Til hovedinnhold

Valget er ditt

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold (Foto: Svenn Arne Lie Klassekampen)

Valget til høsten handler om verdier. Hva skal være den grunnmuren vi bygger samfunnet vårt på? spør forbundsleder Jan Davidsen, og ønsker godt valg.

25.06.2009 av Jan Davidsen, forbundsleder
Sist oppdatert: 25.06.2009

På den ene siden kan vi velge å bygge videre på den norske modellen som de rødgrønne styrer etter. Den kjennetegnes av en sterk fagbevegelse som i samspill med en stor offentlig sektor skaper et godt grunnlag for fellesskapsløsninger. Samfunnsmessig verdiskaping og politisk styrt fordelingspolitikk, nasjonalt eid og politisk styrte naturressurser gir gode vilkår for både arbeidstakere og bedrifter i privat sektor.

 

Alternativet til de rødgrønne kan bli et brudd med den norske modellen. Vi vet ikke hvordan et borgerlig flertall vil velge å organisere seg. Det som er helt sikkert er at de vil finne sammen. I det samarbeidet er det Fremskrittspartiet og Høyre som blir de klart største, og som vil dominere politikken. Frp går til valg på en helt annen samfunnsmodell der ”enhver er sin egen lykkes smed”, som det heter i partiets valgkampsang.

 

Hvilke partier som sitter i regjering betyr mye for medlemmene i Fagforbundet. Det avgjør hvordan vi har det på arbeidsplassen, om jobben vår blir satt ut på anbud, hva slags omsorg mor eller bestefar får og om ungene våre har en barnehageplass. Derfor engasjerer Fagforbundet seg i valgkampen. Og derfor er vi opptatt av at våre medlemmer skal bruke stemmeretten sin. Det er det aller viktigste. Så kan man jo stille seg noen spørsmål når alternativene skal vurderes:

 

Får vi et likestilt samfunn og arbeidsliv?
Løser vi fattigdomsproblemene med skattelette?
Får vi det bedre på jobben av ikke å være beskyttet av arbeidsmiljøloven?
Får vi tryggere jobb og bedre lønn av å fjerne kollektive avtaler og undergrave fagforeninger?
Får vi bedre helse av å være avhengige av personlige forsikringsordninger?
Får eldre en bedre hverdag av å innføre stoppeklokkeregimer i eldreomsorgen?

 

Jeg er sikker på at svaret på disse spørsmålene er nei. Derfor vil jeg bruke stemmeretten og gi økonomisk støtte til de partiene som vil det samme som meg – i stedet for å la millionærene som støtter Frp bestemme for meg.

 

Jeg er enig med det store flertallet som ifølge målinger mener at Norge går i riktig retning. Før valget i 2005 ble det lovt mer til helse, eldre, arbeid og skole i stedet for skattelette til de som har mest fra før. Sammenlikner vi med Bondevik-regjeringens siste statsbudsjett, har regjeringa disse fire årene tatt inn over 50 milliarder kroner mer til fellesskapet. Det aller meste er tatt fra de rikeste. Det har gitt oss nye veier, skoler, eldresentre og bedre sykehus. Mye har blitt gjort, selv om mye gjenstår.

 

Den sittende regjeringen vil fortsatt slå ring om den norske modellen med små forskjeller, sterke arbeidslivsorganisasjoner, likestilling, god grunnutdanning til alle og universelle offentlige velferdsløsninger som kjennetegn. Det er det beste grunnlaget å bygge Norge på også de fire neste årene. Godt valg!

Jan Davidsen, leder
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?