Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet og AUF vil forby profitt i barnehagene

AUF og Fagforbundet vil ha med Arbeiderpartiets landsmøte på forbud mot barnehageprofitt, skriver Klassekampen.

05.04.2019

Første fase i lønnsoppgjøret i Spekter avsluttet

LO Stat har ferdigforhandlet A-delen i Spekter-området i dag. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme, og Fagforbundets krav i forhandlingene.

02.04.2019

Enighet i lønnsoppgjøret i privat sektor

Hele 14 timer på overtid, kom LO og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2019. – Det var nødvendig og riktig å bruke den tida. Meklingen gav en innretning som tjener våre medlemmer vel, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

01.04.2019

Regjeringen setter avtalen om ny pensjonsordning i fare

Det skulle bli en teknisk tilpassing av lovverket. I stedet har regjeringen ensidig endret punker som det skulle forhandles om når det gjelder særaldersgrenser for offentlig ansatte. – Avtalebrudd, sier en samlet fagbevegelse.

29.03.2019

Uaktuelt med kutt i sykelønna mener Fagforbundet

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår kutt i sykelønnsordningen. - Det er helt uaktuelt, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

28.03.2019

Fare for streik i privat sektor fra mandag 1. april

Det mekles i LO-NHO-oppgjøret og lista over hvem som vil bli tatt ut i en eventuell streik fra mandag 1. april er klar. Fra Fagforbundet er 449 frisører i til sammen 157 salonger tatt ut.

27.03.2019

- Teknologi kan aldri erstatte menneskelig kontakt i eldreomsorgen

Fagforbundets Iren Mari Luther tok til orde for at vi ikke må glemme å berøre og snakke med våre gamle og syke.

26.03.2019

Ett enkelt spørsmål kan gi 40.000 i lønnsøkning

Det finnes et «glemt» spørsmål du kan stille ved ansettelser i stillinger uten formelle kompetansekrav, som kan gi inntil 6 års ansiennitet: Har du hatt omsorgsansvar for barn eller andre i familien?

25.03.2019

Verdens vanndag 22. mars: Vann er en menneskerett, ikke en vare

Årets vanndag setter søkelys på årsakene til at store deler av verdens befolkning fortsatt lever uten tilgang på rent vann. De gode nyhetene er at stadig flere land velger å avprivatisere vannforsyningen.

21.03.2019

Brudd i oppgjøret LO-NHO – 3800 medlemmer berørt

Det er brudd i årets lønnsforhandlinger mellom LO og NHO. Dermed går lønnsoppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren i slutten av måneden.

19.03.2019