Virke - Helse og sosiale tjenester

Avtalen gjelder ansatte innen helse og sosiale tjenester, som barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, helsefagarbeidere, helse­sekretærer, hjemmehjelpere, kontor- og administrasjons­medarbeidere, håndverkere, ledere kultur/fritid og oppvekst, lærere, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Hovedoppgjøret 2020

Partene har blitt enige om et oppgjør på linje med kommunal sektor. Det betyr et lønnstillegg på minimum 1400,- for alle ansatte med virkningsdato fra 1. september (se tabell under). 

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering får et lønnstillegg på 0,3 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 31.08.20. Virkningsdato er 1.9.2020.

Fagforbundet jobber for at medlemmene i Virke skal få de samme vilkårene og godene som ansatte i kommunene. Vi fortsetter også arbeidet for å sikre uttelling for kompetanseheving blant annet for fagarbeidere, samt å sikre bestemmelser for mer likestilling og likelønn. 

Lærlinger

Partene er blitt enige om at lærlinger nå omfattes av tjenestepensjonsordningen, for den tiden de jobber.

Lokale forhandlinger

Det blir ikke lagt opp til lokale forhandlinger.

Uravstemning

Oppgjøret sendes nå til uravstemning blant medlemmene.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen (DOCX: 67.5 kB)

Sentrale tillegg og garantert årslønn gjeldende fra 1. september 2020

Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 302 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 352 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 374 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 411 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 451 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 491 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 516 400
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 533 600
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 308 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 358 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 380 600
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 421 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 461 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 501 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 526 200
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 544 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 311 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 362 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 384 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 431 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 471 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 505 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 531 900
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 549 700
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 314 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 366 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 388 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 441 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 481 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 510 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 537 400
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 555 200
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 322 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 377 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 399 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 451 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 501 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 520 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 542 600
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 563 200
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 368 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 421 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 441 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 501 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 521 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 538 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 571 500
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 590 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. september) Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 1 400 406 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 1 400 431 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 1 400 451 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 1 400 506 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600 531 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 700 578 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 1 800 625 100
Lektor med tilleggsutdanning 1 900 652 900

Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke

Protokoller:
Protokoll LO/ Virke 2021