Til hovedinnhold

Fagforbundets samarbeid med Høgskolen i Innlandet

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning  i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Studietilbudet er et tilbud kun til Fagforbundets medlemmer.

Fagforbundet har et godt etablert samarbeid med Høgskolen i Innlandet hvor vi tilbyr egne utdanningsmoduler kun for våre medlemmer.  Studieåret 23/24 tilbyr vi studiet ledelse og digitalisering. Studiestart er september 2023.

Studiet er nettbasert, men med en fysisk første samling. Det utgjør tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisningen går over to semestre og studiet består av følgende fire emner:

Digitale arbeidsformer i organisasjoner (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om digitale samarbeidsformer og hvordan de kan anvendes i praktisk problemløsning innenfor ulike bransjer og virksomheter. Det gir kunnskap om hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk arbeid, som for eksempel ledelse av endringsprosesser, rekruttering, kommunikasjon og omdømmebygging.

Digital kommunikasjon og sosiale medier (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om offentlige og private organisasjoners bruk av sosiale medier
overfor ulike kundegrupper og brukere av digitale tjenester. Det gir kunnskap om digitalisering og sosiale mediers historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Emnet gir også innsikt i juridiske og etiske problemstillinger knyttet til temaet digital kommunikasjon og sosiale medier.

Digital organisasjon og ledelse (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om IKT og digitaliseringsprosessers historie, tradisjoner og egenart. Det går inn på IKTs muligheter og begrensninger i moderne organisasjoner, innenfor ulike bransjer, samt i forbindelse med utøvingen av ulike former for lederskap. Emnet går også inn på demokratiutfordringer, etiske utfordringer, personvern, IT-sikkerhet og digitalt utenforskap.

Human Resource Management og digital transformasjon (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskap om betydningen av digitalisering for HRM og ledelse, og  hvordan HRM utgjør en stadig større del av de generelle ledelsesoppgaver. Det gir kunnskap om sammenhengene mellom HRM, digital transformasjon og innovasjon og om hvordan HRM inngår som del av den generelle virksomhetsstyringen i organisasjoner.

Søk opptak og les mer om utdanningen via Høgskolen i Innlandet sine nettsider HER

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap høst 2023", velg studiet "Ledelse og digtalisering" fra listen.

Søknadsfrist er 15.juni.

Krav til å søke:

  • Du må være medlem av Fagforbundet. 
  • Du kan søke på bakgrunn av generell studiekompetanse.
  • Du kan søke på bakgrunn av godkjent realkompetanse. Det er opptakskontoret til Høgskolen Innlandet som vurderer hva som godkjennes som realkompetanse.

Pris

Fagforbundet finansierer hele det faglige tilbudet, som blant annet dekker kostnader til forelesere, lokaler/digital plattform, en del organisatorisk arbeid, at studiet er et deltidsstudie og at man kan søke på bakgrunn av realkomeptanse.

Du må selv dekke kostnader til pensumlitteratur, semesteravgift som deltidsstudent og eventuelle reisekostnader til første samling. 

Halvparten av dokumenterte merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (overnatting) og halvparten av utgifter til studieavgift og pensum (inntil 15 000,-) kan dekkes av stipendordningen. Les mer om Fagforbundets stipendordning her: http://www.fagforbundet.no/stipend/ 

NB! Det er begrenset antall plasser på studiet.
Studiet tar opp 100 studenter.  Plassene vil bli fordelt ved loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne.

Har du spørsmål angående studier på Høgskolen i Innlandet?

Ta kontakt med

lyra.lluka@fagforbundet.no  

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?