Til hovedinnhold

Virke - Virksomheter

Avtalen omfatter ansatte i barnevernsinstitusjoner og ideelle organisasjoner.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat hovedoppgjøret 2022

Virksomheter med lønnssystem som i statlig sektor (§ 26)

Det økonomiske resultatet innebærer en ramme på 3,84 prosent, dette samsvarer med resultatet i staten.

Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000.
Ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.

Dette sikrer en lønnsøkning på minst 10 000 kroner til alle. Det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger som skal være avslutte innen 16. desember 2022. 

Alle tilleggene gjelder fra 1. mai.

Som i staten blir det gamle lønnssystemet modernisert og forenklet, og som blant annet sikrer ansatte i lønnsstige flere opprykk i fremtiden.

Systemet for ansiennitetsopprykk erstattes av to lønnsstiger på 10 og 16 år. Begge stigene gir en årlig lønnsvekst på 1,1 prosent i ti år. Den lange stigen gir opprykk på 0,55 prosent i de siste seks årene. I tillegg blir det en egen kortere stige for stipendiater som sikrer tre prosent lønnsvekst i fire år. 

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Virksomheter med lønnssystem som i kommunal sektor (§ 27)

Fagforbundet og Virke har kommet til enighet om et anbefalt resultet for siste del av HUK-oppgjøret. Siste del av forhandlingene gjaldt overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor.

Resultatet er i all hovedsak i tråd med resultatet for ansatte i kommunene (KS).

Økonomi

Alle ansatte er sikret et tillegg i årslønna på mellom 12 000 og 16 800 kroner.

Ansiennitetsstigen endres for alle stillingsgrupper, utenom stillinger uten særskilt krav til utdanning. 0- og to-årstrinnet fjernes og det nåværende fire-årstrinnet blir nytt 0-årstrinn. De ansatte med kortest ansiennitet løftes dermed ytterligere for å komme opp på det nye 0-årstrinnet. Det betyr at begynnerlønna økes vesentlig. (Se tabell under.)

Fra 01.01.2023 økes satsene for nattillegget (etter kl. 21.00) til 25 prosent av timelønna, minimum 70 kroner per time. Kveldstillegget beholdes på 56 kroner per time fram til kl 21.00. Satsen for lærlinger og unge arbeidstakere økes til 32 kroner per time.

Lørdags- og søndagstillegget endres til 22 prosent av lønna, minimum 70 kroner per time.

Lønna for ledere i kapittel 4 økes med 2,6 prosent.

Andre bestemmelser

Det er foretatt endringer i godskrivningsregler for ansiennitet, slik at all offentlig og privat tjeneste godskrives i lønnsansienniteten.

Det er videre blitt enighet om en styrket bestemmelse om videreutdanning, hvor man etter avtale og gjennomført videreutdanning får opprykk i ny stillingskode hvis man oppfyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.

Du kan lese alle endringen i protokollen lenger nede på siden.

Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 050

Lønnsbestemmelsene i avtalen er todelt. Virksomheter som kan sammenlignes med kommunal virksomhet (§27), og virksomheter som kan sammenlignes med statlig virksomhet (§26). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Sentrale lønnstillegg og garantilønn for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2022. (* Korrigert fra 01.01.2023)

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 324 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 25 300 389 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 25 000 411 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 35 600 459 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 36 000 500 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 30 300 535 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 31 000 563 800
Lektor med tilleggsutdanning 32 200 582 300

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 331 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 17 800 389 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 17 800 411 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 24 900 459 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 25 200 500 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 300 535 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 21 200 563 800
Lektor med tilleggsutdanning 21 800 582 300

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 334 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 300 389 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 14 300 411 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 700 459 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 800 500 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 300 535 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 15 500 563 800
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 582 300
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 337 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 300 393 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 14 300 415 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 700 469 300
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 800 510 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 300 540 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 15 500 569 300
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 587 800

 

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 345 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 300 404 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 14 300 426 600
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 700 479 500
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 14 800 530 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 300 552 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 15 500 574 500
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 595 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 391 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 300 448 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 14 300 468 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 700 529 900
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 800 552 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 300 572 200
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 15 500 605 700
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 625 000
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 431 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 14 300 460 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 14 300 481 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 14 800 537 900
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 16 800 565 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 15 300 617 200 *
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 15 500 667 600 *
Lektor med tilleggsutdanning 16 100 698 000 *

 

Ansiennitetstillegg for virksomheter med lønnssytem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2021. (Korrigert fra 01.01.2023)

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger *
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning *
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning *
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Lektor og stillinger med krav om mastergrad *
Lektor med tilleggsutdanning *

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger *
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning *
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning *
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Lektor og stillinger med krav om mastergrad *
Lektor med tilleggsutdanning *

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 5 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 500
Lektor med tilleggsutdanning 5 500
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 5 200
Lektor med tilleggsutdanning 8 000

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 21 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 19 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 31 200
Lektor med tilleggsutdanning 29 200

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 39 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 7 900
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 12 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 40 500
45 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 55 900
61 900
Lektor med tilleggsutdanning 66 000
73 000

 

Hovedlønnstabell for virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor, pr 1. mai 2022

19

319 800

20

323 300

21

327 300

22

330 900

23

334 800

24

338 800

25

343 000

26

347 300

27

351 300

28

355 300

29

359 100

30

363 100

31

366 700

32

370 900

33

374 800

34

379 000

35

383 200

36

387 500

37

392 300

38

397 100

39

401 800

40

406 900

41

412 000

42

417 900

43

423 500

44

429 600

45

435 600

46

441 900

47

449 900

48

456 800

49

464 200

50

471 300

51

478 300

52

485 800

53

493 700

54

501 200

55

509 500

56

517 600

57

526 100

58

534 900

59

544 400

60

553 500

61

563 500

62

573 900

63

584 700

64

593 500

65

604 400

66

615 000

67

626 300

68

636 700

69

648 700

70

661 400

71

677 000

72

689 100

73

701 300

74

714 000

75

728 100

76

746 900

77

765 600

78

790 100

79

814 900

80

839 900

81

864 500

82

888 200

83

911 700

84

935 300

85

965 000

86

994 200

87

1 024 200

88

1 047 600

89

1 071 200

90

1 094 800

91

1 118 700

92

1 142 100

93

1 165 800

94

1 189 400

95

1 213 200

96

1 236 300

97

1 259 500

98

1 282 600

99

1 304 800

100

1 326 900

101

1 349 100

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?