Til hovedinnhold

Virke - Spesialisthelsetjenesten

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004) gjelder ansatte hos ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Mellomoppgjøret 2023

Fagforbundet og Virke har forhandlet ferdig årets mellomoppgjør. Resultatet er på linje med resultatet i Spekter Helse.

Lønn

Partene ble enige om et generelt tillegg til alle ansatte i lønnskategorier A, B1, og B2 gis et generelt tillegg på 23 000 kroner med virkning fra 1. mai.

Høyskolegruppene  får et generelt tillegg på 5 prosent fra 1. mai (kategori C) og 1. juli (kategori D). Øvrige ansatte får et generelt tillegg på 5 prosent med virkning fra 1. juli.

Det er også avtalt nye minstelønnssatser. Se egen tabell lenger ned på siden.

Det innføres et nytt ansiennitertstrinn på 6 år med samme virkningsdatoer som ovenfor. I tillegg innføres det et 16 års-trinn i lønnskategori B1 og B2 med minstelønnssats på 500 000 kroner fra 1. oktober.

Økte lørdags- og søndagstillegg

For ordinært arbeid mellom 00.00 lørdag og 24.00 søndag betales et prosentvist tillegg 26 prosent, og minst 70 kroner per time.

Les mer i protokollen.

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke har kommet til enighet i forhandlingene i hovedoppgjøret for ansatte omfattet av landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

Økonomi

Alle arbeidstakere i stillingsgruppe A og B får et tillegg på mellom 12 000 og 17 000 kroner avhengig av ansiennitet.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D får et tillegg på mellom 3 og 4,1 prosent avhengig av ansiennitet.

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A – D gis et generelt tillegg på 4,1 prosent.

Partene er innstilt på at det i kommende tariffoppgjør avtales at arbeidstakere i stillingsgruppe D med ansiennitet på 10 år eller mer, skal være sikret en minstelønn på 650 000 kroner senest i løpet av 2024.

Virkningsdato

Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. august 2022.

Lokale tillegg

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger. 

Lørdags- og søndagstillegg

Det prosentvise tillegget for ordinært arbeid som utføres mellom 00:00 lørdag og 24:00 søndag økes til 23 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 50 kroner per time.

Kvelds- og nattillegg

Kvelds- og nattillegg for arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan, betales et prosentvis tillegg med 28 % pr time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og ut nattevaktens lengde, dog senest til kl. 08.00. Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- eller nattjeneste. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 70,- per time.

Amming

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn i barnets første leveår. Ved særskilt behov hos barnet gis fri med lønn også ut over barnets første leveår. 

Uravstemning

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Minstelønnstabell

Stillingsgruppe Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 373 00
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 412 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 412 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 463 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 516 000
Stillingsgruppe Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 378 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 417 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 417 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 479 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 539 000
Stillingsgruppe Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 383 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 423 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 423 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 481 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 550 000
Stillingsgruppe Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 389 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 430 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 430 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 505 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 577 000
Stillingsgruppe Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 435 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 491 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 491 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 565 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 633 000 (650 000 fra 1. november 2023)
Stillingsgruppe Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 463 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning (500 000 fra 1. oktober 2023)
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell (500 000 fra 1. oktober 2023)
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin -

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 004

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?