NHO sa nei til helhetlig løsning – streik i private helsetilbud

- Vi mente vi hadde en løsning som kunne brakt begge oppgjørene (NHO 453 og 481) i havn, sier forhandlingsleder for Fagforbundet Anne Green Nilsen. (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Det er streik i privat helse - og omsorgsvirksomheter. Dette er klart etter at Fagforbundet og FO på den ene siden og NHO Service og Handel på den andre ikke ble enige om en ny tariffavtale i meklingen 19. januar. Dermed er i alt 15 ansatte i streik.

19.01.2021 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 20.01.2021

 – Vi foreslo å drøfte et helhetlig forslag som vi mente ville avsluttet den pågående streiken i område 453 og avverget en ny konflikt i 481. Til tross for at vi ikke kan si noe om meklingen mener Fagforbundet og FO at de to oppgjørene er knyttet sammen. Vi mente vi hadde en løsning som kunne brakt begge oppgjørene i havn. Det sa NHO/NHO Abelia og NHO Service nei til å snakke med oss om, til tross for at det var rikelig med tid innenfor rammen for meklingen, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Det er ansatte ved følgende steder som er i konflikt:

  • Doro Care i Oslo
  • Ecura hjemmetjeneste og BPA i Oslo
  • Kastvollen opptreningssenter på Inderøya
  • Norlandia hjemmesykepleie i Oslo
  • Villa Skaar på Sylling
  • Kantarellen rehabiliteringssenter i Oslo
  • Risenga bo- og omsorgssenter i Asker

Under en mekling er det bare mekleren som uttaler seg, så vi kan ikke gå inn på hva som ble sagt og gjort under meklingen.

– Jeg vil likevel si at det er meget spesielt at NHO ikke en gang ville snakke med mekler om noe som kunne ha stanset en pågående streik i området som det nå er streik i. Jeg mener det er respektløst overfor de som er rammet av en streik og overfor meklingsinstituttet, sier Green Nilsen.

NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter ansatte i privat pleie- og omsorg, som helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, helsesekretærer, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, assistenter, kontor- og administrasjonsmedarbeidere, kokker, renholdere og byggdriftere.

Svært lav lønn

– Hovedutfordringen i dette tariffområdet er at mange som jobber der har svært lav lønn. Vi krevde at våre medlemmer skulle få en lønn som er sammenliknbar med tilsvarende yrker i offentlig sektor.

Green Nilsen kan også fortelle at urettferdigheten knyttet til at folk med lik utdanning og lik ansiennitet, som har veldig ulik lønn ikke er løst.

– Dette er en urett vi ikke kan leve med og vi hadde forventet at arbeidsgiverne ville kommet oss i møte. Det var de som skapte denne skjevheten i forhold til sykepleierne i 2019 og vi trodde faktisk vi skulle finne en vei ut av dette uføret, sier Green Nilsen.