Virke - Spesialisthelsetjenesten

Avtalen gjelder ansatte i den private spesialisthelsetjenesten, som helsefagarbeidere, hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, ikt-ansatte, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, portører, teknikere og byggdriftere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Resultat hovedoppgjøret 2018

Generelt tillegg på kr 16 000 gjeldende fra 1. juli 2018. Tillegget inkluderes i endringene i minstelønnssatsene.

Arbeidstakere i stillingsgruppe C og D gis et generelt tillegg på 3,5 prosent. Arbeidstakere i stillingsgruppe D med mer enn 16 års ansiennitet gis et ytterligere generelt tillegg på 1 prosent (samlet 4,5 prosent).

Arbeidstakere som ikke er innplassert i stillingsgruppe A-D gis et generelt tillegg på 3,5 prosent.

Ledere med budsjett-, personal- og driftsansvar gis et generelt tillegg på 5 prosent.


Virke 070

Hovedavtalen er arbeidslivets "spilleregler". Den bestemmer det grunnleggende i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel hvordan tariffavtalene skal forhandles og hvordan de ansattes representasjon gjennom tillitsvalgte skal være.

Gyldig:
01.01.2018 - 31.12.2021

Avtalens innhold:
Hovedavtale Virke


Sentrale tillegg og garantert årslønn fra 1. juli 2018 (tabellen er under oppdatering)

Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 314 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 350 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 350 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 400 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 435 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 319 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 355 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 355 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 410 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 455 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 330 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 361 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 361 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 433 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 490 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 375 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 415 000
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 415 000
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % 490 000
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 3,5 % 525 000
Stillingsgruppe Lønnstillegg Garantert årslønn
A: Stillinger uten særskilt krav til utdanning 16 000 402 000
B1: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning 16 000 -
B2: Stillinger hvor det kreves fagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanning og autorisasjon etter lov om helsepersonell 16 000 -
C: Stillinger hvor det kreves 3 års høyskoleutdanning 3,5 % -
D: Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning samt ytterligere spesialutdannin 4,5 % -