Virke - Museer og andre kulturinstitusjoner

Avtalen gjelder ansatte i museer og kulturinstitusjoner, som publikumsvakter, konservatorer, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, førskolelærere, kinopersonell, bud, renholdere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat mellomoppgjøret 2019

Lønn
Med virkning fra 1. mai 2019 gis følgende generelle tillegg:
1,35 prosent fra lønnstrinn 19 til 46
1,55 prosent fra lønnstrinn 47 til 63
1,35 prosent fra lønnstrinn 63 til 101

Lokale forhandlinger
Det avsettes 1,24 prosent av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli 2019.

Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2019. Ankefrist settes til 14. november 2019.

Last ned tariffplakat som kan henges opp på arbeidsplassen (PDF: 236.0 kB)


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke