Til hovedinnhold

Fagforbundet for kommunedirektører og andre toppledere

Kommunedirektører og andre toppledere er organisert i en landsdekkende fagforening i Fagforbundet. Vi gir ledere trygghet og støtte i rollen som leder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt

Fagforbundet har mye å tilby

Vårt mål er å gi deg trygghet og støtte i rollen som toppleder i kommunal sektor og øvrig forvaltning. Som medlem vil du ha rett til juridisk bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold. Lenger ned på siden kan du lese mer om tilbudene vi har for våre medlem.  

Slik er vi organisert

Fagforeningen er en landsdekkende fagforening og organisatorisk tilknyttet Fagforbundet Oslo. Fagforeningen har minst en foreningskontakt (tillitsvalgt) i hvert fylke som ivaretar medlemmenes interesser lokalt. Et eget sekretariat, ved Fagforbundets hovedkontor i Oslo, har den daglige driften av foreninga. Foreningen har særvedtekter, men følger ellers Fagforbundets vedtekter og retningslinjer. 

Har du byttet arbeidsplass eller fått ny epost?

Husk å oppdatere informasjon på mine sider slik at du kan motta viktig informasjon fra fagforeningen din. Du kan også sende e-post til Henriette.sandvik@fagforbundet.no dersom du har fått ny arbeidsgiver eller e-postadresse.

Fagforeningens målgruppe

Toppledere på lokalt eller regionalt forvaltingsnivå og toppledere i avledede virksomheter som kommunale foretak, IKS og offentlige virksomheter. Presisering vedrørende hovedmålgruppe: Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommune, kirkelig fellesråd eller bedrift, herunder kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og kommunedirektørens toppledergruppe: kommunalsjef, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå, samt kirkeverge, administrerende direktør, generalsekretær eller tilsvarende. Målgruppen er hovedsaklig de som tilhører Hovedtariffavtalene KS 3.4.1 og KA 3.4.1.

Fagforeningsstyret

Leder for styret i Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere er Svein Skisland, Kommunedirektør i Vennesla kommune. Styret består også av nestleder, kasserer og 7 medlemmer, samt 3 varamedlemmer. 

 

Nyheter fra styret

Se alle

Aktuelt

Se alle

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale

Last ned brosjyrer og materiell

Fagforbundet for Kommunedirektører og andre toppledere Last ned
Yrkesetikk for Seksjon kontor og administrasjon Last ned

Kontakt

Portrettbilde av Henriette Håvardstein Sandvik

Henriette Håvardstein Sandvik

Rådgiver

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?