Nyheter

Kompetanse skal lønne seg

I tariffoppgjøret 2008 ble KS og LO/Fagforbundet enige om å kartlegge, verdsette og utvikle de ansattes kompetanse. Om vi skal lykkes i at flest mulig får lønns-uttelling for sin kompetanse, er avhengig av dere tillitsvalgte lokalt.

Praksiskandidat til barne- og ungdomsarbeiderfaget

Praksiskandidatordninga gir den som allereie har lang praksis i eit fag, moglegheit til å få fag- eller svennebrev sjølv om ein ikkje har fått noko formell opplæring.

Viktig mot sosial dumping

I statsbudsjettet foreslås det en utredning av en modell for solidaransvar etter allmenngjøringsforskriften. Hvilke konsekvenser vil dette få for kommunene og medlemmene våre?

Når medlemmet varsler

Blir du oppsøkt av et medlem som forteller om noe som skjer på jobben som bryter med lover eller regler, så har du i utgangspunktet en varsler foran deg. Og de skal vi ta godt vare på. Våre folkevalgte synes at varsling er så viktig at de har vedtatt egne lovbestemmelser om dette.

Landsomfattende turné

Det er plukket ut åtte yrkesgrupper i Fagforbundet, som skal være «plogspissene» for det yrkesfaglige arbeidet vårt. Plogspisser er de som brøyter vei.

Brudd i statsoppgjøret

LO Stat brøt 29. april forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

4.388 kroner i sentrale tillegg i Spekter-oppgjøret

Årets sentrale forhandlinger i Spekter gikk i havn i god tid før mørket senket seg. For Fagforbundets medlemmer i Vy Buss tillegget allerede avtalt gjennom meklingen på Bussbransjeavtalen. Lønnstillegg for helseforetak og sykehus blir forhandlet for seg - disse forhandlingene (Spekter Helse A2) starter 10. mai.