Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Virke - Barnehager

Avtalen gjelder ansatte i barnehager, som barne- og ungdomsarbeidere, førskolelærere, ledere i barnehage, spesialpedagoger og miljøarbeidere.

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur). 

Hovedoppgjøret 2020

Partene har blitt enige om et oppgjør på linje med kommunal sektor. Det betyr et lønnstillegg på minimum 1400,- for alle ansatte med virkningsdato fra 1. september (se tabell under). 

Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering får et lønnstillegg på 0,3 prosent av den enkeltes grunnlønn pr. 31.08.20. Virkningsdato er 1.9.2020.

Fagforbundet jobber for at medlemmene i Virke skal få de samme vilkårene og godene som ansatte i kommunene. Vi fortsetter også arbeidet for å sikre uttelling for kompetanseheving blant annet for fagarbeidere, samt å sikre bestemmelser for mer likestilling og likelønn. 

Lærlinger

Partene er blitt enige om at lærlinger nå omfattes av tjenestepensjonsordningen, for den tiden de jobber.

Lokale forhandlinger

Det blir ikke lagt opp til lokale forhandlinger.

Uravstemning

Oppgjøret sendes nå til uravstemning blant medlemmene.

Last ned tariffplakat til å henge opp på arbeidsplassen (DOCX: 67.4 kB)

Virke 014

Avtalen forhandles sammen med seks andre avtaler med Virke, kalt HUK-området (Helse, utdanning og kultur).

Gyldig:
01-05-2020 - 30-04-2022

Avtalens innhold:
Landsoverenskomst for barnehager (HUK)

Protokoller:
Protokoll Virke HUK-området, hovedoppgjøret 2020


Sentrale tillegg og garantert årslønn gjeldende fra 1. september 2020

StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400302 900
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400352 200
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400374 200
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400411 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600451 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700491 400
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800516 400
Lektor med tilleggsutdanning1 900533 600
StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400308 400
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400358 600
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400380 600
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400421 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600461 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700501 100
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800526 200
Lektor med tilleggsutdanning1 900544 000
StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400311 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400362 100
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400384 100
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400431 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600471 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700505 700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800531 900
Lektor med tilleggsutdanning1 900549 700
StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400314 200
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400366 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400388 300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400441 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600481 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700510 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800537 400
Lektor med tilleggsutdanning1 900555 200
StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400322 300
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400377 700
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400399 700
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400451 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600501 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700520 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800542 600
Lektor med tilleggsutdanning1 900563 200
StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400368 600
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400421 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400441 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400501 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600521 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700538 500
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800571 500
Lektor med tilleggsutdanning1 900590 000
StillingsgruppeLønnstillegg (fra 1. september)Garantert årslønn (fra 1. september)
Stillinger uten særskilt krav til utdanning1 400406 500
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger1 400431 400
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning1 400451 400
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets-/ høgskoleutdanning1 400506 400
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets-/høgskoleutdanning 1 600531 600
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets-/høgskoleutdanning1 700578 600
Lektor og stillinger med krav om mastergrad1 800625 100
Lektor med tilleggsutdanning1 900652 900