Nyheter

Søk etter nyheter

Pensjonister krever økning i kjøpekrafta

Fagforbundets pensjonistleder Bjørg Hageløkken tar i Klassekampen et oppgjør med trygdeoppgjøret, og oppfordrer dem som kan om å møte opp på demonstrasjon 6. juni.

05.06.2019

Europeisk fagbevegelse gir sterk støtte til palestinarane

Det vart tøff debatt på EPSU-kongressen i Irland før Fagforbundet vann fram med si fråsegn om støtte til palestinarane. Forbunda til dei offentleg tilsette i Europa fremmar skarp kritikk av Israels okkupasjon.

05.06.2019

Streikestøtte frå heile Europa

Dei som streikar ved norske sjukehus får støtte frå fagrørsla i heile Europa. 

04.06.2019

Aktivitører - gratulerer med dagen!

Dere bidrar hver dag til aktiviteter og livsglede for tusenvis av mennesker. Gratulerer med aktivitørdagen 7. juni!

04.06.2019

Massiv støtte til streikende i sykehusene

Sterk motivasjon og god stemning har preget de første døgnene av sykehusstreiken. Støtteerklæringene strømmer inn både lokalt og nasjonalt, og styrker kampen om pensjon fra første krone.

04.06.2019

Oppgjøret i LHL i havn - Norlandia barnehager og Unicare BAB går til mekling

Forhandlingene for ansatte i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) kom i havn med godt resultat, mens oppgjørene for Norlandia barnehager og UNICARE BAB går til mekling. Alle tre tilhører arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

03.06.2019

Streiker for pensjon i sykehusene

Det er streik i sykehusene. LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra 29. mai. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

28.05.2019

Enighet i lønnsoppgjøret i staten - ingen streik

– Vi er fornøyd med at vi har sikret alle medlemmene forbedret kjøpekraft, og at brorparten av de avsatte midlene er gitt i sentrale tillegg med vekt på likelønn, sier Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget.

24.05.2019

Unio og KS enige – ingen lærerstreik

Unio og Akademikerne ble enige med KS under meklingen i kommuneoppgjøret i går kveld. Dermed er en mulig lærerstreik avverget og oppgjøret avsluttet.

24.05.2019

Mekling på overtid i staten - møt på jobb som vanlig

Frist for enighet i lønnsoppgjøret gikk ut ved midnatt. Det mekles nå på overtid. Ingen av Fagforbundets medlemmer er tatt ut i en eventuell streik i denne omgang og skal derfor møte på jobb som vanlig.

24.05.2019