Fagforbundet for rådmenn og andre ledere

Rådmenn og andre ledere er organisert i en landsdekkende fagforening i Fagforbundet. Vi gir ledere trygghet og støtte i rollen som leder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt

Fagforbundet har mye å tilby

Vårt mål er å gi deg trygghet og støtte i rollen som toppleder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Som medlem vil du ha rett til juridisk bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold. Lenger ned på siden kan du lese mer om tilbudene vi har for våre medlem.  

Slik er vi organisert

Fagforeningen er en landsdekkende fagforening og organisatorisk tilknyttet Fagforbundet Oslo. Fagforeningen har minst en foreningskontakt (tillitsvalgt) i hvert fylke som ivaretar medlemmenes interesser lokalt. Et eget sekretariat, ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo, har den daglige driften av foreninga. Foreningen har særvedtekter, men følger ellers Fagforbundets vedtekter og retningslinjer. 

Har du byttet arbeidsplass eller fått ny epost?

Husk å oppdatere informasjon på mine sider slik at du kan motta viktig informasjon fra fagforeningen din. Du kan også sende e-post til Henriette.Sandvik@fagforbundet.no dersom du har fått ny arbeidsgiver eller e-postadresse.

Fagforeningens målgruppe

Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. Presisering vedrørende hovedmålgruppe: Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder rådmann, assisterende rådmann og rådmannens toppledergruppe; kommunalsjef, kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå, samt kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende. Målgruppen gjelder de som går under punkt 3.4.1 i hovedtariffavtalen med KS.

Foreningsstyret

Leder for styret i fagforening for rådmenn og andre ledere er Svein Skisland, Rådmann i Vennesla kommune. Styret består også av nestleder, kasserer og 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer. 

 

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Aktuelt

God sommer!

Det sies at ferie bare er en fryktelig dyr måte å finne ut at ingen steder er som hjemme. I år slipper vi de lange utenlandsreisene, og kanskje er det bra.

Se flere artikler

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontakt

Portrettbilde av Henriette Håvardstein Sandvik

Henriette Håvardstein Sandvik
Rådgiver
Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforening for rådmenn og andre ledere PDF (597 k) Last ned Bestill
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon PDF (89 k) Last ned
Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017-2021 PDF (62 k) Last ned Bestill