Virke - Museer og andre kulturinstitusjoner

Avtalen gjelder ansatte i museer og kulturinstitusjoner, som publikumsvakter, konservatorer, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, førskolelærere, kinopersonell, bud, renholdere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat hovedoppgjøret 2018

Lønn
Med virkning fra 1. mai 2018 gis følgende generelle tillegg:
Lønnstrinn 19 til 47: kr 5 100
Lønnstrinn 48 til 101: 1,25 %

Alternativ 1 og 2 fjernes i samtlige lønnsrammer. Ansatte som var i disse alternativene flyttes til alternativ 3 og får ett eller to trinns opprykk avhengig av hvilket lønnstrinn de var på 30.04.2016. I tillegg innføres nye alternativer 9 og 10. Ansatte som tidligere var i lønnsramme 9 flyttes til lønnsramme 11 uten opprykk. Endringene gjelder fra 1.mai 2018.

Lokale forhandlinger
Det avsettes 1,9 % pr dato av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra 1.juli 2018.

Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober 2018. Ankefrist settes til 15. november 2018.

Natt-, lørdags- og søndagsarbeid  
Det er forhøyede satser i natt-, lørdags- og søndagstillegget. Se protokoll på www.fagforbundet.no