Nettjungel-guide for tillitsvalgte

Vi hjelper deg med å finne fram til nyttige verktøy på våre nettsider. (Foto: Illustrasjon: Birgit Dannenberg / Mostphotos)

Som tillitsvalgt må du bistå i konflikter, være med på inter­vjuer og svare på alle mulige spørsmål fra medlemmene. Våre nettressurser er ment å bidra til å gjøre jobben litt lettere. Men mange lurer på hvor de finner hva på nettsidene, hva som ­ligger åpent og hva som ligger bak innlogging. Her er en liten guide.

12.10.2020 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 24.02.2021

Som tillitsvalgt er det primært to steder du finner nyttig informasjon; fagforbundet.no og medlemsportalen (innloggede sider). Nettsidene våre er i første rekke søkebasert, selv om det også er menyer som skal veilede deg til nyttig informasjon.

Veldig mye av det du har bruk for ligger åpent under menypunktet For tillitsvalgte.

Her finner du blant annet en startpakke for tillitsvalgte, nyheter, dommer i arbeidslivet og faglige kokebøker. Det siste er enkle forklaringer på hvordan du går fram dersom du for eksempel skal kreve fast ansettelse for en medarbeider, eller hva du skal gjøre dersom arbeidsplassen skal nedbemannes - og mange andre temaer. Gå inn og kikk.

Fagforeningene har også egne nettsider og mange har Facebook-sider.

Mange verktøy og mye materiell ligger bak innlogging. Logg inn i medlems­portalen og trykk på fanen «Tillitsvalgt».

Savner du noe eller har tips til oss, send en epost til info@fagforbundet.no.

Verving

Trenger du verveargumenter? Det finner du under menypunktet «Verving» både på siden For tillitsvalgte og under Tillitsvalgt i medlemsportalen. Vi har også laget en egen guide med svar på 18 vanlige spørsmål rundt fagorganisering. Etter å ha lest disse kan du som tillitsvalgt møte de vanligste innvendingene med fornuftige svar! 

Digital startpakke

Fagforbundet har utviklet en digital opplæring for nye plasstillitsvalgte – en digital startpakke. Opplæringen er også nyttig for nye organisasjonstillitsvalgte. Startpakken blir automatisk sendt ut per SMS. Dette skjer i løpet av 24 timer etter registrering av verv i medlemsregisteret. Dersom du som ny tillitsvalgt ikke har fått tilsendt denne, ta kontakt med fagforeninga di. 

Brosjyrer og materiell

Mye ligger åpent og kan bestilles direkte eller lastes ned. Fagforbundet har også laget mye nyttig materiell for deg som er tillitsvalgt. Logg inn på Mine sider og sjekk hva som finnes under fanen «Tillitsvalgtmateriell». Her er noen eksempler:

Fag i fokus

Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet har laget nettkursene Fag i Fokus for å styrke kompetansen til medlemmer og tillitsvalgte. E-læringskursene er gratis, består av tekst, videoer og quiz, og tar mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre. Gå til fagifokus.no/ for oversikt over kursene. Noen av kursene passer også for andre yrkesgrupper. Alle yrkesseksjonene har egne sider hvor du finner blant annet viktig kontaktinformasjon.

Logo og profil

Søk på logo og profil. Der kan du lage logo for ditt eget organisasjonsledd. Der finner du profilhåndboka, maler til powerpointpresentasjoner, brev, invitasjon til medlemsmøte og mye mer. I profilhåndboka finner du foruten Fagforbundets profil, blant annet bilder og logoer til sosiale medier.

Spørsmål og svar

Søk, søk og søk. Mange av temasidene har lister med spørsmål og svar tilpasset temaet de omhandler. For eksempel ligger det spørsmål og svar om tariff under menypunktet «Lønn og avtaler».

Lønn og avtaler

Finn tariffavtaler på «Lønn og avtaler». Der finner du ditt/dine tariffområde(r), for eksempel KS (kommunesektoren). Der finner du gjeldende avtaler for området. Mange av tariffsidene har garantilønnstabeller. Tilhører du vårt største område, KS, finner du også en egen lønnskalkulator. Alle medlemmer i Fagforbundet kan logge seg inn og finne sin tariffavtale direkte.

Kurs og konferanser

Følg med i kurskalenderen på nettsida for å finne relevante kurs. Du kan også søke på tema, fagområde eller sted eller sortere på fylker.

Tariffkalender

Hold deg oppdatert på lønnsoppgjøret 2020.I tariffkalenderen finner du relevante datoer for alt som har med lønnsforhandlingene å gjøre. Fagforbundet forhandler lønn og rettigheter for nærmere 400 000 medlemmer i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner.

Turnuskalkulator

I medlemsportalen under Tillitsvalgt og menypunktet turnus finner du en turnuskalkulator. Der kan man beregne reduksjon i arbeidstid pr uke og ny ukentlig arbeidstid. Det må fylles ut antall uker for turnusperioden og stillingens størrelse. For hver vakttype må det oppgis antall vakter samt klokkeslett fra og til.

Netthjelp

Skal du legge ut en sak på nettsiden og er usikker på hvordan du skal gjøre det. Eller trenger du råd og tips for å skrive gode leserinnlegg, e-poster og appeller. Gå inn på netthjelp.fagforbundet.no.

Podcaster for tillitsvalgte:

  • Fagprat - primært for deg som jobber innen helse og sosial
  • Arbeiderpodcasten - av og med tillitsvalgte i Fagforbundet
  • Rørsla - historier fra grasrota i arbeidslivet
  • Brobyggerne - Om arbeidsliv, samfunn og politikk

Stipend

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50 prosent av egne utgifter, inntil kr. 15.000,- pr. kalenderår, til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen. Frist for å søke om stipend i 2020 er 31. desember 2020. Du må ha vært betalende yrkesaktivt medlem i minst seks måneder for å kunne søke stipend. Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer.

Stipend Fagforbundet Post og finans

Fagforbundet Post og finans har i tillegg et eget stipend for medlemmer. Postkom ble en del av Fagforbundet 1. januar 2020. Stipendet med retningslinjer og summer videreføres inntil videre. Utdanningsstipendet skal være en hjelp til medlemmer som ønsker å videreutdanne seg. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet Oss tillitvalgte blir vanligvis sendt ut en gang i uka til nær 30 000 mottakere, hovedsaklig tillitsvalgte og medlemmer med verneombudsverv. Søk på nyhetsbrev og meld deg på hvis du ikke allerede får det. I tillegg sender yrkesseksjonene ut nyhetsbrev jevnlig.

Ut på arbeidsplassbesøk?

Vi har samlet all informasjonen du trenger på arbeidsplassbesøk på et sted. Søk på arbeidsplassbesøk eller gå til fagforbundet.no/for-tillitsvalgte/arbeidsplassbesok/. Der finner du tariffavtaler, lover, spørsmål og svar, medlemsfordeler, tipshefter og elektronisk innmeldingsskjema. Sida erstatter web-appen som ikke er blitt oppdatert på en liten stund. Legg sida til på hjemskjermen din - så er den lett tilgjengelig på telefon eller nettbrett.

Savner du noe, send en e-post til info@fagforbundet.no.