Til hovedinnhold

Virke - Høyskoler

Avtalen gjelder sekretærer og byggdriftere som er ansatt ved høyskoler.

Avtalen for høyskolene i Virke forhandles i det som kalles HUK-området (helse - utdanning - kultur) sammen med seks andre avtaler for i underkant av 4000 medlemmer i Fagforbundet.

Mellomoppgjøret 2023

Fagforbundet og Virke har blitt enige om et resultat i lønnsoppgjøret for ansatte på høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner, samt virksomheter med en lønnsstruktur lik den i statlig sektor.

Det gis et flatt tillegg på 31 000 kroner på alle lønnstrinn, med virkning fra 1. mai.

Det settes av 0,85 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. mai. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2023.

Les mer om endringene i protokollen her.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke er blitt enige i årets lønnsforhandlinger.

Det økonomiske resultatet innebærer en ramme på 3,84 prosent, dette samsvarer med resultatet i staten.

Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000.
Ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.

Dette sikrer en lønnsøkning på minst 10 000 kroner til alle. Det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger som skal være avslutte innen 16. desember 2022. 

Alle tilleggene gjelder fra 1. mai.

Som i staten blir det gamle lønnssystemet modernisert og forenklet, og som blant annet sikrer ansatte i lønnsstige flere opprykk i fremtiden.

Systemet for ansiennitetsopprykk erstattes av to lønnsstiger på 10 og 16 år. Begge stigene gir en årlig lønnsvekst på 1,1 prosent i ti år. Den lange stigen gir opprykk på 0,55 prosent i de siste seks årene. I tillegg blir det en egen kortere stige for stipendiater som sikrer tre prosent lønnsvekst i fire år. 

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 040

Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hovedlønnstabell for virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor, pr 1. mai 2023

19

350 800

20

354 300

21

358 300

22

361 900

23

365 800

24

369 800

25

374 000

26

378 300

27

382 300

28

386 300

29

390 100

30

394 100

31

397 700

32

401 900

33

405 800

34

410 000

35

414 200

36

418 500

37

423 300

38

428 100

39

432 800

40

437 900

41

443 000

42

448 900

43

454 500

44

460 600

45

466 600

46

472 900

47

480 900

48

487 800

49

495 200

50

502 300

51

509 300

52

516 800

53

524 700

54

532 200

55

540 500

56

548 600

57

557 100

58

565 900

59

575 400

60

584 500

61

594 500

62

604 900

63

615 700

64

624 500

65

635 400

66

646 000

67

657 300

68

667 300

69

679 700

70

692 400

71

708 000

72

720 100

73

732 300

74

745 000

75

759 100

76

777 900

77

796 600

78

821 100

79

845 900

80

870 900

81

895 500

82

919 200

83

942 700

84

966 300

85

996 000

86

1 025 200

87

1 055 200

88

1 078 600

89

1 102 200

90

1 125 800

91

1 149 700

92

1 173 100

93

1 196 800

94

1 220 400

95

1 244 200

96

1 126 300

97

1 290 500

98

1 313 600

99

1 335 800

100

1 357 900

101

1 380 100

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?