Nyheter

Tillitsvalgte gjør medlemmene fornøyde

Tusenvis av tillitsvalgte står hver dag på for Fagforbundets medlemmer. Det betaler seg. Åtte av ti mener medlemskapet er viktig.

Onsdag, 14. Juli 2021

Høyreregjeringa har sviktet distriktene

Fagforbundet har spurt medlemmene og et overveldende flertall i Distrikts-Norge mener at regjeringa har sviktet. – Vi trenger ikke fire nye år med sentralisering. Det vi trenger er en ny rødgrønn regjering som lytter til våre medlemmer i hele landet, sier Sissel Skoghaug.

Tirsdag, 13. Juli 2021

Uakseptabelt med vold mot sykehjemsbeboere

Mange sykehjemsansatte rapporterer om vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere på sykehjem, viser forskningsrapport fra NTNU. Fagforbundets Iren Mari Luther etterlyser bedre vilkår på sykehjemmene for å hindre at det skjer.

Torsdag, 8. Juli 2021

Vant over omsorgsgigant: Kan ta 60 ukers ferie

Det lønner seg å være fagorganisert. Omsorgsarbeider Eirik Reberg avviser at det er som å vinne i lotto: - Jeg har ærlig tjent hver smitt og smule. Se hele reportasjen på dagbladet.no.

Tirsdag, 6. Juli 2021

Dette betyr Stendi-dommen - for Fagforbundet, medlemmene og arbeidslivet

Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen som utvetydig slår fast at omsorgsselskapet Stendi år etter år har brutt loven og utsatt omsorgsarbeidere for grove brudd på deres rettigheter som arbeidstakere. Hva betyr det for arbeidslivet om dommen blir stående?

Onsdag, 30. Juni 2021

Brakseier for Fagforbundets medlemmer i Stendi-saken i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har gitt de 22 omsorgsarbeiderne i Stendi medhold i at de hele tiden har vært arbeidstakere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende (oppdragstakere). Nå får omsorgsarbeiderne etterbetalt millioner fra velferdsselskapet.

Tirsdag, 29. Juni 2021

Siste mulighet for forhandlingsløsning for pensjonsfloka i kultursektoren

Onsdag 30. juni avholdes avsluttende forhandlinger i årets mellomoppgjør for teater og opera. Partene har så langt ikke kommet til enighet, hverken i lokale forhandlinger eller bistandsforhandlinger. Fagforbundets krav i årets mellomoppgjør er å få på plass en varig pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livslang.

Tirsdag, 29. Juni 2021

Du kan begynne å stemme allerede nå

13. september er valgdagen, men du kan bruke stemmeretten allerede nå. Vi i Fagforbundet mener det er viktig at våre medlemmer bruker stemmeretten sin. Sånn kan du fremme dine interesser og stemme fram en regjering som jobber med oss, ikke mot oss. Les mer om hvordan du kan bruke stemmeretten her din her.

Tirsdag, 29. Juni 2021

Stor streikefare i kultursektoren

Spekter nekter å oppfylle avtaler om kjønnsnøytrale og livsvarige pensjonsytelser for ansatte i orkestre, teatre og opera. Nå blir det mekling.

Mandag, 28. Juni 2021

Enighet i meklingen for Helseplattformen med Spekter

Tre timer på overtid landet meklingen i Helseplattformen. Ny tariffavtale og et lønnsoppgjør med en ramme på 2,82 prosent ble resultatet for Fagforbundet.

Mandag, 28. Juni 2021

Se de politiske partienes svar på LOs viktigste saker

Usikker på hva du skal stemme? Foran hvert valg spør LO hva partiene mener om saker som er viktig for LOs medlemmer. Her kan du sjekke hva partiene svarer.

Fredag, 25. Juni 2021

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Forhandlingene i Spekter helse (A2-del) er ferdig. Fagforbundets medlemmer får et godt lønnsløft.

Torsdag, 24. Juni 2021

Ansatte i offentlig sektor holder velferdsstaten i gang

23. juni er FNs dag for offentlige tjenester. - Det siste året har vi sett hvor viktige offentlige ansatte har vært for å bekjempe pandemien og betydningen av en sterk offentlig sektor. Gratulerer med dagen, sier Mette Nord.

Onsdag, 23. Juni 2021

Enighet med Virke om tariffoppgjøret for museer, høgskoler og virksomheter med lønnsstruktur lik staten

Første del av forhandlingene i helse-, utdanning- og kulturområdet (HUK) med Virke er ferdig. Partene har kommet til enighet om et oppgjør på lik linje med oppgjøret i statlig sektor.

Mandag, 21. Juni 2021

Røde Kors-streiken over: Fullt gjennomslag for pensjon

Fagforbundets medlemmer ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Sunnfjord får forhandlingsrett på pensjon. Fire ukers streik er over.

Torsdag, 17. Juni 2021

Vi hyller våre sju streikende i Sunnfjord

Dere står ikke alene. Dere har Fagforbundets snart 400.000 medlemmer og LOs nærmere én million medlemmer i ryggen.

Torsdag, 17. Juni 2021

Oppstart forhandlinger sykehusoppgjøret 24. juni

Fagforbundet starter forhandlingene i Spekter helse, sykehusoppgjøret, torsdag neste uke.

Onsdag, 16. Juni 2021

Ingen skal tjene seg rike på barnehagedrift

Fagforbundet støtter flertallet i Storberget-utvalget. – Forslaget sikrer at fellesskapets midler går til barnehagene, og hindrer at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Onsdag, 16. Juni 2021

Landets minste streik er landets viktigste

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghaug hyller de sju Røde Kors-ansatte i Fjaler i Sunnfjord for sin utrettelige kamp for en rettferdig pensjon.

Onsdag, 16. Juni 2021

Renholdernes kampdag 2021 – Hvordan har renholdere det på jobb, egentlig?

Over hele verden markeres renholdernes kamp i dag. Dagen blir brukt til å sette lys på utfordringene i bransjen og stille krav til arbeidsgivere og politikere. I år har våre medlemmer valgt å sette søkelyset på hele stillinger, da en av de største utfordringene for renholdere er ufrivillig deltid.

Mandag, 14. Juni 2021