Virke - Helse og sosiale tjenester

Avtalen gjelder ansatte innen helse og sosiale tjenester, som barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, hjemmehjelpere, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, håndverkere, ledere kultur/fritid og oppvekst, lærere, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat hovedoppgjøret 2018

Sentrale lønnstillegg fra kr 5000 og oppover fra 1. mai 2018 og nye satser for garantilønn (se tabell under). 

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 1,5 % fra 1. mai 2018.

Fra 1. januar 2019 endres tilleggene for lørdag/søndag og kveld/natt som følger:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

For timene: Pr. arbeidet time
0-289* minst kr 53,-
290 til 349* minst kr 100,-
350* + minst kr 150,-

*Antall timer pr kalenderår

For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner (skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Arbeidstakere som ikke jobber turnus får minst kr 28,- per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og 06.00. 

 


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. mai 2018

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 293 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5 500 338 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 500 359 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000 386 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000 425 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 500 474 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 8 800 498 600
Lektor med tilleggsutdanning 8 800 514 700
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 299 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5 500 345 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 500 366 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000 393 700
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000 434 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 800 484 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 8 900 508 400
Lektor med tilleggsutdanning 9 100 525 100
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 301 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 5 800 348 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 6 800 369 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 000 401 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000 442 500
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 800 489 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 000 514 100
Lektor med tilleggsutdanning 9 200 530 800
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 304 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 500 346 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 500 373 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 11 000 407 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 11 000 449 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 8 900 493 300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 200 519 100
Lektor med tilleggsutdanning 9 400 535 800
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 312 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 500 364 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 500 385 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 8 500 426 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000 456 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000 503 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 400 524 300
Lektor med tilleggsutdanning 9 600 543 800
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 359 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 6 100 402 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 100 423 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 8 500 446 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 000 478 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 300 520 300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 10 000 551 700
Lektor med tilleggsutdanning 10 100 569 100
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 5 000 396 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 8 000 409 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 8 500 429 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 8 800 465 300
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 9 500 496 500
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 11 200 559 900
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 11 600 603 800
Lektor med tilleggsutdanning 12 300 631 000