Virksomheter

Virke - Virksomheter

Avtalen omfatter ansatte i barnevernsinstitusjoner og ideelle organisasjoner.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat hovedoppgjøret 2022

Virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor (§ 26)

Det økonomiske resultatet innebærer en ramme på 3,84 prosent, dette samsvarer med resultatet i staten.

Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000.
Ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.

Dette sikrer en lønnsøkning på minst 10 000 kroner til alle. Det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger som skal være avslutte innen 16. desember 2022. 

Alle tilleggene gjelder fra 1. mai.

Som i staten blir det gamle lønnssystemet modernisert og forenklet, og som blant annet sikrer ansatte i lønnsstige flere opprykk i fremtiden.

Systemet for ansiennitetsopprykk erstattes av to lønnsstiger på 10 og 16 år. Begge stigene gir en årlig lønnsvekst på 1,1 prosent i ti år. Den lange stigen gir opprykk på 0,55 prosent i de siste seks årene. I tillegg blir det en egen kortere stige for stipendiater som sikrer tre prosent lønnsvekst i fire år. 

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor (§ 27)

Forhandlingene for overenskomster med lønnsstruktur som i kommunene gjennomføres først når den pågående lærerstreiken er avsluttet.

Virke 050

Lønnsbestemmelsene i avtalen er todelt. Virksomheter som kan sammenlignes med kommunal virksomhet (§27), og virksomheter som kan sammenlignes med statlig virksomhet (§26). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.

Obs! Avtaleteksten er ikke klar enda. Vi oppdaterer avtalen så fort ny tekst foreligger. Enn så lenge kan du laste ned tidligere versjon av avtalen under.

Gyldig:
01-05-2022 - 30-04-2024

Avtalens innhold:
Avtaletekst for 2020-2022

Protokoller:
Protokoll Virke HUK, hovedoppgjøret 2022 (del1)


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.


Sentrale lønnstillegg og garantilønn for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2021.

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 10 000 312 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 500 363 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 800 386 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 12 100 423 500
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 500 464 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 300 504 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 532 800
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 550 100
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 319 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 371 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 393 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 12 800 434 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 300 474 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 600 514 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 542 600
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 560 500
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 322 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 374 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 396 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 000 444 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 700 485 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 000 519 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 542 600
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 548 300

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 325 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 378 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 400 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 200 454 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 000 495 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 300 524 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 553 800
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 571 700
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 333 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600 390 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 600 412 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 400 464 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 200 515 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 400 537 200
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 400 559 000
Lektor med tilleggsutdanning 16 500 579 700

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 11 000 379 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 700 434 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 12 700 454 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 13 800 515 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 537 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 18 400 556 900
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 18 700 590 200
Lektor med tilleggsutdanning 18 900 608 900

 

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 900 419 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 600 446 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 15 700 467 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 16 700 523 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 500 549 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 18 800 597 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 21 000 646 100
Lektor med tilleggsutdanning 22 000 674 900

Ansiennitetstillegg for virksomheter med lønnssytem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2021.

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 7 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 7 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 700
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 9 800
Lektor med tilleggsutdanning 10 400
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 3 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 3 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 5 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 700
Lektor med tilleggsutdanning 5 700
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 5 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 500
Lektor med tilleggsutdanning 5 500

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 200
Lektor med tilleggsutdanning 8 000
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 21 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 19 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 31 200
Lektor med tilleggsutdanning 29 200
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 39 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 7 900
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 40 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 55 900
Lektor med tilleggsutdanning 66 000

Hovedlønnstabell for virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor, pr 1. mai 2022

19

319 800

20

323 300

21

327 300

22

330 900

23

334 800

24

338 800

25

343 000

26

347 300

27

351 300

28

355 300

29

359 100

30

363 100

31

366 700

32

370 900

33

374 800

34

379 000

35

383 200

36

387 500

37

392 300

38

397 100

39

401 800

40

406 900

41

412 000

42

417 900

43

423 500

44

429 600

45

435 600

46

441 900

47

449 900

48

456 800

49

464 200

50

471 300

51

478 300

52

485 800

53

493 700

54

501 200

55

509 500

56

517 600

57

526 100

58

534 900

59

544 400

60

553 500

61

563 500

62

573 900

63

584 700

64

593 500

65

604 400

66

615 000

67

626 300

68

636 700

69

648 700

70

661 400

71

677 000

72

689 100

73

701 300

74

714 000

75

728 100

76

746 900

77

765 600

78

790 100

79

814 900

80

839 900

81

864 500

82

888 200

83

911 700

84

935 300

85

965 000

86

994 200

87

1 024 200

88

1 047 600

89

1 071 200

90

1 094 800

91

1 118 700

92

1 142 100

93

1 165 800

94

1 189 400

95

1 213 200

96

1 236 300

97

1 259 500

98

1 282 600

99

1 304 800

100

1 326 900

101

1 349 100

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?