Til hovedinnhold

"Konkurranse" undergraver kvalitet i tjenestene

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Skal vi lykkes i kampen for kvalitetstuvikling må vi også lykkes i kampen for egenregi i offentlig sektor, skriver AU-medlem i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen.

11.10.2010 av Stein Guldbrandsen
Sist oppdatert: 25.10.2010

Anbud, konkurranseutsetting, outsoursing og bruk av vikarbyråer er nyliberalistiske grep som gjør det vanskelig å utvikle kvalitet. Fellestrekket er at det etableres et system hvor arbeidsgiveren kommer i en mellomposisjon mellom oppdragsgiveren og de ansatte. I praksis betyr systemet at lov- og avtaleverkets bestemmelser om medbestemmelse undergraves.

Arbeidsgiverne er styrt av detaljerte kontrakter med oppdragsgiveren. Når de ansatte i vikarbyrået, leiefirmaet eller hos anbudsutføreren tar opp spørsmål som angår eget arbeidsmiljø eller forslag om endringer i arbeidsorganiseringa med egen arbeidsgiver, møter de ofte en motpart som hevder å ikke ha beslutningsrett over disse spørsmålene. Systemene fritar selvfølgelig ikke arbeidsgiverne for det arbeidsgiveransvaret de har etter loven, men det gjør partssamarbeidet langt vanskeligere og mindre fruktbart.

Innen bussbransjen er ran et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Det er et akutt problem for dem som med vold, eller trussel om vold, faktisk blir fraranet veskebeholdningen, men et mer omfattende problem for alle dem som opplever frykt og angst for å kjøre kveldsvakter eller ruter med øde endeholdeplasser. Løsningen synes enkel. Fjern veskebeholdningen fra sjåførene ved å innføre et system med bare forhåndskjøpte billetter. Når tillitsvalgte tar dette opp med sin arbeidsgiver, får de som svar at det er bestillerselskapet som gjennom kontrakten bestemmer billettsystemet, og hvilke billettyper som skal selges på bussen.

Renovasjon var et satsningsområde på 90-tallet. Vi bidro til å få plass fagbrev for at de ansatte skulle få hevet kompetansen som miljøarbeidere. Kildesortering er et viktig bidrag i miljøkampen. Gjennom resirkulering kan mengden restavfall reduseres. De ansatte bidro med sin kompetanse til omfattende kundeveiledning. Når renovasjonen anbudsutsettes blir de ansattes kompetanse en konkurranseulempe, en fagarbeider er dyrere arbeidskraft og bidrar til at man ikke vinner anbud.

INSTA 800 er en fellesnordisk kvalitetsstandard som er utviklet innen renhold. Med denne kvalitetsstandarden forutsettes det at arbeidsledere og brukere av lokalene benytter de ansattes kompetanse for å fastlegge riktig renholdsstandard. Med konkurranseutsetting blir de ansattes kompetanse uinteressent. Bestiller bestemmer hva som skal "gjøres reint", og vinner blir den som skal ha minst for jobben.

Kvalitetsutvikling i offentlige tjenester, med eller uten kvalitetskommuneprogrammet, er avhengig av at fagforeningene bruker sine medlemmers kompetanse i trepartssamarbeidet. En forutsetning for å lykkes er at tjenestene drives i egen regi. Anbud og konkurranseutsetting skaper arbeidsgivere som har som hovedoppgave å skape profitt for sine aksjonærer, og objektivt sett, er uinteressert i kvalitetsutvikling.

Skal vi lykkes i kampen for kvalitetsutvikling må vi også lykkes i kampen for egenregi i offentlig sektor.

 

Stein Guldbrandsen, Fagforbundet
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?