Fagforbundet for rådmenn og andre ledere

Rådmenn og andre ledere er organisert i en landsdekkende fagforening i Fagforbundet. Vi gir ledere trygghet og støtte i rollen som leder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt

Fagforbundet har mye å tilby

Vårt mål er å gi deg trygghet og støtte i rollen som toppleder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Som medlem vil du ha rett til juridisk bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold. 

Slik er vi organisert

Fagforeningen er en landsdekkende fagforening og organisatorisk tilknyttet Fagforbundet Oslo. Fagforeningen har minst en foreningskontakt (tillitsvalgt) i hvert fylke som ivaretar medlemmenes interesser lokalt. Et eget sekretariat, ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo, har den daglige driften av foreninga. Foreningen har særvedtekter, men følger ellers Fagforbundets vedtekter og retningslinjer. 

Fagforeningens målgruppe

Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. Presisering vedrørende hovedmålgruppe: Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder rådmann, assisterende rådmann og rådmannens toppledergruppe; kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå, samt kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende. Målgruppen gjelder de som går under punkt 3.4.1 i hovedtariffavtalen med KS.

Foreningsstyret

Leder for styret i fagforening for rådmenn og andre ledere er Svein Skisland, Rådmann i Vennesla kommune. i tillegg til leder består styret av nestleder, kasserer og 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer. 

 

Til medlem: 

Har du byttet arbeidsplass eller fått ny epost? Husk å si ifra om dette slik at du kan motta viktig informasjon fra fagforeningen din. Send e-post til Christina.karstad@fagforbundet.no dersom du har fått ny arbeidsgiver eller e-postadresse.

 

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

Enighet i lønnsoppgjøret for kirkelige virksomheter

Etter noen dagers ekstra pause i forhandlingene, ble det til slutt løsning i mellomoppgjøret med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA). Avtalen kom på plass i Kirkens Hus i Oslo 26. juni. Se tilleggene.

Se flere artikler

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforening for rådmenn og andre ledere PDF (1413 k) Last ned Bestill
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon PDF (89 k) Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 PDF (62 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er mellomleder PDF (203 k) Last ned

Kontaktliste

Portrettbilde av Sandra Marie Herlung

Sandra Marie Herlung
Yrkesseksjon kontor og administrasjon