Risiko og korona

Arbeidstakere skal være trygge på jobben, det er essensen i arbeidsmiljøloven. Det dreier seg om trygghet i selve arbeidsforholdet og trygghet for ikke å bli sjuk eller skadet av jobben.

17.08.2020 av Leif Johnsen, konsernhovedverneombud Helse-Vest
Sist oppdatert: 31.08.2020

Kan vi nå være helt trygge for koronasmitte på jobben? Nei, vi kan ikke det, ingen har noen garanti for å ikke bli smittet på jobben. Men vi kan alltid gjøre noe for å redusere risikoen.

Kan alltid redusere risiko

Risikovurderingen er alltid viktig, nå kanskje mer enn før. Hvor stor er sannsynligheten for smitte og hvor stor er konsekvensen? Konsekvensen er for de fleste liten, men for mange av oss er den katastrofal. Hvordan skal vi som verneombud balansere disse vurderingene? Risikoen kan ikke bli null, men den må reduseres så mye som mulig.

Knapphet skapte diskusjoner i sykehusene

Da det var knapphet på smitteverneutstyr gikk diskusjonen på sjukehusene høyt om vi kunne akseptere P2-masker, der vi var vant med å bruke P3-masker (gir best beskyttelse). Diskusjonene ble ikke lettere av at Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet motsa hverandre.

Verdens helseorganisasjon og smitteverneksperter gikk god for P2-maskene, men vel så viktig var det å tenke på alternativet. Alternativet var ikke en P3-maske, men ingenting. Det var lite aktuelt å nekte å bruke P2-maske og overlate pasientene til seg selv.

Risikoen var akseptabel, og det ville vært feil av et verneombud å stenge (aml. §6-3) en sjukehusavdeling fordi man ikke hadde P3-masker. Risikovurderingen var avgjørende for om arbeidet kunne utføres og hvordan det skulle utføres.

Utsatte bussjåfører og andre yrker

Annerledes var det da hovedverneombud i Vy Buss, Harald Sehm, ville parkere bussene fordi arbeidsgiver ville fjerne beskyttelsestiltak mot korona. Arbeidsgiver ville gjøre noe som økte risikoen for bussjåførene betydelig, mens videreføring av tiltakene fikk risikoen ned på et akseptabelt nivå.

Det vil dukke opp lignende situasjoner framover på mange arbeidsplasser. Da er det viktig at vi som verneombud gjør det vi er gode på – og det er det systematiske HMS-arbeidet.

Unntakstider krever normal risikovurdering

Kartlegg, gjør risikovurdering, iverksett tiltak og følg med på om tiltakene virker. I unormale tider er det lett å glemme at det er den normale metodikken vi skal bruke.

Som verneombud har vi fått mange nye utfordringer, men innholdet i rollen vår er nøyaktig slik den alltid har vært.

Leif Johnsen, konsernhovedverneombud Helse-Vest