Til hovedinnhold

Virke - Spesialisthelsetjenesten

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten (Virke 004) gjelder ansatte hos ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Hovedoppgjøret 2022

Fagforbundet og Virke har kommet til enighet i forhandlingene i hovedoppgjøret for ansatte omfattet av landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

Økonomi

Alle arbeidstakere i stillingsgruppe A og B får et tillegg på mellom 12 000 og 17 000 kroner avhengig av ansiennitet.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D får et tillegg på mellom 3 og 4,1 prosent avhengig av ansiennitet.

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A – D gis et generelt tillegg på 4,1 prosent.

Partene er innstilt på at det i kommende tariffoppgjør avtales at arbeidstakere i stillingsgruppe D med ansiennitet på 10 år eller mer, skal være sikret en minstelønn på 650 000 kroner senest i løpet av 2024.

Virkningsdato

Virkningsdato for de generelle tilleggene er 1. august 2022.

Lokale tillegg

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger. 

Lørdags- og søndagstillegg

Det prosentvise tillegget for ordinært arbeid som utføres mellom 00:00 lørdag og 24:00 søndag økes til 23 % av timelønn. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn 50 kroner per time.

Kvelds- og nattillegg

Kvelds- og nattillegg for arbeidstakere som arbeider etter skift eller turnusplan, betales et prosentvis tillegg med 28 % pr time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og ut nattevaktens lengde, dog senest til kl. 08.00. Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende har kvelds- eller nattjeneste. Tillegget skal ikke utgjøre mindre enn kr. 70,- per time.

Amming

Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil to timer per arbeidsdag for å amme sitt barn i barnets første leveår. Ved særskilt behov hos barnet gis fri med lønn også ut over barnets første leveår. 

Uravstemning

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene. Du finner hele protokollen fra oppgjøret på denne lenken.

Sentrale tillegg og garantert årslønn. Gjeldende fra 1. juli 2021 for stillingsgrupper A, B1 og B2, og 1. august for stillingsgruppe C og D.

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 350 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 12 000 389 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 12 000 389 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3 % 437 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 3 % 490 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 355 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 12 000 394 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 12 000 394 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3 % 453 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 3 % 513 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 12 000 366 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 12 000 407 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 12 000 407 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3 % 478 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning 3 % 549 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 13 000 412 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 17 000 468 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 17 000 468 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 4,1 % 538 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 4,1 % 602 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 13 000 440 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning - -
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell - -
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning - -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin - -

Avtaler, protokoller og tariffplakater:

Virke 004

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). Avtalen forhandles for to år av gangen i det som kalles hovedoppgjøret, mens lønn (som regel) forhandles/justeres hvert år; dette kalles mellomoppgjør.


Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?