Virke - Spesialisthelsetjenesten

Avtalen gjelder ansatte i den private spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat mellomoppgjøret 2019

Forhandlingene for Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten er ferdig. Det økonomiske resultatet er identisk med kjennelsen i Rikslønnsmenda etter sykehusstreiken i vår.

Fagarbeidere og stillinger uten særskilt krav om utdanning får et generelt tillegg på kr 7 000 i året. 

Høyskolegruppene får et tillegg på 2,1 prosent, mens alle medlemmer i lederstillinger med økonomi-, personal- og driftsansvar får et tillegg på tilsammen 2,6 prosent. 

Medlemmer i stilling der det kreves høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning (lønnskategori D) med 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere 0,5 prosent tillegg - tilsammen 2,6 prosent.

Alle tilleggene gjelder fra 1.august 2019.

I Virke er alle omfattet av de offentlige tjenestepensjonsordningene eller ordninger som følger bestemmelsene der, og har allerede pensjon fra første krone.

 

Resultat hovedoppgjøret 2018

Generelt tillegg på kr 16 000 gjeldende fra 1. juli 2018. Tillegget inkluderes i endringene i minstelønnssatsene.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 3,5 prosent. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med mer enn 16 års ansiennitet gis et ytterligere generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A-D gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar gis et generelt tillegg på 5 prosent.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. august 2019

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7 000 322 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 7 000 358 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7 000 358 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2,1 % 410 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2,1 % 450 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7 000 327 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 7 000 363 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7 000 363 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2,1 % 425 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2,1 % 475 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7 000 338 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 7 000 376 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7 000 376 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2,1 % 450 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2,1 % 510 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7 000 383 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 7 000 430 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7 000 430 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2,1 % 500 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2,1 % 538 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 7 000 410 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 7 000 -
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 7 000 -
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 2,1 % -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 2,6 % -