Nyheter

Søk etter nyheter

Gratulerer med ambulansepersonelldagen!

21. september er de ambulanseansattes dag. Fagforbundet gratulerer alle ambulansearbeidere, paramedisinere og ansatte på AMK med dagen.

21.09.2019

Regjeringa vil gjøre alderspensjonen til uføre enda dårligere

Arbeidsminister Anniken Hauglie har varslet at hun vil fjerne skjermingsregelen for dem som er født i 1955 eller senere. Dette betyr i praksis at yngre årskull må jobbe lenger for å få pensjon på samme nivå som eldre årskull.

19.09.2019

Nå kan du bestille almanakk 2020

Nå er det mulig å bestille Fagforbundets almanakk for 2020 i nettbutikken. Den er gratis for medlemmer og vil bli sendt ut fra slutten av oktober.

19.09.2019

Fagforbundets Anne Kristin Førde (Ap) blir ordfører i Bremanger

– Det er en stor ære å få tillit, og jeg går inn i det med skrekkblandet fryd, sier Anne Kristin Førde. En samarbeidsavtale mellom Sp og Ap gjør Førde historisk. Hun blir den første kvinnelige ordføreren i Bremanger.

16.09.2019

Mette Nord: – Velgerne støtter ikke høyresidas politiske løsninger

– Nå er det viktig at det blir rødgrønt samarbeid ute i kommunene. Vi vil ha et flertall som tar tak i deltidskrisa, styrker velferden, sier nei til privatisering og setter foten ned for sosial dumping. Kommunene må bli en brannmur mot høyreregjeringas politikk, sier Fagforbundets leder Mette Nord

10.09.2019

Fagforbundet anker Stendi-dommen

Fagforbundet støtter omsorgsarbeiderne som vil anke Stendi-dommen til Borgarting lagmannsrett.

04.09.2019

Åtte av ti utlyste jobber er deltid

Helsefagarbeidere hadde 3 200 faste stillinger å søke på de siste fem månedene. Bare 500 var heltid. - Det er deltidskrise, mener Fagforbundets Mette Nord.

29.08.2019

Sammenslått i full fordragelighet

Det blir to av alt, når to fagforeninger slår seg sammen. Noen steder kan det ende med blåveis og harde kamper, men ikke i Moss. Fagforeningslederne Trine Waldussen og Hilde Torgersen ser fortsatt på hverandre med kameratslige blikk.

28.08.2019

Postkom går inn i Fagforbundet

Postkoms ekstraordinære landsmøte sa ja til å gå inn i Fagforbundet fra 1.1.2020. Dermed vil Fagforbundet vokse med 17.600 medlemmer fra årsskiftet og vil ha knappe 390 000 medlemmer. Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

27.08.2019

Enighet i lønnsoppgjøret i FUS-barnehagene

Partene ble tirsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør i FUS Trygge barnehager. – Det har blitt et bra oppgjør, som ligger på nivå med lønnsoppgjørene i samfunnet for øvrig. Vi har fått en liknende profil som vi fikk for de barnehageansatte i kommunene og PBL, sier Fagforbundets forhandlingsleder Herdis Schärer.

27.08.2019