Fagforbundet for rådmenn og andre ledere

Rådmenn og andre ledere er organisert i en landsdekkende fagforening i Fagforbundet. Vi gir ledere trygghet og støtte i rollen som leder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Fagforbundet har mye å tilby

Vårt mål er å gi deg trygghet og støtte i rollen som toppleder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Som medlem vil du ha rett til juridisk bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold. Lenger ned på siden kan du lese mer om tilbudene vi har for våre medlem.  

Slik er vi organisert

Fagforeningen er en landsdekkende fagforening og organisatorisk tilknyttet Fagforbundet Oslo. Fagforeningen har minst en foreningskontakt (tillitsvalgt) i hvert fylke som ivaretar medlemmenes interesser lokalt. Et eget sekretariat, ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo, har den daglige driften av foreninga. Foreningen har særvedtekter, men følger ellers Fagforbundets vedtekter og retningslinjer. 

Har du byttet arbeidsplass eller fått ny epost?

Husk å oppdatere informasjon på mine sider slik at du kan motta viktig informasjon fra fagforeningen din. Du kan også sende e-post til Henriette.sandvik@fagforbundet.no dersom du har fått ny arbeidsgiver eller e-postadresse.

Fagforeningens målgruppe

Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. Presisering vedrørende hovedmålgruppe: Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og kommunedirektørens toppledergruppe: kommunalsjef, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå, samt kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende. Målgruppen er hovedsaklig de som tilhører Hovedtariffavtalene KS 3.4.1 og KA 3.4.1.

Fagforeningsstyret

Leder for styret i fagforening for rådmenn og andre ledere er Svein Skisland, Rådmann i Vennesla kommune. Styret består også av nestleder, kasserer og 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer. 

 

Nyheter fra styret

Informasjon fra styret

Herunder finner du informasjon om styremøter som protokoller, møtedatoer og informasjon om hvordan du kan melde inn saker.

Se alle nyhetssaker

Aktuelt

Bli med på kurs hos Fagforbundet Oslo

Trenger du å sette deg inn i lover og avtaler som tillitsvalgt, eller trenger du en oppdatering? Fagforbundet Oslo har kurstilbud til tillitsvalgte og andre fagorganiserte.

Se alle nyhetssaker

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforening for rådmenn og andre ledere Last ned Bestill
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 Last ned Bestill
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Henriette Håvardstein Sandvik

Henriette Håvardstein Sandvik

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon