Virke - Virksomheter

Avtalen omfatter ansatte i barnevernsinstitusjoner og ideelle organisasjoner. Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat mellomoppgjøret 2019

 

Virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor

Lønn
Med virkning fra 1. mai 2019 gis følgende generelle tillegg:
1,35 prosent fra lønnstrinn 19 til 46
1,55 prosent fra lønnstrinn 47 til 63
1,35 prosent fra lønnstrinn 63 til 101

Lokale forhandlinger
Det avsettes 1,24 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli 2019.

Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2019. Ankefrist settes til 14. november 2019.

Se ny hovedlønnstabell (PDF: 215.4 kB)

  

Virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor

Sentrale lønnstillegg fra kr 8000 og oppover, gjeldende fra 1. mai, og nye satser for garantilønn gjeldende fra 1. juli 2019 (se tabell under). 

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 3 prosent fra 1. mai 2019.

Lønnsoppgjøret gir økt kjøpekraft, likelønn og uttelling for kompetanse

Resultatet er i tråd med Fagforbundets krav:

  • Fagarbeidere og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft
  • Oppgjøret gir et kompetanseløft, der utdanning og kompetanseheving gir uttelling.
  • Det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet

Last ned tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen (PDF: 265.3 kB)

Sentrale tillegg og garantert årslønn 2019 for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor (§27)

Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 301 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 350 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 372 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 410 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 450 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 489 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000 514 600
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 531 700
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 307 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 357 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 379 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 420 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 460 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 499 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000 524 400
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 542 100
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 309 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 360 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 382 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 430 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 470 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 000 504 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000 530 100
Lektor med tilleggsutdanning 17 000 547 800
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 312 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 364 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 386 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 440 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 480 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 508 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 500 535 600
Lektor med tilleggsutdanning 17 500 553 300
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 320 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 376 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 398 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 450 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 500 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 500 519 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 500 540 800
Lektor med tilleggsutdanning 17 500 561 300
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 367 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 420 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 440 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 500 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 500 520 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 500 536 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 18 000 569 700
Lektor med tilleggsutdanning 19 000 588 100
Stillingsgruppe Lønnstillegg (fra 1. mai) Garantert årslønn (fra 1. juli)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 000 405 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 000 430 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000 450 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 000 505 000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 000 530 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 000 576 900
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 19 500 623 300
Lektor med tilleggsutdanning 20 000 651 000
Virke 050

Lønnsbestemmelsene i avtalen er todelt. Virksomheter som kan sammenlignes med kommunal virksomhet (§27), og virksomheter som kan sammenlignes med statlig virksomhet (§26).


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke