Er du klar for lokale forhandlinger?

(Foto: Mostphotos)

Er du dronning over overheng og glidning? Har du svart belte i uenighetsprotokoll? Hvis ikke – fortvil ikke! Fagforbundet har utarbeidet støttemateriell du kan bruke i forhandlinger i tariffområdene NHO, Spekter og Virke.

15.10.2020 av Nils Fredrik Hansen
Sist oppdatert: 19.08.2021

I 2020 utarbeidet Fagforbundet støttemateriell du kan bruke for gjennomføring av lokale forhandlinger. I første omgang gjelder det lokale forhandlinger i NHO, Spekter og Virke.

Målet for gruppa var å:

  • utarbeide overordnet oversikt over forhandlingsprosessen for ulike avtaleområder.
  • bidra til at nødvendig bistand kan gis nærmest mulig tillitsvalgte som gjennomfører forhandlingen.
  • samle utarbeidede dokumentmaler og generelle beregningsark på ett sted.

Erstatter ikke opplæring

Det er viktig at dette materiellet ikke erstatter opplæring, det er et tillegg og et bidrag til gjennomføring av de årlige lokale lønnsforhandlingene.

Det er viktig at tillitsvalgte som skal gjennomføre lokale forhandlinger tar Fagforbundets skolering, Fase 1 og 2. I den opplæringen gis generell innføring i forhandlingsløp, teknikk med mer.

Tips!

Gå igjennom innholdet før forhandlingene lokalt starter, blant annet bør de generelle dokumentmalene og beregningsarkene fylles med riktig informasjon før forhandlingene starter.

Meld deg på kurs

Det er mulig å få spesialkurs innenfor enkelte områder ved å henvende seg til det enkelte av Fagforbundets kompetansesentre.

Fagforbundet har også spesialkurs for de som deltar i lokale forhandlinger innenfor avtaleområder uten fastsatt lokalpott. Det er viktig at tillitsvalgte følger med og melder seg på aktuelle kurs de har behov for.

På tillitsvalgt-sidene på fagforbundet.no finner du oppskrifta og tips til lokale forhandlinger

Arbeidsgruppa har bestått av:

  • Sunniva Martinsen, tillitsvalgt i dyreklinikken Vet Sentrum AS
  • Arne Spilde, Kompetansesenteret i Vestland
  • Per Egil Johansen, Kompetansesenteret i Oslo
  • Arne Løseth, Forhandlingsenheten
  • Helge Sørli, Forhandlingsenheten