Virke - Spesialisthelsetjenesten

Avtalen gjelder ansatte i den private spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat mellomoppgjøret 2019

Siden det er streik i sykehussektoren er forhandlingene om landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten utsatt. Dato for forhandlinger avtales når streiken er over. 

 

Resultat hovedoppgjøret 2018

Generelt tillegg på kr 16 000 gjeldende fra 1. juli 2018. Tillegget inkluderes i endringene i minstelønnssatsene.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 3,5 prosent. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med mer enn 16 års ansiennitet gis et ytterligere generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A-D gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar gis et generelt tillegg på 5 prosent.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. juli 2018 (tabellen er under oppdatering)

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 314 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 350 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 350 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 400 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 435 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 319 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 355 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 355 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 410 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 455 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 330 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 361 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 361 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 433 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 490 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 375 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 415 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 415 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 490 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 525 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 402 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 -
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 -
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 4,5 % -