Nyheter

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Det psykososiale arbeidsmiljøet er enkelt forklart de psykologiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen.

08.02.2019

Lovendring: Deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling

En endring i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling. Endringen i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13 gjelder fra 1. januar 2019.

18.01.2019

Årets julegavetips!

Er du sent ute med julegavene? Hva med å gi en solidaritetsgave til Fagforbundets barneby i Angola.

06.12.2018

Hva oppnår vi med god klubborganisering?

Den plasstillitsvalgte er den viktigste medlemsfordelen i Fagforbundet. Hver arbeidsplass skal ha en tillitsvalgt, og i vedtektene våre står det hvordan vi skal organisere oss og hvorfor. Der står det også om klubborganisering.

19.11.2018

God til å sjekke? Bli en lønnssjekker!

Fagforbundsuka er en god anledning til å diskutere lønn på arbeidsplassen. Veilederen "Fagforbundet sjekker lønna di" kan hjelpe deg til å sjekke om du og kollegaene er riktig lønnet. Så hvorfor ikke gi tilbud om en lønnssjekk på arbeidsplassen din?

01.11.2018

Hva er egentlig helsefremmende arbeidsplasser?

Det ligger i arbeidsmiljølovens formål – å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Men hva er egentlig en helsefremmende arbeidsplass?

03.10.2018

Hvordan kan tillitsvalgte påvirke hvem og hvor mange som blir rammet i nedbemanningsprosesser?

Ved nedbemanninger er utvalgskretsen noe dere tillitsvalgte skal mene noe om. En utvalgskrets er et avgrensede området innenfor en virksomhet, der nedbemanningsprosessen gjennomføres. Det er av stor betydning hva dere blir enige med arbeidsgiver om, domstolene vil være tilbakeholdne med å tilsidesette avtaler som er blitt til ved forhandlinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

02.10.2018

Lokale drøftinger og lønnstillegg

I et år med hovedtariffoppgjør, som nå i 2018, følger som oftest lokale forhandlinger i de fleste tariffområder. Fagforbundet har og er part i over 70 avtaler.

26.09.2018

Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Mange arbeidstakere opplever at virksomheten privatiseres eller at bedriften skifter eier. For noen medfører dette ikke annet enn et skifte av firmanavn, for andre blir det en kamp for å beholde de betingelser og arbeidsoppgaver som ansatte trodde var sikret gjennom arbeidsavtalen med tidligere arbeidsgiver.

18.06.2018

Tid for tariff er tid for verving

Våren er tarifftid og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Kampen for lønn, faglige rettigheter og kollektive avtaler er kjernevirksomheten i fagbevegelsen. Vi må aldri slutte å fortelle at sammen er vi sterke.

07.05.2018

Mister noen jobben med ny pedagognorm i barnehagen?

Det har vært usikkerhet blant medlemmene knyttet til innføringen av pedagognorm i barnehagen høsten 2018.

19.04.2018

Konfliktberedskap for alle tariffområder

Vi skriver 2018 og et nytt hovedtariffoppgjør ligger foran oss. Lokale fagforeninger har debattert og prioritert sine krav på tariffkonferansene i fylkene. Nå står konfliktberedskap på dagsorden.

05.03.2018

Ansatt eller på oppdrag?

Hva er egentlig forskjellen på å være ansatt arbeidstaker og det å få inntekter fra oppdrag i et enkeltpersonforetak?

30.01.2018

Nye folk, nye navn og ny form og farge

Vi går inn mot julestria med nyvalgt ledelse, nye yrkesseksjoner og ny profil. Nye koster og nye vedtak krever dugnad og ryddesjau. Alle må hjelpe til.

09.11.2017

Fagforbundets bildeverktøy for sosiale medier

Fagforbundet utvikler stadig nye verktøy for å gjøre jobben for de tillitsvalgte enklere. Siden kommunikasjonen med medlemmene i større grad enn tidligere foregår på nett har vi utvidet muligheten til å lage eget materiell med en egen «plakatbygger» for sosiale medier.

03.10.2017

Pensjon og tariffhopping

Fagforbundet har oppdaget flere tilfeller der arbeidsgivere har brutt tariffbestemmelser knyttet til pensjon. Virksomheter som har tariffestet offentlig tjenestepensjon for ansatte har meldt seg ut av arbeidsgiverforening eller sagt opp standardoverenskomst og innført innskuddspensjon.

08.08.2017

Hva skal til for å kreve tariffavtale

Tariffavtaler regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

08.06.2017

Hvordan begrense bruk av bemanningsbyråer

Forretningsidéen til bemanningsbyråer er utleie av billig arbeidskraft. Fagforbundet er bekymret for liberaliseringen av regelverket, og den økte bruken av bemanningsbyråer.

12.03.2017

Nyttige verktøy på Dine sider

På Dine sider på fagforbundet.no er det lett å logge seg inn. Der er det mange nyttige verktøy for tillitsvalgte.

09.02.2017

Hverdagsverving er hardt arbeid

Fagforbundet er stort, med mange medlemmer og dyktige tillitsvalgte. Fagforbundet er med i folks hverdag og gjør en forskjell.

08.12.2016