Til hovedinnhold

Enighet med Virke om tariffoppgjøret for museer, høgskoler og virksomheter med lønnsstruktur lik staten

Karianne Hansen Heien (foran) og resten av LO-forbundenes forhandlingsdelegasjon, Virke HUK, mellomoppgjøret 2021

Karianne Hansen Heien (foran) og resten av LO-forbundenes forhandlingsdelegasjon, Virke HUK, mellomoppgjøret 2021 (Foto: Karianne Hansen Heien)

Første del av forhandlingene i helse-, utdanning- og kulturområdet (HUK) med Virke er ferdig. Partene har kommet til enighet om et oppgjør på lik linje med oppgjøret i statlig sektor.

21.06.2021 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.07.2021

Partene er enige om en ramme for lønnsoppgjøret på 2,7 prosent, det er et resultat på linje med staten. 

Det gis et flatt tillegg på 1500,- kroner på alle lønnstrinn, med virkning fra 1. mai.

I tillegg gis et lavlønnstillegg på 4 000 kroner fra lønnstrinn 19 til og med 51. Partene er også enige om et likelønnstillegg fra lønnstrinn 52 til 69. I lønnstrinn 52 gis det 3 800,- kroner; beløpet faller med 200 kroner for hvert lønnstrinn opp til lønnstrinn 69.   

Det settes av 1,8 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli. 

Virkes HUK-området består av syv avtaler innen helse, utdanning og kultur som forhandles sammen.

Resultatet gjelder landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (Virke 029), landsoverenskomst for høgskoler (Virke 040) og deler av landsoverenskomst for virksomheter (Virke 050 - resultatet gjelder for dem som har lønn etter §26 - altså sammenlignbar med statlig sektor).

Virksomhetene med en lønnsstruktur lik kommunal sektor og sykehusene blir utsatt til resultatet i KS- og Spekter helse-oppgjørene er klare. 

Avtalene som er utsatt er: 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?