Virke - Høyskoler

Avtalen gjelder sekretærer og byggdriftere som er ansatt ved høyskoler.

Avtalen for høyskolene i Virke forhandles i det som kalles HUK-området (helse - utdanning - kultur) sammen med seks andre avtaler for i underkant av 4000 medlemmer i Fagforbundet.

Resultat hovedoppgjøret 2020

Med virkning fra 1. oktober 2020 gis følgende generelle tillegg:
0,44 % på lønnstrinn 19 – 46 
0,54 % på lønnstrinn 47 – 63 
0,44 % på lønnstrinn 64 – 101

Ny hovedlønnstabell (PDF: 212.8 kB)

Fagforbundet jobber for at medlemmene i Virke skal få de samme vilkårene og godene som ansatte i staten. Vi fortsetter også arbeidet for å sikre uttelling for kompetanseheving blant annet for fagarbeidere, samt å sikre bestemmelser for mer likestilling og likelønn.   

Det er ikke lagt opp til lokale forhandlinger. 

Avtalen går nå til uravstemning blant medlemmene.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen (DOCX: 64.6 kB)


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke