Til hovedinnhold

Tøff innsats ga seier

(Foto: Illustrasjon: Trude Tjensvoll)

Fagforbundet Ungdom har gjennomført vår tøffeste valgkamp noensinne. Vi visste hva det gjaldt og mobiliserte alle krefter. Og innsatsen ga resultat. Den siste uka av valgkampen snudde vi flertallet fra borgerlig til rød-grønt.

16.09.2009 av Linn Hemmingsen
Sist oppdatert: 21.09.2009

Selv har jeg vært så heldig at jeg har fått se at Facebook har blitt brukt aktivt i valgkampen. Over 4 000 personer er nå fans av Fagforbundet på fjesboka. Det er ikke dårlig. Jeg tror det er viktig at vi bruker disse såkalte sosiale mediene aktivt.

Måten vi kommuniserer på forandrer seg og nye elektroniske muligheter åpner for nye måter å dele synspunkter og erfaringer på. Vi vet ikke alt om hvor effektive disse mediene er, men jeg er temmelig sikker på at vi må være til stede der folk er. Likevel er det aller mest effektive virkemiddelet å prate med folk. Det virkemiddelet har vi brukt, og det til gagns.

Både unge og gamle tillitsvalgte har vært på arbeidsplassbesøk, på stands og ute i gata. Vi har prata med medlemmer og ikke-medlemmer. Ungdomstillitsvalgte har kjørt unge velgere til stemmelokalene. Vi har jobba hardt for denne valgseieren.

Fagforbundet har vært særlig opptatt av tre saker i denne valgkampen: Vi må få en styrket kommuneøkonomi, vi må fortsette kampen for god kvalitet i tjenestene og vi må bekjempe fattigdom. Alle disse sakene henger sammen. En sunn og god kommuneøkonomi er viktig for å skape god kvalitet i tjenestene. Vi leverer ikke kvalitet når vi løper om kapp med stoppeklokka. En velfungerende kommune er en av de viktigste forutsetningene for å lykkes i kampen mot fattigdom. Det handler om at folk ikke skal bli stående utenfor fellesskapet - at vi lykkes med integrering og legger til rette for at flest mulig kan greie seg sjøl.

Fagforbundet Ungdoms største satsing var boligkampanjen vår. Vi delte ut 15 000 nøkler og 30 000 brosjyrer om ungdoms rimelige og rettferdige krav om retten til å bo. Dette markerte vi en rekke steder i landet. Blant annet i Tønsberg, der ungdomsutvalget i Vestfold delte ut nøkler og kort som profilerte Fagforbundets boligpolitikk.

Mange lurte på hva de skulle bruke nøklene til, og vi svarte at dersom du er så heldig at du har ditt eget hjem, kan du slipe opp nøkkelen og bruke den hjemme. Men mange unge har ikke denne muligheten. De kommer ikke inn på boligmarkedet med dagens skyhøye priser. Fagforbundet Ungdom har jobbet med å utvikle en bedre og sosial boligpolitikk, og vi ønsket å få dette fram i valgkampen. Selv om bolig ikke ble den store saken i media, fanget vi mange unges oppmerksomhet.

Nå er det opp til oss å presse den nye regjeringa til å levere en sosial og god boligpolitikk. Vi har hjulpet dem til makta, og da må vi kunne kreve at de lytter til våre ønsker og krav. Jobben er på ingen måte gjort, men den aller viktigste forutsetningen for å lykkes var å vinne valget.

Det greide vi. Takk for innsatsen.

Linn Hemmingsen; leder, sentralt ungdomsutvalg
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?