Til hovedinnhold

Glad, stolt og utålmodig

Illustrasjon: Trude Tjensvold

Illustrasjon: Trude Tjensvold (Foto: Ellisiv S. Selnes)

Landsmøtet er over. Jeg takker for tilliten og tar utålmodig fatt på fire nye år som leder for Fagforbundet. Vi har rundet 310 000 medlemmer og jeg vil si tusen takk for innsatsen i året som har gått, skriver gjenvalgt leder Jan Davidsen.

25.11.2009 av Jan Davidsen
Sist oppdatert: 18.01.2010

Jan Davidsen, leder

Tillitsvalgte landet rundt har drevet systematisk og aktivt vervearbeid. I begynnelsen av november gjennomførte vi fagforbundsuka vår. Det viser seg at medlemmer og tillitsvalgte er fantastisk kreative, noe som gjør at vi selvsagt må gjennomføre fagforbundsuker hvert år.

Likevel har vi enda et stykke å gå før verving er en helt naturlig og prioritert del av det faglige arbeidet i forbundet. Vi har fortsatt avtaleområder hvor vi må ha flere medlemmer for å kunne gi et skikkelig tilbud til dem vi har der.

Jeg sa på talerstolen på landsmøtet at jeg er utålmodig. Vi har brukt to år på å etablere oss, fire år på å konsolidere oss, så nå må vi ta fatt på jobben. Det overordnede for perioden er arbeidet for et likestilt samfunn og et likestilt arbeidsliv.

Fagforbundet har tre bein å stå på. Det er det tariffpolitiske, det samfunnsmessige og det yrkesfaglige arbeidet. Vi skal fortsette samfunnsengasjementet vårt. Vi skal videreutvikle arbeidsplassene gjennom det yrkesfaglige arbeidet og vi skal bruke tariffpolitikken til å nå målene våre.

Sykefraværet er for høyt. Vi vil at medlemmene våre, ja egentlig alle ansatte, skal beholde helsa og ikke slites ut av for stor belastning. Jeg har tro på at arbeidsplasser med god organisering, med riktig grunnbemanning, hvor de ansatte har innflytelse på egen arbeidsdag og der de ansatte føler at de blir sett og hørt, har stor mulighet til å få ned sykefraværet.

Det å utvikle arbeidsplassene er en kontinuerlig prosess. Vi ønsker å skape et arbeidsliv hvor det er rom for folk i alle aldre, som er flerkulturelle, hvor det er rom for personer med nedsatt funksjonsevne, og at arbeidslivet er basert på faste ansatte i hele stillinger. Vi ønsker et likestilt arbeidsliv.

Jeg gleder meg til å ta fatt på alt dette. Drivkraften min til å si ja til gjenvalg er at vi har tillitsvalgte som er engasjerte, dyktige og ideologisk forankret i verdiene våre. Det er nettopp forbundets tillitsvalgte og dyktige administrasjon som nå skal konkretisere politikken vår innenfor disse områdene. Jeg er utålmodig etter å ta fatt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?