Sju tips til ferske og "halvferske" verneombud

(Foto: Trude Tjensvold)

Noe av det første du bør gjøre som verneombud er å sørge for at du får tatt det såkalte 40-timerskurset. Der får du kunnskap som er grunnleggende for å kunne utføre vervet ditt.

19.08.2020 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 24.02.2021

1. Du må ta 40-timerskurset

40-timerskurset skal dekke lovpålagt HMS-opplæring for verneombud, AMU- medlemmer og tillitsvalgte. Du får innsikt i og forståelse for alle sider ved HMS i virksomheten. Det gir et godt grunnlag for handling og resultater. 

2. En ting om gangen

Ikke ta inn alt på en gang, finn en konkret ting å ta tak i først, gjerne noe med det fysiske arbeidsmiljøet.

3. Start med en enkel verne­runde

Det kan være lurt å ta tak i ett bestemt område for vernerunden. En gang har du kanskje brannvern som fokusområde, en annen gang ergonomi. Det er lettere å avdekke feil og mangler når du leter etter helt konkrete risikofaktorer som for eksempel branndører og slukkeutstyr, enn å gå rundt og se etter «alt og ingenting».

4. Hold et fugleperspektiv

Ikke grav deg ned i konflikter, husk at det er du som skal ha et fugleperspektiv på virksomheten.

5. Du har tid nok

Du kan bruke den tida du trenger på å utføre vernearbeidet: I arbeidsmiljøloven §6-5 står det «nødvendig tid». 

6. Samarbeid med tillitsvalgt

Søk samarbeid med de tillitsvalgte. Hvis verneombudene skulle være i tvil, er tommelfingerregelen at de skal ha et fugleperspektiv på arbeidsplassen. Der tillitsvalgte går inn i enkeltsaker som har med medlemmer å gjøre (og som er av mer privatrettslig karakter som for eksempel lønn) skal verneombudet fange opp det som gjelder mer generelt for arbeidsmiljøet, uavhengig av hvor eller om de ansatte er organisert. Men det hender det overlapper og da kan man ha god støtte i hverandre. Det er lurt å snakke sammen for å skille hvem som skal gå inn i en sak.

7. Få med deg sjefen

Ta en samtale med arbeidsgiver om forventninger og samarbeid. Har dere faste avdelings/enhetsmøter - la HMS være et fast punkt på sakslista. Det er ikke uvanlig at verneombudet blir sendt på det obligatoriske 40-timers opplæringskurset, mens lederen av ulike årsaker kan velge å la være. Men også ledere anbefales å ta grunnkurset i HMS. Noen steder, for eksempel Askøy kommune, har valgt å gjøre grunnkurset obligatorisk også for ledere.

;