Til hovedinnhold

Nyheter

Pasientdata i skyen: Helse Sør-Øst, landets største helseforetak, vil bruke en amerikansk-eid skyløsning til å lagre data om millioner av norske pasientsenter.

Bekymra for sikkerheten til norske pasientdata

Helse Sør-Øst vil legge persondata til flere millioner norske pasienter på en amerikanskeid sky. Fagforbundet er bekymra for at helseregionen nok en gang undervurderer sikkerheten for pasientene, og mener det er på tide med en nasjonal skytjeneste som drives og eies av det offentlige.

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og  Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet møttes denne uka.

Presser på for regelendring: Fagforbundets medlemmer må sikres yrkesskadeerstatning

Svært mange av Fagforbundets medlemmer får avslag om yrkesskadeerstatning. Nå ønsker Fagforbundet regelendring.

Vann er verdens viktigste ressurs, men ingen selvfølge for alle.

Verdens vanndag: Rent vann kommer ikke av seg selv

22. mars markeres verdens vanndag. Årets tema handler om at verden må få opp farta for å oppfylle FNs bærekraftsmål om å sikre rent vann og trygge sanitærforhold til alle innen 2030. Heller ikke her i Norge kan rent vann tas for gitt. Det trengs både politisk styring og kompetanse.

Mange som har stått på og streiket for bedre pensjon de siste fire ukene!

En takk til heltene i NHO-barnehagene

De 65 som streiket i NHO-barnehagene har bidratt til å sikre en god pensjonsordning for hele den private barnehagesektoren. – Denne kampen har vært viktigere enn mange fatter. Vi hadde ikke klart det uten dere, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Forhandlingsleder Anne Green Nilsen og tillitsvalgte Kristin Adams og Tonje Braseth sammen med streikende utenfor riksmeklerens kontor rett før meklingsstart.

Barnehagestreiken er over - gjennomslag for bedre pensjon

Natt til fredag ble det enighet i meklinga mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte i barnehager. – Et viktig skritt på veien mot en fullverdig barnehagepensjon i NHO-barnehagene, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.  

Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen, blant streikende siste dag før meklinga skal i gang igjen.

Tid for tvungen mekling i NHO-barnehagestreiken

Torsdag 16. mars er det nøyaktig en måned siden meklinga mellom Fagforbundet og NHO-barnehagene brøt sammen og streiken var et faktum. Nå møtes de på nytt hos riksmekleren. Til tross for liten kontakt mellom partene siden sist, er forhandlingsleder Anne Green Nilsen forsiktig optimist.

To streikende i Trondheim med plakat

Støtt barnehageansatte i streik!

Ansatte i private barnehager tilknytta NHO er i streik. Onsdag 15. mars kl. 15.00 blir det streikemarkering på Youngstorget i Oslo. Bli med og støtt de streikende som står opp for et rettferdig arbeidsliv!

Diskuterte kompetansekrav og tverrfaglighet med ministeren: Bjørn Ingar Skogvang, Iren Mari Luther, Kjersti Toppe og Øyvind Bosnes Engen.

Møtte ministeren om kompetansekrav i barnevernet

Fagforbundet møtte barne- og familieministeren for å diskutere det nye lovkravet om kompetanse i barnevernsinstitusjoner. - Vi er bekymret for hva det nye kravet har å si for drift og kvalitet i tjenesten og mener at kvaliteten blir bedre med tverrfaglig sammensetning av personalet, sier Fagforbundets Iren Mari Luther.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?