Nyheter

Alt om ferie - i ferien

Ferietida er over oss og Fagforbundet får inn mange spørsmål fra medlemmer som lurer på forskjellige ting om ferieavvikling, som for eksempel muligheten til å avbryte ferie eller hva som skjer dersom du blir syk i ferien. Arbeidslivet.no har samlet alt du trenger å vite om ferie, både rettigheter og plikter.

Fra 1. juli er det nye regler for hjemmekontor

1. juli trer nye regler for hjemmekontor i kraft. Fagforbundet har lenge jobbet for tydeligere regelverk på hjemmekontor og er fornøyd med at arbeidsgivers ansvar innskjerpes. Det er spesielt viktig at reglene for arbeidstid og kravet om skriftlig avtale for ansatte kommer på plass.

Får 1,67 millioner etter 13 års kamp

En barne- og ungdomsarbeider sto i fare for å bli lam eller dø etter å ha blitt slått ned på jobb. I 13 år kjempet hun for å få erstatning.

Sammen i kampen mot sosial dumping

På mandag møtte AU-medlem Trond Finstad næringsminister Jan Christian Vestre og fylkesråd i Viken Edvin Søvik for en samtale om Norgesmodellen. Et viktig arbeid gjøres for å forhindre sosial dumping og for å oppnå et seriøst arbeidsliv.

Slik regner du årslønn til timelønn for deg som er ansatt i kommunen

Lønnskalkulatoren gir deg svar på timelønn, pensjonspremie, bruttolønn og overtidstillegg i KS-området.

Ta jobbtesten!

Arbeidsavtale, verneombud, avklart arbeidstid eller må du være kompis med sjefen? Med den nye jobbtesteren fra Fagforbundet kan du teste forholdene på jobben din. Den er for alle medlemmer og ble lansert nå i Fagforbundsuka. Prøv selv!

Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret i stat og kommune

Medlemmene i stat og kommune har stemt ja i uravstemningene.

Nye lovforslag styrker retten til heltid

Regjeringa kommer med nye lovforslag som styrker retten til heltidsstillinger, blant annet at behovet for deltidsansettelse må dokumenteres av arbeidsgiver. – Det viktigste grepet vi kan gjøre for å sikre mer likestilling, er å sikre kvinner retten til hele, faste stillinger, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Medleverforskriften må fjernes

De jobber mye mer og tjener mindre. Ansatte i privat barnevern og psykisk helse har 60-120 000 kroner mindre i årslønn enn offentlig ansatte. Samtidig jobber de opptil 34 døgn mer. Medleverforskriften må fjernes, mener tillitsvalgte i Fagforbundet.

Forhandlingene om særaldersgrenser starter opp igjen

Etter at regjeringen Solberg gikk fra løftene sine om å forhandle fram nye regler for særaldersgrenser stoppet dette arbeidet opp og særaldersgrensene ble i realiteten fjernet for yngre årskull. Nå starter arbeidet med nytt regelverk opp igjen. - På tide, mener Fagforbundet.

Kommunal 2022 har åpnet for påmelding

Årets konferanse, Framtidens kommuner, arrangeres 13. - 14. september på Gardermoen. Disse temaene skal opp: Psykisk helse blant unge, kommune-Norges utfordringer og muligheter i åra fremover, barnehagedrift, lokalt trepartssamarbeid, fagbevegelsens rolle i det grønne skiftet og varsling i arbeidslivet.

Lønnsoppgjøret og tariffkalender

Her finner du det meste om årets lønnsoppgjør, grunnlag og forventninger - med oppdatert tariffkalender.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?