Nyheter

Søk etter nyheter

Fagforbundet støtter streikende piloter

– Fagforbundet gir full støtte til Norsk Flygerforbund og de streikende pilotene i SAS. Vi organiserer mange som jobber turnus i offentlige helse- og velferdstjenester og har stor forståelse for pilotenes krav om forutsigbare og levelige turnusordninger, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

29.04.2019

Velferdstjenester kan ikke sammenliknes med andre tjenester, mener Fagforbundet

Folk flest synes ikke det er greit at private aktører de siste årene har tatt ut store summer i ekstraordinær høy fortjeneste, skriver nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug i Dagbladet 25. april.

25.04.2019

Tariffoppgjøret i kommunene: Krever økt kjøpekraft, likelønn og uttelling for kompetanse

LO Kommunes krav i årets oppgjør er spesielt målrettet mot likelønnsutfordringene i kommunesektoren og grupper hvor kvinneandelen er størst. LO Kommune viser til at kvinneandelen i kommunene er høy, og utgjør over 75 prosent av årsverkene.

11.04.2019

Brudd i forhandlinger om pensjon i sykehusene

Partene i årets lønnsoppgjør i sykehusene lyktes ikke i å bli enige om pensjon fra første krone og det ble dermed brudd i forhandlingene. Oppgjøret går nå til mekling.

10.04.2019

Rystende Aleris-rapport fra Oslo kommune bekrefter bildet fra rettssaken

En granskning av den kommersielle helsegiganten Aleris/Stendi i regi av Oslo kommune avslører at ansatte har hatt sammenhengende arbeidstid på over 92 timer og gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 108 timer.

08.04.2019

Fagforbundet og AUF vil forby profitt i barnehagene

AUF og Fagforbundet vil ha med Arbeiderpartiets landsmøte på forbud mot barnehageprofitt, skriver Klassekampen.

05.04.2019

Første fase i lønnsoppgjøret i Spekter avsluttet

LO Stat har ferdigforhandlet A-delen i Spekter-området i dag. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme, og Fagforbundets krav i forhandlingene.

02.04.2019

Enighet i lønnsoppgjøret i privat sektor

Hele 14 timer på overtid, kom LO og NHO til enighet i mellomoppgjøret 2019. – Det var nødvendig og riktig å bruke den tida. Meklingen gav en innretning som tjener våre medlemmer vel, sier nestleder i Fagforbundet, Odd Haldgeir Larsen.

01.04.2019

Regjeringen setter avtalen om ny pensjonsordning i fare

Det skulle bli en teknisk tilpassing av lovverket. I stedet har regjeringen ensidig endret punker som det skulle forhandles om når det gjelder særaldersgrenser for offentlig ansatte. – Avtalebrudd, sier en samlet fagbevegelse.

29.03.2019

Uaktuelt med kutt i sykelønna mener Fagforbundet

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår kutt i sykelønnsordningen. - Det er helt uaktuelt, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

28.03.2019