Nyheter

Søk etter nyheter

SFO-ansatte venter spent på veileder

Monica Jacobsen er avdelingsleder for SFO ved Ny-Krohnborg skole i Bergen. Hun ser fram til at veilederen for åpning av skole og SFO kommer mandag 20. april.  – Det viktigste den kan gi svar på, er hvor mange barn vi kan regne per voksen, samt retningslinjer for renhold.

17.04.2020

Portører taklet unntaktstilstanden

På et par døgn snudde koronaviruset Oslo universitetssykehus på hodet. Ole Martin Hernes er lokal tillitsvalgt for 72 portører på Ullevål. Han har 25 års erfaring som portør og har vært gjennom kriser på sykehuset før. Koronakrisa er allikevel spesiell.

17.04.2020

  Faktisk.no: 10 spørsmål og svar om gjenåpning av skoler og barnehager

Hvorfor er det bare de yngste skolebarna som får komme tilbake, hva vet vi om barn og smitte, hva er de faglige anbefalingene, hva med barn og smitte, er blant spørsmålene som blir besvart på faktisk.no.

16.04.2020

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere nå lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

15.04.2020

LO krever høyere tillegg i kommunesektoren

Fagforbundet og LO Kommune har stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som på ulike vis er berørt av koronaepidemien. Det gir en ordning som treffer de som har økt belastning på ubekvemme tider som følge av arbeidet med koronapandemien, mener LO Kommune.

15.04.2020

Stiller krav før oppstart av barnehager og skoler

Fagforbundet forutsetter at myndighetene gir barn, foreldre og ansatte en god og trygg barnehage- og skolestart. Forbundet har stilt krav om smittevernutstyr, opplæring, bemanning og renhold.

14.04.2020

Avtaler høyere tillegg for helsepersonell under koronakrisen

Arbeidstakerorganisasjonene har blitt enige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om høyere overtidstillegg for personell i helsesektoren.

08.04.2020

Fagforbundets proffer rapporterer fra det koronafrie kjøkken

Kjøkkensjefer og kokker har smakt på utfordringene i den nye covid-19 hverdagen. De melder om et strengt matregime – for å sikre at sårbare mennesker får servert smittefrie måltider.

08.04.2020

Avtale mellom Fagforbundet og KS for brann- og redningstjenesten ved force majeure - Koronaepidemien

– Det var nødvendig å få kjøreregler for dette, selv om dette er en bestemmelse som bare kan benyttes i helt spesielle tilfeller og når vilkårene i lovteksten er oppfylt. Selv i en krisetid skal lov- og avtaleverk overholdes, sier Karianne Hansen Heien i Fagforbundet.

08.04.2020

Ambulansepersonell bekymret for direktekontakt med koronapasienter

Yrkesgruppa står i fremste rekke i kampen mot viruset. De er redde for å bli smittet eller føre smitten videre til pasienter.

08.04.2020