Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for februar 2021

Her finner du februarutgaven av Fagforbundet Bergens nyhetsbrev

31.01.2021
Sist oppdatert: 02.02.2021

I denne utgaven kan du lese mer om:

 • Vel overstått årsmøte {insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60339" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
 • Tariffoppgjør og arbeidskamper
 • Endringer på fagforeningskontoret
 • Yrkesfaglig
 • Klubben – det lokale leddet
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Lokalpolitikk
 • Medlemsfordeler
 • Følg Fagforbundet på facebook
 • Kontaktinformasjon

 

Vel overstått årsmøte:

Mandag 25. januar gjennomførte vi fagforeningens årsmøte. Styret hadde en diskusjon i høst om hvordan vi på best måte kan ivareta medlemsdemokratiet slik smittesituasjonen så ut til å bli. Vi landet på at det å gjennomføre årsmøtet på digital plattform, med muligheter for hemmelig avstemming dersom det ble aktuelt, var den beste måten.

Årsmøtet gikk veldig fint, og det var kjekt at det med denne møteformen dukket opp medlemmer som ikke har deltatt på de fysiske årsmøtene.

Hvem som ble valgt inn i styret og utvalg kan du se her.

Ikke alle verv ble besatt. Det er behov for en opplæringsansvarlig og for leder av pensjonistutvalget. Om du er interessert i å påta deg en av disse oppgavene, tar du kontakt på nestleder@fagforbundet-bergen.no eller på telefon 411 02 444.

Årsmøtet gav styret i fagforeningen fullmakt til å supplere utvalgene i årsmøteperioden.

 

Tariffoppgjør og arbeidskamper:

Fagforbundet har sett seg nødt til å bruke streikevåpenet flere ganger i løpet av dette hovedoppgjøret. Den historiske streiken i kirken ble avsluttet etter fire uker. 

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="75280" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

I konflikten i NHO 453 ble dessverre streiken avsluttet ved at regjeringen varslet tvungen lønnsnemd. Det kan regjeringen gjøre dersom det er fare for liv- og helse.

LO-forbundene Fagforbundet og FO hadde få medlemmer ute i streik i dette oppgjøre, og det ble brukt mye tid på å kartlegge hva den enkelte som ble tatt ut i streik jobbet med. Dette ble gjort nettopp for å unngå tvungen lønnsnemd. Dessverre ble det likevel resultatet, men det var ikke grunnet det uttaket som Fagforbundet og FO hadde foretatt.

Om du er interessert i å lese lov om lønnsnemd i arbeidstvister finner du den her.

Du kan også se på rikslønnsnemdas hjemmeside som du finner her. Medlemmene i NHO 481 er fortsatt ute i streik. Du kan lese mer om den konflikten her.

Selv om slaget i NHO 453 ble tapt i denne omgang, fortsetter kampen for fullt. Det er ikke lenge til neste tariffoppgjør i 2022. Måten vi vinner frem på er å bli en enda større og sterkere organisasjon. Det gjør vi gjennom verving. Spesielt innenfor NHO trenger vi å styrke makten vår.

Resultater:

Her finner du informasjon om de ulike oppgjørene som er gjennomført. Det er fordelt på arbeidsgivermotpart.

Internasjonalt:

 

Endringer på fagforeningskontoret:

De siste årene har Åse Rønhovde vært 100% frikjøpt tillitsvalgt. I tillegg til å være leder for yrkesseksjon helse og sosial, har Åse vært svært mye rundt på arbeidsplasser og ivaretatt mange merkantile oppgaver.

Dessverre for fagforeningen blir Åse snart pensjonist. Vi unner henne selvsagt det, selv om vi gjerne skulle beholdt henne på kontoret en stund til. Hun vil imidlertid fortsette som leder for yrkesseksjonen ut perioden.

En stor takk til Åse for den formidable jobben hun har gjort!

 

Yrkesfaglig:

Fagforbundet organiserer om lag 180 yrker. Alle er ulike, og alle er viktige. Vil du vite mer om de ulike yrkene som Fagforbundet organiserer? Du finner en oversikt her. 

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="74609" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner på alle tre styringsnivåene i forbundet. Disse ivaretar det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet innenfor sine yrkesgrupper. Om du vil vite mer om yrkesseksjonene og om hvordan din fagforening er bygget opp, så finner du mer info i en filmsnutt som du finner her.

Nettopp det at alle yrker er viktige og spiller en helt spesiell rolle, gjør at Fagforbundet tenker veldig bredt når det kommer til en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor;  utenforskap og fattigdom. Du finner mer info om arbeidet med tverrsektorielt samarbeid i facebook-gruppen fagforbundet – tverrsektorielt samarbeid.

Yrkesfaglige tilbud:

Pleiar.no er Fagforbundets verktøykasse for pleiepersonell. Her kan du blant annet finne faglige verktøy, håndbok med mange nyttige artikler og en klinisk ordliste. Du finner den på www.pleiar.no

Fag i Fokus er et tilbud til medlemmer i Fagforbundet, og er en serie med korte e-læringskurs innenfor ulike emner. Alt samlet på siden www.fagifokus.no.

Her finner du kurs om:

For mer faglig påfyll kan du lytte til podcasten Fagprat som Fagforbundet produserer. Den finner du her.

Høringer:

 

Klubben – det lokale leddet:

Det lokale felleskapet som du og dine organiserte kollegaer representerer på arbeidsplassen kalles for klubb. Dere som felleskap representerer Fagforbundet, og via klubbleder (tillitsvalgt) hevder dere både egne krav og Fagforbundets politikk overfor arbeidsgiver. 

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60326" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}

Dere gir også melding tilbake til fagforeningen om saker og problemstillinger som må løftes.

Vi skal i 2021 ha et særskilt fokus på å styrke klubbene. Et vellykket resultat kan ikke vedtas eller bestemmes. Det må jobbes frem, og det er medlemmene i den enkelte klubb som står i sentrum. Diskuter hvordan dere vil ha det, og hva dere trenger for å bygge dere sterke og trygge. Hjelp og støtt klubbleder, både med å vise initiativ til klubbmøter og komme med forslag til saker eller tema. Styrken ligger i samholdet.

Fagforeningsstyret har satt ned en egen gruppe som skal jobbe særskilt med klubber i året som kommer. Dersom du er interessert i å bidra inn i det arbeidet, er du velkommen til det. Send en e-post til post@fagforbundet-bergen.no

Fikk du med deg Harald Eia i programmet «Slik er Norge» når han snakket om viktigheten av fagorganisering? Du ser den her.

 

Aktuelt:

 

Aktuelle møter/foredrag:

 

Lokalpolitikk:

  

Medlemsfordeler:

Fordelen ved å være mange, er mange. Fagforbundet er nesten 400.000 medlemmer, og kan gi gode fordeler til sine medlemmer. Den viktigste fordelen er de tillitsvalgte på arbeidsplassen og at du får hjelp dersom du trenger det. At mange medlemmer står bak den enkelte ved behov.

I tillegg til det, så har du som medlem tilgang til:

  

Følg Fagforbundet på Facebook:

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss:

 

Videoer:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?