Nyheter

Søk etter nyheter

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

35 prosent av alle kvinner vil i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status.

25.11.2019

Fagforbundet Viken etablert, tre forbundsregioner opphører fra 2020

Kristine Bjella Stavn fra Buskerud ble valgt som den første lederen i giganten Fagforbundet Viken. Den nye forbundsregionen rommer 60 fagforeninger og 70 000 medlemmer, og stiftelsesmøtet minnet mer om et landsmøte i størrelse.

20.11.2019

NAV- saken - uføre kan ha krav på etterbetaling av pensjon

De som har fått uførepensjon fra KLP eller en kommunal pensjonskasse, og er rammet av Nav-saken, må kontakte pensjonsordningen sin når Nav har gjort nytt vedtak.

20.11.2019

Fagforbundets leder har sendt brev til Chiles ambassade

– Det er nødvendig å engasjere seg og vise solidaritet med de som demonstrerer i Chile, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord. Deres krav om rett til offentlige tjenester, høyere lønninger, pensjoner og bedre helsetjenester, er på sin plass.

14.11.2019

14. november er likelønnsdagen – ut året jobber norske kvinner egentlig gratis

14. november markeres likelønnsdagen 2019 i Norge. Fra i dag og ut året jobber kvinner i prinsippet gratis. I gjennomsnitt tjente nemlig kvinner kun 87,1 prosent av det menn tjente i 2018.

14.11.2019

Full seier – Pensjon fra første krone også i Oslo kommune

Våre medlemmer vant. Det blir pensjon fra første krone i Oslo kommune fra 2021. Dette er en historisk dag for våre medlemmer og hele fagbevegelsen.

13.11.2019

Historisk seier – pensjon fra første krone i sykehusene

LO-stat, deriblant Fagforbundet, og YS vant en knusende seier i Rikslønnsnemnda. De to arbeidstakerorganisasjonene fikk fullt gjennomslag for hovedkravet om pensjon fra første krone.

07.11.2019

Fagforbundet og LO anklager statsråd Anniken Hauglie for brudd på Grunnloven under sykehusstreiken

Regjeringen ved Anniken Hauglie brøt Grunnloven da hun valgte å bruke tvungen lønnsnemnd for å avslutte streiken, vil LO hevde i Rikslønnsnemnda tirsdag.

04.11.2019

Endelig kommer avklaring av sykehuslønn for 2019

Tirsdag 5. 11. møtes rikslønnsnemnda for å ta stilling til lønn og pensjon for LO-stats og Fagforbundets medlemmer i sykehussektoren. Dermed ligger det an til at medlemmene endelig skal få en ny tariffavtale og få etterbetalt lønnstillegg fra i sommer og fram til i dag.

04.11.2019

NAV-tillitsvalgte dypt rystet over systemsvikt

Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo, synes skandalen og omfanget av den nesten ikke er til å holde ut. – Jeg holder pusten og er dypt rystet over skandalen som nå rulles opp. Folk har opplevd de mest fornedrende saker i møtet med et system som er ment å ivareta dem.

01.11.2019