som drar ned, i offentlig sektor har den så vidt økt.

Økningen i medlemstallet tror vi først og fremst skyldes satsingen på de lokale fagforeningene og tillitsvalgte. Dyktige tillitsvalgte lokalt som ordner opp når medlemmene har problemer, er avgjørende både for å verve nye medlemmer og beholde de gamle. Derfor en stor takk til alle tillitsvalgte som gjør en fantastisk innsats for medlemmene tidlig og seint. De sørger for at Fagforbundet styrker innflytelsen sin og øker mulighetene til å få gjennomslag for sakene våre.

Trykket må holdes oppe, de politiske kampene må tas hver dag, sentralt som lokalt. Vi må minne hverandre på hvorfor vi etablerte Fagforbundet. Det var nettopp for å ha nok muskler til å ha kontroll med tariffavtalene og medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. For å motarbeide konkurranseutsetting og privatisering som igjen fører til at lønn og pensjon svekkes. For et likestilt arbeidsliv, mot sosial dumping.

De siste ukene har debatten om uførepensjon engasjert mange. Også denne debatten viser oss nødvendigheten av kampen for hele og faste stillinger, for karriereutvikling og organisering av arbeidet som innebærer at alle får mulighet til å stå lenger i arbeid. Vi skal bruke den politiske makten vår til å sette disse målene høyt opp på dagsorden. Jo flere som har formell kompetanse og gode utviklingsmuligheter, jo flere som har hel og fast stilling, jo større sjanser har vi til å få et likestilt arbeidsliv.

Fagforbundets mål er et likestilt samfunn. Vi slåss for den norske velferdsmodellen hvor en sterk offentlig sektor, sterke kommuner og lokalt selvstyre er bærebjelken. Disse verdiene er under press. Mange ønsker å omgjøre kommunesektoren til et marked. Først i dette toget går NHO, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Vi må satse på å ha sterke alliansepartnere for å motarbeide en slik utvikling og fremme våre alternativer for kvalitet og omstilling. Deltakelse i kommune- og fylkestingsvalgkampen blir derfor et av hovedarbeidsområdene våre i 2011.

På vegne av arbeidsutvalget i Fagforbundet takker jeg for strålende innsats i år. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Jan Davidsen
Leder i Fagforbundet, Jan Davidsen.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?