Til hovedinnhold

Fagforbundets samarbeid med Høgskolen i Innlandet

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning  i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Studietilbudet er et tilbud kun til Fagforbundets medlemmer.

Fagforbundet har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Innlandet hvor vi tilbyr egne utdanningsmoduler kun for våre medlemmer. Høstsemesteret 2024 tilbyr vi et nytt studie: Prosjektledelse i offentlig sektor. Studiestart er september 2024.

Studiet knytter faget prosjektledelse opp mot offentlig sektor. Gjennom Fagforbundets og høgskolens langvarige kjennskap til oppgaver og rammer for offentlig sektor, og arbeidstakernes utfordringer og muligheter, ser vi at det er relevant og nyttig å tilby et studie der forskjellige verktøy for oppgaveløsning tas frem. 

Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling (3. og 4. september i Fagforbundets lokaler i Oslo). Studiet utgjør tilsammen 7,5 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i november/desember. Undervisningen går over et semester.     

Innhold: 

Emnet gir kunnskap om teorifundamentet og praktisk bruk av prosjekt som arbeidsform.                     

 • Fra prosjektide til mandat innen offentlig rammeverk og målsettinger  
 • Forankring av prosjektet 
 • Valg av prosjekttype, vurdering av langsiktige effekter, bærekraft og gevinster for brukerne
 • Planlegging av prosjekter 
 • Ansvar, roller, og oppgavefordeling i et prosjekt 
 • Gruppeledelse 
 • Konflikløsning 
 • Budsjettering og ressursstyring innen begrensede budsjetter
 • Læring og overføring av kompetanse 
 • Prosjektrapportering 

Søk opptak og les mer om utdanningen via Høgskolen i Innlandet sine nettsider HER!

 

Slik søker du:

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2024", velg studiet  "Prosjektledelse i offentlig sektor"  fra listen.

Søknadsfrist er 20. juni. 

Krav til å søke:

 • Du må være medlem av Fagforbundet. 
 • Du kan søke på bakgrunn av generell studiekompetanse.
 • Du kan søke på bakgrunn av godkjent realkompetanse. Det er opptakskontoret til Høgskolen Innlandet som vurderer hva som godkjennes som realkompetanse.

Pris:

Fagforbundet finansierer hele det faglige tilbudet, som blant annet dekker kostnader til forelesere, lokaler/digital plattform, en del organisatorisk arbeid, at studiet er et deltidsstudie og at man kan søke på bakgrunn av realkomeptanse.

Du må selv dekke kostnader til pensumlitteratur, semesteravgift som deltidsstudent og eventuelle reisekostnader til første samling. 

Halvparten av dokumenterte merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (overnatting) og halvparten av utgifter til studieavgift og pensum (inntil 15 000,-) kan dekkes av stipendordningen. Les mer om Fagforbundets stipendordning her: http://www.fagforbundet.no/stipend/ 

NB! Det er begrenset antall plasser på studiet.
Studiet tar opp 60 studenter. Plassene vil bli fordelt ved loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne.

Har du spørsmål angående studier på Høgskolen i Innlandet?

Ta kontakt med:

lyra.lluka@fagforbundet.no  

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?