Nyheter

Midlertidig ansettelse – en unntakstilstand

Arbeidstakere skal ansettes fast. Det er hovedregelen, og det er bra for oss og det er bra for samfunnet. Noen ganger kan det likevel være hensiktsmessig med midlertidige ansettelser.

09.03.2009

Forbudt å bruke uregistrerte vikarbyråer

1. januar fikk vikarbyråene melde- og registreringsplikt. Arbeidstilsynet har opprettet et register over godkjente foretak. Byråer som ikke er registrert her, er det dermed forbudt å bruke.

05.03.2009

Debattér fagbevegelsens politikk

Både LO og Fagforbundet legger i disse dager opp til en stor debatt om politikken for de neste fire åra. Fagforbundet skal vedta sitt nye handlingsprogram på landsmøtet til høsten, LO-debatten varer ut mars måned.

24.02.2009

Yrkesskade - hva må du passe på?

Alle som får ødelagt sin helse på grunn av arbeidet skal ha lik rett til yrkesskadeerstatning. I dag er det ikke slik fordi belastningslidelser og psykiske lidelser er unntatt. Selv ved skader som faller inn under lovverket får mange avslag fordi medlemmet ikke har gått riktig frem.

05.02.2009

Kompetanse skal lønne seg

I tariffoppgjøret 2008 ble KS og LO/Fagforbundet enige om å kartlegge, verdsette og utvikle de ansattes kompetanse. Om vi skal lykkes i at flest mulig får lønns-uttelling for sin kompetanse, er avhengig av dere tillitsvalgte lokalt.

15.01.2009

Praksiskandidat til barne- og ungdomsarbeiderfaget

Praksiskandidatordninga gir den som allereie har lang praksis i eit fag, moglegheit til å få fag- eller svennebrev sjølv om ein ikkje har fått noko formell opplæring.

15.12.2008

Viktig mot sosial dumping

I statsbudsjettet foreslås det en utredning av en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsforskriften. Hvilke konsekvenser vil dette få for kommunene og medlemmene våre?

15.11.2008

Når medlemmet varsler

Blir du oppsøkt av et medlem som forteller om noe som skjer på jobben som bryter med lover eller regler, så har du i utgangspunktet en varsler foran deg. Og de skal vi ta godt vare på. Våre folkevalgte synes at varsling er så viktig at de har vedtatt egne lovbestemmelser om dette.

15.09.2008

Landsomfattende turné

Det er plukket ut åtte yrkesgrupper i Fagforbundet, som skal være «plogspissene» for det yrkesfaglige arbeidet vårt. Plogspisser er de som brøyter vei.

20.02.2008