Nyheter

Når og hvorfor tvister vi?

Med tvistesak tenker vi på tvist (uenighet) om tolkning eller anvendelse av bestemmelser i tariffavtalen.

03.09.2010

Fagforbundets medlemsportal

15. september lanseres Fagforbundets egne medlemssider på nettet. Portalen vil bedre medlemstilbudet og forenkle kommunikasjonen mellom tillitsvalgte, forbundet og medlemmene.

15.07.2010

Fravær på grunn av transporthindringer

Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker dersom du ikke rekker tilbake på jobb på grunn av innstilte fly eller andre transporthindringer?

07.06.2010

Ny ordning gir lavere ytelser

Fra 1. mars 2010 er en ny ytelse kalt arbeidsavklaringspenger tatt inn i Folketrygdloven kapittel 11. Målsettinga er å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere mottakere vil få lavere stønad.

10.05.2010

Viktige verktøy i HMS-arbeidet

Både verneombudene og arbeidsmiljøutvalgene er forankra i arbeidsmiljøloven (AML).

04.05.2010

Viktig å vite om streik

Årets tariffoppgjør nærmer seg og fagforeningene må forberede seg på en mulig konflikt. Under finner du svar på de mest vanlige spørsmåla du som tillitsvalgte kan komme til å få.

05.03.2010

Slik kommer din fagforening på nett

Så langt har over 200 fagforeninger fått sine egne nettsider på www.fagforbundet.no – hvorfor er ikke din forening på nett? Fagforbundets tilbud krever ikke teknisk kompetanse.

04.02.2010

Seksuell trakassering

Forrige utgave handlet om trakasseringssaker generelt. Vi levnet da ikke mye håp om muligheten for å nå fram i rettssystemet. Det gjelder dessverre også i saker om seksuell trakassering.

19.01.2010

Trakassering

Til tross for at både likestillingsloven, diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven forbyr trakassering er det svært vanskelig å få økonomisk erstatning for den belastningen man er blitt utsatt for.

18.11.2009

Tvist om arbeidstid, permisjon og fortrinnsrett

Med den nye arbeidsmiljøloven fra 2006 fikk vi en tvisteløsningsnemnd som er hjemlet i § 17-2. Dette er Tvisteløsningsnemnda:

28.10.2009

Rettigheter når turnusen legges om

Omlegging av turnus er en problemstilling tillitsvalgte står overfor med jevne mellomrom. Spesielt innenfor pleie- og omsorgssektoren er det en tendens at turnusen legges om ganske ofte.

12.10.2009

Prøvetid – en usikker tilværelse?

Blir du sagt opp i prøvetida har du som hovedregel bare 14 dagers oppsigelsestid og du har ikke rett til å fortsette i stillingen til en eventuell dom er falt. Du er altså uten jobb og inntekt etter 14 dager.

24.09.2009

Ta opp kampen mot renhold på anbud!

Bedre arbeidsvilkår, motvirke sosial dumping og motarbeide konkurranseutsetting er blant Fagforbundets viktigste oppgaver. Hva gjør du når kommunen vil konkurranseutsette renholdet?

15.09.2009

Rettigheter ved søn- og helgedagsarbeid

Det er mye usikkerhet knyttet til hvilke regler som gjelder for arbeid på søn- og helgedager. Derfor er det utarbeidet et hefte som går gjennom alle bestemmelsene. Heftet finnes på Tillitsvalgtnettet.

31.08.2009

Flyttet buss – usaklig oppsagt

En bussjåfør på Østlandet har fått rettens medhold i at han ble usaklig oppsagt etter å ha flyttet en buss uten gyldig førerkort. Oslo tingrett mente enstemmig at oppsigelsen var usaklig. Dommen er anket.

28.08.2009

Leie av utenlandske helsearbeidere

Innleide utenlandske helsearbeidere kan fort bli en del av hverdagen for de av dere som har ansvaret for helse- og sosialsektoren. Uten å glemme at dette er mennesker som ønsker å forbedre hverdagen for seg og sine, må dere være på vakt mot at de erstatter ordinære ansatte hvis lønns- og arbeidsvilkår avviker fra tariffavtalen og/eller arbeidsmiljøloven - altså sosial dumping.

10.08.2009

Fagforbundet sjekker lønna di - ny utgave

Lønns- og kontraktsjekk er en viktig tjeneste de tillitsvalgte kan gjøre for medlemmene. Hvordan går du fram? Oppskriften finnes i heftet "Fagforbundet sjekker lønna di", som nå er nyrevidert.

04.06.2009

Omorganisering? Vi skal med. Nå!

Rådmannen skal få lov til å tenke tanken ut, men så bør han eller hun innkalle de tillitsvalgte til drøftingsmøte. Dere skal nemlig inn så tidlig som mulig.

19.05.2009

Håndbok for tillitsvalgte etter vedtektene

Hva er Fagforbundets verdigrunnlag? Hva er en plasstillitsvalgt? Hva er en hovedtillitsvalgt? Hvem velger verneombudet? Vet du svaret? Hva med:

24.04.2009

Slik krever du heltid

Fortsatt er det mange som arbeider ufrivillig deltid og som kun er ansatt i små stillingsbrøker. Mange av disse er alltid til disposisjon for arbeidsgiver og stiller opp ved sykefravær, permisjoner og andre ekstravakter. Som tillitsvalgt er det mye du kan gjøre for disse medlemmene.

17.04.2009