Nyheter

Viktig å vite om streik

Årets tariffoppgjør nærmer seg og fagforeningene må forberede seg på en mulig konflikt. Under finner du svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgte kan komme til å få.

Slik kommer din fagforening på nett

Så langt har over 200 fagforeninger fått sine egne nettsider på www.fagforbundet.no – hvorfor er ikke din forening på nett? Fagforbundets tilbud krever ikke teknisk kompetanse.

Seksuell trakassering

Forrige utgave handlet om trakasseringssaker generelt. Vi levnet da ikke mye håp om muligheten for å nå fram i rettssystemet. Det gjelder dessverre også i saker om seksuell trakassering.

Trakassering

Til tross for at både likestillingsloven, diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven forbyr trakassering er det svært vanskelig å få økonomisk erstatning for den belastningen man er blitt utsatt for.

Tvist om arbeidstid, permisjon og fortrinnsrett

Med den nye arbeidsmiljøloven fra 2006 fikk vi en tvisteløsningsnemnd som er hjemlet i § 17-2. Dette er Tvisteløsningsnemnda:

Rettigheter når turnusen legges om

Omlegging av turnus er en problemstilling tillitsvalgte står overfor med jevne mellomrom. Spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren er det en tendens at turnusen legges om ganske ofte.

Prøvetid – en usikker tilværelse?

Blir du sagt opp i prøvetida har du som hovedregel bare 14 dagers oppsigelsestid og du har ikke rett til å fortsette i stillingen til en eventuell dom er falt. Du er altså uten jobb og inntekt etter 14 dager.

Ta opp kampen mot renhold på anbud!

Bedre arbeidsvilkår, motvirke sosial dumping og motarbeide konkurranseutsetting er blant Fagforbundets viktigste oppgaver. Hva gjør du når kommunen vil konkurranseutsette renholdet?

Rettigheter ved søn- og helgedagsarbeid

Det er mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder for arbeid på søn- og helgedager. Derfor er det utarbeidet et hefte som går gjennom alle bestemmelsene. Heftet finnes på Tillitsvalgtnettet.

Flyttet buss – usaklig oppsagt

En bussjåfør på Østlandet har fått rettens medhold i at han ble usaklig oppsagt etter å ha flyttet en buss uten gyldig førerkort. Oslo tingrett mente enstemmig at oppsigelsen var usaklig. Dommen er anket.

Leie av utenlandske helsearbeidere

Innleide utenlandske helsearbeidere kan fort bli en del av hverdagen for de av dere som har ansvaret for helse- og sosialsektoren. Uten å glemme at dette er mennesker som ønsker å forbedre hverdagen for seg og sine, må dere være på vakt mot at de erstatter ordinære ansatte hvis lønns- og arbeidsvilkår avviker fra tariffavtalen og/eller arbeidsmiljøloven - altså sosial dumping.

Fagforbundet sjekker lønna di - ny utgave

Lønns- og kontraktsjekk er en viktig tjeneste de tillitsvalgte kan gjøre for medlemmene. Hvordan går du fram? Oppskriften finnes i heftet "Fagforbundet sjekker lønna di", som nå er nyrevidert.

Omorganisering? Vi skal med. Nå!

Rådmannen skal få lov til å tenke tanken ut, men så bør han eller hun innkalle de tillitsvalgte til drøftingsmøte. Dere skal nemlig inn så tidlig som mulig.

Håndbok for tillitsvalgte etter vedtektene

Hva er Fagforbundets verdigrunnlag? Hva er en plasstillitsvalgt? Hva er en hovedtillitsvalgt? Hvem velger verneombudet? Vet du svaret? Hva med:

Slik krever du heltid

Fortsatt er det mange som arbeider ufrivillig deltid og som kun er ansatt i små stillingsbrøker. Mange av disse er alltid til disposisjon for arbeidsgiver og stiller opp ved sykefravær, permisjoner og andre ekstravakter. Som tillitsvalgt er det mye du kan gjøre for disse medlemmene.

Midlertidig ansettelse – en unntakstilstand

Arbeidstakere skal ansettes fast. Det er hovedregelen, og det er bra for oss og det er bra for samfunnet. Noen ganger kan det likevel være hensiktsmessig med midlertidige ansettelser.

Forbudt å bruke uregistrerte vikarbyråer

1. januar fikk vikarbyråene melde- og registreringsplikt. Arbeidstilsynet har opprettet et register over godkjente foretak. Byråer som ikke er registrert her, er det dermed forbudt å bruke.

Debattér fagbevegelsens politikk

Både LO og Fagforbundet legger i disse dager opp til en stor debatt om politikken for de neste fire åra. Fagforbundet skal vedta sitt nye handlingsprogram på landsmøtet til høsten, LO-debatten varer ut mars måned.

Yrkesskade - hva må du passe på?

Alle som får ødelagt sin helse på grunn av arbeidet skal ha lik rett til yrkesskadeerstatning. I dag er det ikke slik fordi belastningslidelser og psykiske lidelser er unntatt. Selv ved skader som faller inn under lovverket får mange avslag fordi medlemmet ikke har gått riktig frem.