Til hovedinnhold

Virke - Museer og andre kulturinstitusjoner

Avtalen gjelder ansatte i museer og kulturinstitusjoner, som publikumsvakter, konservatorer, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, førskolelærere, kinopersonell, bud, renholdere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke er blitt enige i årets lønnsforhandlinger.

Det økonomiske resultatet innebærer en ramme på 3,84 prosent, dette samsvarer med resultatet i staten.

Ansatte i lønnstrinn 19-64 får et generelt kronetillegg på kr 10 000.
Ansatte i lønnstrinn 65-101 får et prosenttillegg på 1,7 prosent.

Dette sikrer en lønnsøkning på minst 10 000 kroner til alle. Det blir avsatt 0,85 prosent til lokale forhandlinger som skal være avslutte innen 16. desember 2022. 

Alle tilleggene gjelder fra 1. mai.

Som i staten blir det gamle lønnssystemet modernisert og forenklet, og som blant annet sikrer ansatte i lønnsstige flere opprykk i fremtiden.

Systemet for ansiennitetsopprykk erstattes av to lønnsstiger på 10 og 16 år. Begge stigene gir en årlig lønnsvekst på 1,1 prosent i ti år. Den lange stigen gir opprykk på 0,55 prosent i de siste seks årene. I tillegg blir det en egen kortere stige for stipendiater som sikrer tre prosent lønnsvekst i fire år. 

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 029

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hovedlønnstabell for virksomheter med lønnssystem lik statlig sektor, pr 1. mai 2022

19

319 800

20

323 300

21

327 300

22

330 900

23

334 800

24

338 800

25

343 000

26

347 300

27

351 300

28

355 300

29

359 100

30

363 100

31

366 700

32

370 900

33

374 800

34

379 000

35

383 200

36

387 500

37

392 300

38

397 100

39

401 800

40

406 900

41

412 000

42

417 900

43

423 500

44

429 600

45

435 600

46

441 900

47

449 900

48

456 800

49

464 200

50

471 300

51

478 300

52

485 800

53

493 700

54

501 200

55

509 500

56

517 600

57

526 100

58

534 900

59

544 400

60

553 500

61

563 500

62

573 900

63

584 700

64

593 500

65

604 400

66

615 000

67

626 300

68

636 700

69

648 700

70

661 400

71

677 000

72

689 100

73

701 300

74

714 000

75

728 100

76

746 900

77

765 600

78

790 100

79

814 900

80

839 900

81

864 500

82

888 200

83

911 700

84

935 300

85

965 000

86

994 200

87

1 024 200

88

1 047 600

89

1 071 200

90

1 094 800

91

1 118 700

92

1 142 100

93

1 165 800

94

1 189 400

95

1 213 200

96

1 236 300

97

1 259 500

98

1 282 600

99

1 304 800

100

1 326 900

101

1 349 100

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?