Nyheter

Fra omsorgsarbeider til helsefagarbeider

Mange vet at man kan søke autorisasjon som helsefagarbeider hvis man allerede er omsorgsarbeider, men ikke alle vet hvordan man egentlig går fram og heller ikke hva som er fordeler og ulemper ved dette.

08.11.2016

Kokebok: Når krav om utvidet stilling blir avvist

Arbeidsmiljøloven § 14-4 a gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger.

11.10.2016

Møt medlemmene i sosiale medier

Fagforbundet er til stede på facebook, twitter, instagram og youtube – fordi medlemmene er det. Som tillitsvalgte kan dere bidra til å gjøre forbundet tydelig og tilgjengelig for medlemmene, også i disse kanalene.

22.08.2016

Ferie – en rettighet og en plikt

Det er sommerferietid og mange har spørsmål om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie. Vi samlet svar på vanlige spørsmål.

07.07.2016

Vanlige spørsmål og svar om streik

Under et hovedoppgjør må fagforeningene være forberedt på en mulig konflikt. Her er det svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgt kan komme til å få.

25.04.2016

Hva er "en bred, kollektiv ordning"?

Denne våren har det brutt ut en debatt om brede, kollektive ordninger i LO. Det er slike ordninger vi ønsker oss, men hva betyr det egentlig?

02.03.2016

Tariff 2016

Vi skriver 2016, og vi har et nytt hoved-tariffoppgjør foran oss. Lokale fagfor-eninger har debattert og prioritert på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden.

12.02.2016

Medlemstall fortløpende på app!

Øverst i tillitsvalgt-app'en er det nå mulig å følge den totale medlemsutviklingen time for time. Klarer vi å bli 350 000 til jul?

03.11.2015

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Om ikke alle veier fører til Rom, er det flere spor som kan brukes for å oppnå høyere stillingsprosent. En av dem er å hevde sin rett til utvidelse ved ledighet i stilling.

27.10.2015

Ingen kan hjelpe alle, alle kan hjelpe noen

Tusenvis av mennesker setter livet på spill for en drøm om et liv i trygghet. Håpet om et bedre livgjør at mange risikerer eget liv foor å unnslippe vold, konflikt, vanstyre, utrygghet og matmangel.

07.09.2015

Lett å stemme

Kommune- og fylkestingsvalget er 14. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 13. september. Du må stemme i din egen kommune på valgdagen.

31.08.2015

Appen for tillitsvalgte

Hvis du får vanskelige spørsmål på arbeidsplassbesøk, eller vil gjennomføre et kaffekurs: husk at Fagforbundet har laget en app som er kjekk å ha for deg som skal ut og møte medlemmer.

04.06.2015

Innføring av renholdsstandard i din kommune

Kvalitetsstandarden for renhold INSTA 800 er et godt verktøy for å sikre kvaliteten på renholdstjenestene i kommunen, sikre like vilkår ved anbudsutsetting og hindre henvendelser fra useriøse aktører. Slik går du fram for å få INSTA800 innført i din kommune.

15.05.2015

Vårrengjøring på brosjyrelageret

Det er vår og tid for å rydde i gamle brosjyrer. Brosjyrer er ferskvare både når det gjelder innhold og illustrasjoner. Gradvis går Fagforbundet fra papir til nett.

14.04.2015

Lønns- og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapitel 16.

23.03.2015

Pass på deltidsbrannfolk

Har din kommune deltidsbrannper­sonell? Da må du passe på at medlemmene er rett registrert i Fane2, og at kommunen bruker pengene de er til- delt, til utdanning av deltidsbrannfolk.

28.01.2015

Stipend på den lure måten

Stipend til utdanning er et viktig medlemsgode, som også brukes til å verve nye medlemmer.

16.01.2015

Fakta, frivillighet og folkeavstemning

Reformer er politiske valg, ikke naturlover. Det kan være behov for enkelte kommunesammenslåinger, men vurderingene og beslutningene må gjøres lokalt.

15.12.2014

Hverdagsverving

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer. Fagforbundet er med i folks hverdag. Fagforbundet gjør en forskjell. Derfor er forbundet under angrep fra dem som ser at sammen er vi sterke.

20.10.2014

Bli nettaktivist!

Fagoreninger som er aktive på nett når ut til flest medlemmer og potensielle medlemmer. Ta plass på nett-taler­stol­en og snakk til hundrevis – ja, tusenvis – av interesserte.

07.09.2014