Til hovedinnhold

Virke - Virksomheter

Avtalen omfatter ansatte i barnevernsinstitusjoner og ideelle organisasjoner.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Mellomoppgjøret 2023

For virksomheter med lønnssystem som i statlig sektor (§26) ble det enighet om følgende resultat:

  • Det gis et flatt tillegg på 31 000 kroner til alle lønnstrinn med virkning fra 1. mai 2023.
  • Det settes av 0,85 prosent til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. mai 2023. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2023.

For virksomheter med lønssystem som i kommunal sektor (§27) ble det enighet om følgende resultat:

  • Alle ansatte får et tillegg i årslønna på mellom 26 300 kroner og 43 000 kroner.
  • Ledere med stilling i Vedlegg 4, pkt. 1.1.4 gis et lønnstillegg på 5,7 prosent av grunnlønna per 30. april 2023, med virkningsdato 1. mai 2023. 

Les mer om endringene i protokollen her.

Resultat hovedoppgjøret 2022

Virksomheter med lønnssystem som i statlig sektor (§ 26)

Det økonomiske resultatet innebærer en ramme på 3,84 prosent, dette samsvarer med resultatet i staten.

Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000.
Ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.

Dette sikrer en lønnsøkning på minst 10 000 kroner til alle. Det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger som skal være avslutte innen 16. desember 2022. 

Alle tilleggene gjelder fra 1. mai.

Som i staten blir det gamle lønnssystemet modernisert og forenklet, og som blant annet sikrer ansatte i lønnsstige flere opprykk i fremtiden.

Systemet for ansiennitetsopprykk erstattes av to lønnsstiger på 10 og 16 år. Begge stigene gir en årlig lønnsvekst på 1,1 prosent i ti år. Den lange stigen gir opprykk på 0,55 prosent i de siste seks årene. I tillegg blir det en egen kortere stige for stipendiater som sikrer tre prosent lønnsvekst i fire år. 

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Virksomheter med lønnssystem som i kommunal sektor (§ 27)

Fagforbundet og Virke har kommet til enighet om et anbefalt resultet for siste del av HUK-oppgjøret. Siste del av forhandlingene gjaldt overenskomster med lønnsstruktur lignende den i kommunal sektor.

Resultatet er i all hovedsak i tråd med resultatet for ansatte i kommunene (KS).

Økonomi

Alle ansatte er sikret et tillegg i årslønna på mellom 12 000 og 16 800 kroner.

Ansiennitetsstigen endres for alle stillingsgrupper, utenom stillinger uten særskilt krav til utdanning. 0- og to-årstrinnet fjernes og det nåværende fire-årstrinnet blir nytt 0-årstrinn. De ansatte med kortest ansiennitet løftes dermed ytterligere for å komme opp på det nye 0-årstrinnet. Det betyr at begynnerlønna økes vesentlig. (Se tabell under.)

Fra 01.01.2023 økes satsene for nattillegget (etter kl. 21.00) til 25 prosent av timelønna, minimum 70 kroner per time. Kveldstillegget beholdes på 56 kroner per time fram til kl 21.00. Satsen for lærlinger og unge arbeidstakere økes til 32 kroner per time.

Lørdags- og søndagstillegget endres til 22 prosent av lønna, minimum 70 kroner per time.

Lønna for ledere i kapittel 4 økes med 2,6 prosent.

Andre bestemmelser

Det er foretatt endringer i godskrivningsregler for ansiennitet, slik at all offentlig og privat tjeneste godskrives i lønnsansienniteten.

Det er videre blitt enighet om en styrket bestemmelse om videreutdanning, hvor man etter avtale og gjennomført videreutdanning får opprykk i ny stillingskode hvis man oppfyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.

Du kan lese alle endringen i protokollen lenger nede på siden.

Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 050

Lønnsbestemmelsene i avtalen er todelt. Virksomheter som kan sammenlignes med kommunal virksomhet (§27), og virksomheter som kan sammenlignes med statlig virksomhet (§26). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Sentrale lønnstillegg og garantilønn for virksomheter med lønnssystem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2023

Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 351 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 26 300 415 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 437 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 26 300 485 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 26 300 526 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 27 000 562 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 28 300 592 100
Lektor med tilleggsutdanning 29 300 611 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 357 700
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 26 300 415 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 437 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 26 300 485 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 26 300 526 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 27 000 526 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 28 300 592 100
Lektor med tilleggsutdanning 29 300 611 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 360 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 26 300 415 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 437 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 26 300 485 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 26 300 526 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 27 000 562 000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 28 300 592 100
Lektor med tilleggsutdanning 29 300 611 600
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 365 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 26 300 419 500
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 441 500
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 26 300 495 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 26 300 536 700
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 27 300 567 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 29 700 599 00
Lektor med tilleggsutdanning 29 700 617 500
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 371 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 26 300 430 900
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 452 900
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 26 300 505 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 26 300 556 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 28 000 580 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 35 000 609 500
Lektor med tilleggsutdanning 35 000 630 800
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 417 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 26 300 474 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 26 300 494 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 26 700 556 600
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 28 200 581 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 37 000 609 200
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 38 000 643 700
Lektor med tilleggsutdanning 40 000 665 000
Stillingsgruppe Lønns-tillegg Garanti-lønn
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 26 300 457 700
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 27 000 487 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 27 000 508 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 31 200 569 100
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 33 000 598 900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 37 500 654 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 42 000 709 600
Lektor med tilleggsutdanning 43 000 741 000

Ansiennitetstillegg for virksomheter med lønnssytem lik kommunal sektor. Gjeldende fra 1. mai 2023

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 6 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger *
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning *
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning *
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Lektor og stillinger med krav om mastergrad *
Lektor med tilleggsutdanning *

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 2 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger *
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning *
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning *
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning *
Lektor og stillinger med krav om mastergrad *
Lektor med tilleggsutdanning *

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 3 000
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 4 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 4 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 10 300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 5 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 6 900
Lektor med tilleggsutdanning 5 900
Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 8 100
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 11 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 11 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 10 200
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 20 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 13 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 10 500
Lektor med tilleggsutdanning 13 300

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 46 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 43 800
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 41 800
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 50 800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 24 200
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 28 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 34 200
Lektor med tilleggsutdanning 34 200

 

Stillingsgruppe Ansiennitetstillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning 39 800
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger 12 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 13 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning 12 500
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 17 800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning 45 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 65 900
Lektor med tilleggsutdanning 76 000

Hovedlønnstabell for virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor, pr 1. mai 2023

19

350 800

20

354 300

21

358 300

22

361 900

23

365 800

24

369 800

25

374 000

26

378 300

27

382 300

28

386 300

29

390 100

30

394 100

31

397 700

32

401 900

33

405 800

34

410 000

35

414 200

36

418 500

37

423 300

38

428 100

39

432 800

40

437 900

41

443 000

42

448 900

43

454 500

44

460 600

45

466 600

46

472 900

47

480 900

48

487 800

49

495 200

50

502 300

51

509 300

52

516 800

53

524 700

54

532 200

55

540 500

56

548 600

57

557 100

58

565 900

59

575 400

60

584 500

61

594 500

62

604 900

63

615 700

64

624 500

65

635 400

66

646 000

67

657 300

68

667 300

69

679 700

70

692 400

71

708 000

72

720 100

73

732 300

74

745 000

75

759 100

76

777 900

77

796 600

78

821 100

79

845 900

80

870 900

81

895 500

82

919 200

83

942 700

84

966 300

85

996 000

86

1 025 200

87

1 055 200

88

1 078 600

89

1 102 200

90

1 125 800

91

1 149 700

92

1 173 100

93

1 196 800

94

1 220 400

95

1 244 200

96

1 126 300

97

1 290 500

98

1 313 600

99

1 335 800

100

1 357 900

101

1 380 100

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?