Nyheter

Medlemmene ekstra viktige i en unntakstilstand

Fagforbundet sine medlemmer står bokstavelig talt midt i stormen i den nasjonale og globale krisen vi er i. Koronapandemien har snudd opp ned på både privatliv og arbeidsliv. Mange kjenner på frykt for egen helse, og frykt for nære og kjære har vært til stede samtidig som arbeidshverdagen er blitt en helt annen.

Fagforbundet klar for tariff 2020

Fagforbundet står foran et hovedoppgjør. Hele organisasjonen må være i tipp topp stand til det braker løs.

Tillitsvalgte sikrer gode digitale resultater

Du trenger ikke være IKT-medarbeider for å bidra når kommunen din vil digitalisere. Du trenger bare være en god tillitsvalgt. Her er sjekklista du trenger!

Slik jobber du for en heltidskultur

Å jobbe for heltidskultur kan føles som en stor oppgave. Forutsetningen for å lykkes er at alle som er involvert er enige om hvordan situasjonen er, hva som er utfordringene og hva som er et felles mål. Her er åtte steg du kan følge i arbeidet med å skape en heltidskultur i din kommune.

Vil du vite hvem kommunen din kjøper tjenester fra?

Siden 2013 har Kommunal Rapport samlet informasjon fra Kommune-Norge om hvilke bedrifter som fakturerer hver enkelt kommune. Tallene er samlet i "leverandørdatabasen", og den kan du som tillitsvalgt få tilgang til. Nå er tallene for 2018 klare.

Diskriminering og trakassering

Begrepene mobbing og trakassering brukes litt ulikt og om hverandre. Trakassering er forbudt etter aml § 4-3 (3), og i denne sammenheng betyr trakassering det samme som mobbing.

Økonomi for tillitsvalgte – nå pensum på universitetet

Boka Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og politike­re har blitt pensum på OsloMet. – Det er behov for mer undervisning om fordelen ved partssamar­beid, sier forfatter av boka og rådgiver i Fagforbundet Bjørn Kristian Rudaa.

Flere muligheter for mangfold i lokalvalg

Kommune- og fylkestingsvalget er 9. september. Ved et lokalvalg er det ikke bare norske statsborgere som kan stemme, også andre lands borgere som er registrert bosatt i Norge kan ha stemmerett.

Ta med deg andre og stem!

Kommune- og fylkestingsvalget er 9. september. Mange kommuner holder også valg søndag 8. september. Kommunen informerer om det er valg en eller to dager.

Alle attester er viktig for lønna

Fagforbundets medlemmer har ulike lønnsvilkår alt etter hvilken tariffavtale de er en del av. Det er viktig at tillitsvalgte er nøye med å sjekke og bidra til at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er korrekt i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Riktig ansiennitet viktig for lønna

Fagforbundets medlemmer har ulike lønnsvilkår alt etter hvilken tariffavtale de er en del av.  Det er viktig at tillitsvalgte er nøye med å sjekke og bidra til at medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår er korrekt i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Ny veileder om hovedavtalen i KS skal hjelpe tillitsvalgte

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne har i fellesskap laget en veileder til hvordan de mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.

Utslitt før pensjonsalder?

Alderspensjonen er nå bygd opp slik at en får større utbetalinger per år, altså levealderjustering, ved å stå i jobb lenger. For mange vil det ha stor betydning for økonomien hvis en pensjonerer seg ved for eksempel 67 år istedenfor 70 år.

Tariffvår krever rydding i medlemsregisteret Fane 2

Lønn og tariff er blitt helårsjobbing for tillitsvalgte i Fagforbundet. I 2019 er det mellomoppgjør, men likevel minner vi om at hele organisasjonen må være forberedt på konflikt.

Fortrinnsrett til del av ny stilling

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling. Endringen i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13 gjelder fra 1. januar 2019.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Det psykososiale arbeidsmiljøet er enkelt forklart de psykologiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen.

Lovendring: Deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling. Endringen i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13 gjelder fra 1. januar 2019.

Årets julegavetips!

Er du sent ute med julegavene? Hva med å gi en solidaritetsgave til Fagforbundets barneby i Angola.

Hva oppnår vi med god klubborganisering?

Den plasstillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen i Fagforbundet. Hver arbeidsplass skal ha en tillitsvalgt, og i vedtektene våre står det hvordan vi skal organisere oss og hvorfor. Der står det også om klubborganisering.

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker!

Fagforbundsuka er en god anledning til å diskutere lønn på arbeidsplassen. Veilederen "Fagforbundet sjekker lønna di" kan hjelpe deg til å sjekke om du og kollegaene er riktig lønnet. Så hvorfor ikke gi tilbud om en lønnssjekk på arbeidsplassen din?