Nyheter

Søk etter nyheter

Rekordmange velger yrkesfag

Halvparten av elevene som skal begynne på videregående opplæring til høsten har valgt yrkesfag, viser nasjonale inntakstall.

26.07.2018

Sykelønnskutt vil ramme de yrkesgruppene vi trenger mest

I et arbeidsliv som blir mer og mer brutalt, gir avtalene om lønn under sykdom en grunnleggende trygghet for mange arbeidere. Arbeidsgivere mener at sykelønnsordningen er for god, og når avtalen om inkluderende arbeidsliv skal vurderes, peker de på kutt i sykelønna. (Dagsavisen 10.7.18)

25.07.2018

  De har stoppet halvannet tusen branner

Fagbladet skriver om brannmannskapenes og de frivilliges innsats under sommerens skogbranner. Norske brannmannskaper hjelper nå også til i Sverige. Ansatte i brann- og redningsvesen legger ned tidenes innsats.

24.07.2018

Fagforbundet skal vise vei

Det er snart ett år til kommune- og fylkestingsvalget. Da kan vanlige folk vise at de ikke vil ha regjeringas ideologisk drevne politikk for større forskjeller og mer privatisering. Fagforbundet vil jobbe for at flest mulig stemmer fram en annen politikk en regjeringas. På den måten kan vi best bidra til å utvikle kommune-Norge med samarbeid og heltidskultur, med kommuner som driver tjenestene selv og utvikler kvaliteten på sine ansatte og tjenestene de jobber i.

23.07.2018

Globale rettigheter er forverret

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC kommer hvert år med en oppdatert rapport som kartlegger arbeidernes kår over hele verden. I 142 land måler de blant annet grad av arbeidsrettslig beskyttelse, retten til å streike og forhandle om lønn, ytrings- og forsamlingsfrihet og risikoen for å bli arrestert eller til og med drept.

20.07.2018

  Prøv vår løsning for god eldreomsorg!

Det som trengs, er nok penger og kompetente ansatte i hele og faste stillinger, skriver Fagforbundets Iren Mari Luther i Bergens Tidende i dag.

20.07.2018

Vi er ikke på linje, Clemet

La det være helt klart, Fagforbundet mener at velferdstjenester bør drives av det offentlige; stat og kommune. Det gir best kontinuitet, kvalitet og kontroll med ressursene.

19.07.2018

Konservativ politikk rammer sårbare mennesker

Fagforbundet kjemper en innbitt kamp for den norske velferdsstaten. Vi mener at alle har krav på et anstendig liv, et trygt arbeidsliv og gode offentlige tjenester.

13.07.2018

Clemet og de private

Kristin Clemet har i flere aviser i det siste bagatellisert at kommersielle virksomheter bruker offentlig støtte til å ta ut overskudd som ikke investeres i brukerne av tjenestene. Iren Luther, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet, svarer henne i Dagsavisen i dag.

12.07.2018

Barnehagesløseriet

Fagforbundet har lenge vært svært kritisk til dagens finansiering av private barnehager. I mai 2018 leverte konsulentselskapet BDO en rapport som avslørte ekstrem høy lønnsomhet i private barnehager, uten at disse pengene kom barna til gode. Det er nødvendig å endre dagens ordning.

11.07.2018